INretail

Fashion & Sport Inretail cao

Veelgestelde Vragen

Fashion & Sport Inretail cao [br]Veelgestelde Vragen

Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen over de Fashion & Sport Inretail cao voor de mode-, sport- en schoenenbranche.

In de lijst hieronder staan alle vragen die beantwoord worden, hierbij zitten ook vragen en antwoorden speciaal voor ondernemers met reis- en lederwarenwinkels en schoenenretailers.

Let op: omdat deze cao tot 1 oktober 2013 loopt worden er geen nieuwe cao-boekjes gedrukt. Je kunt het cao-boekje hier digitaal downloaden.

Cao Fashion & Sport Inretail

Wanneer is de cao Fashion & Sport Inretail Algemeen Verbindend Verklaard?

Op 28 september 2013.

Ben ik verplicht om personeel in te delen volgens het Functiewaarderingssysteem en in het loongebouw?

Ja, mode- en sportondernemingen hadden dit al vóór 1 januari 2012 moeten doen. Is dit nog niet gebeurd dan dienen ze dit binnen 5 maanden na Algemeen Verbindend Verklaring alsnog te doen. Dus vóór 1 maart 2014. Ondernemingen in de DLR en Schoendetailhandel hebben de verplichting om dit te doen voor 30 september 2013.

Wat zijn de gevolgen wanneer ik personeel niet heb ingedeeld volgens het Functiewaarderingssysteem?

Wanneer mode- en sportondernemingen dit voor 1 maart 2014 niet hebben gedaan dan zijn ze eraan gehouden alle medewerkers een loonsverhoging te geven van 2,5%. Dit geldt niet voor ondernemingen in de DLR en de Schoendetailhandel. Voor deze ondernemingen geldt een apart invoeringstraject voor het Functiewaarderingssysteem en het loongebouw. Zij hadden hun medewerkers moeten indelen in het Functiewaarderingssysteem en loongebouw voor 30 september 2013.

Waar moet ik precies aan denken bij het invoeren van het Functiewaarderingssysteem en het loongebouw?

1) Maak een overzicht van de functies binnen het bedrijf.

2) Stel functieprofielen op voor de medewerkers. Wanneer op www.inretail.nl gezocht wordt op ‘functieprofiel’ dan krijgt u voorbeelden van functieprofielen te zien.

3) Op www.functiewijzer.nu kunnen functies op het juiste functieniveau ingedeeld worden.

4) Keuze maken tussen beoordelingsafhankelijk belonen en niet-beoordelingsafhankelijk belonen.

5) Het informeren van de medewerkers.

Kan Inretail dit voor mij uit handen nemen?

Ja, de makkelijkste manier om het verplichte functiewaarderingssysteem in te voeren is via cao support. De cao adviseurs nemen de ondernemer veel werk uit handen en zorgen ervoor dat alles op de juiste manier gebeurd. Dat voorkomt misverstanden over het salaris met personeel en het kost de ondernemer zo min mogelijk tijd. Meer informatie hierover is te zien op www.inretail.nl/caosupport.

Algemene vragen over de cao Sport & Fashion Inretail cao

 1. Waar kan ik de nieuwe loontabellen vinden?
 2. Waarom is er nu toch een nieuwe cao afgesloten?
 3. Zijn er rekenvoorbeelden van de cao-loonsverhoging beschikbaar?
 4. Hoe werkt deze regeling voor parttime medewerkers van 60 jaar en hoe worden zij dan gecompenseerd?
 5. Kunnen alleen fulltime medewerkers ouder dan 60 jaar gebruik maken van aanpassing van de arbeidsduur?
 6. Mag ik in onderling overleg met mijn medewerker afspreken dat de verjaringstermijn van de vakantiedagen 5 jaar is?
 7. Was het niet mogelijk om de toeslag voor het werken op zondag in deze cao aan te pakken?
 8. Wordt deze cao algemeen verbindend verklaard en zo ja: wanneer?
 9. Als ik nu de functies van mijn medewerkers nog niet heb ingedeeld in FUWAM en het loongebouw, hoe kan ik dit dan het beste doen?
 10. Wat gebeurt er met de arbeidsovereenkomst wanneer een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt?
 11. Werknemers van 55 jaar en ouder komen op hun verzoek in aanmerking voor 1 roostervrije zaterdag per maand. Maar wat als het rooster daarmee staat of valt?
 12. Kan ik nu de cao rond is weer een proeftijd hanteren van twee maanden?
 13. Een medewerker die 60 jaar is wil graag minder gaan werken en heeft gehoord dat hij dan toch een volledige pensioenopbouw houdt. Hoe moet ik dat regelen?

Speciaal voor ondernemers met reis- en lederwarenwinkels

 1. Wat moet ik doen, als op 1 juli de nieuwe cao gaat gelden?
 2. Hoe luidt de compensatieregeling voor huidige medewerkers i.v.m. het verdwijnen van de toeslag voor werken op koopavonden?
 3. Hoe pas ik de nieuwe bandbreedte van 35% toe?
 4. Ik lees dat functiewaardering voor 1 oktober 2013 moet worden ingevoerd. Wat is dat en wat betekent het?
 5. Cao Mode en Sport (Fashion & Sport Inretail cao) kent een loontabel Mode en een loontabel Sport. Welke is voor mij van toepassing?
 6. Er gaat met 9 loonschalen gewerkt worden, terwijl er nu maar vijf zijn. Wat betekent dat?
 7. Hoe leg ik mijn medewerkers uit dat ik geen loonsverhoging hoef door te voeren terwijl de bedragen in het loongebouw hoger kunnen zijn dan de huidige salarissen?
 8. Help! Ik zoek hulp. Kan Inretail de invoering van Fuwam binnen mijn bedrijf voor mij regelen?
 9. Welke maaltijdvergoeding geldt vanaf 1 juli 2013?
 10. Is er een cao-boekje waarin ik alle afspraken kan lezen en dat ik aan medewerkers kan geven?

Speciaal voor schoenondernemers

 1. Wat moet ik op doen, als op 1 juli de nieuwe cao gaat gelden?
 2. Hoe luidt de compensatieregeling voor huidige medewerkers i.v.m. het verdwijnen van de toeslag voor werken op koopavonden?
 3. In de nieuwe cao is de normale werkweek 38 uur. Mijn huidige medewerkers werken 37 uur per week.
 4. Hoe pas ik de bandbreedte van 35% toe?
 5. Ik lees dat functiewaardering voor 1 oktober 2013 moet worden ingevoerd. Wat is dat en wat betekent het?
 6. De Fashion & Sport Inretail cao kent een loontabel Mode en een loontabel Sport. Welke is voor mij als ondernemer met (een)schoenenwinkel(s) van toepassing?
 7. Er gaat met 9 loonschalen gewerkt worden, terwijl er nu maar vijf zijn. Wat betekent dat?
 8. Hoe leg ik mijn medewerkers uit dat ik geen loonsverhoging hoef door te voeren terwijl de bedragen in het loongebouw hoger kunnen zijn dan de huidige salarissen?
 9. Help! Ik zoek hulp. Kan Inretail de invoering van Fuwam binnen mijn bedrijf voor mij regelen?
 10. Welke maaltijdvergoeding geldt vanaf 1 juli 2013?
 11. Is er een cao-boekje waarin ik alle afspraken kan lezen en dat ik aan medewerkers kan geven?

Meer over over de cao

 

1. Waar kan ik de nieuwe loontabellen vinden?

Bekijk hier de nieuwe loontabellen.

2. Waarom is er nu toch een nieuwe cao afgesloten?

Een nieuwe cao is voor alle partijen te verkiezen boven een cao-loze periode. Bovendien kwamen de bonden tegemoet aan de harde werkgevers voorwaarde dat er dit jaar alleen een cao zou komen als het kostenneutraal is voor de branche.

3. Als ik mijn mensen wil laten profiteren van de collectieve ziektekostenverzekering via Inretail, hoe gaat dit dan precies in zijn werk?

Dat legt Inretail Verzekeringen (tel. 010-288 44 77) je duidelijk uit. Het kan verrassend veel voordeel opleveren. 

4. Hoe werkt deze regeling voor parttime medewerkers van 60 jaar en hoe worden zij dan gecompenseerd?

Ook parttime medewerkers van 60 jaar en ouder hebben het recht om minder te gaan werken, als ze dit vragen. Voor hen geldt echter niet de afgesproken compensatieregeling. Lees hier meer over de seniorenregeling.

5. Kunnen alleen fulltime medewerkers ouder dan 60 jaar gebruik maken van aanpassing van de arbeidsduur?

Iedere werknemer die minstens 1 jaar in dienst is de wettelijke mogelijkheid om te vragen om zijn/haar contracturen te verminderen.

Lees hier meer over de seniorenregeling.

 

6. Mag ik in onderling overleg met mijn medewerker afspreken dat de verjaringstermijn van de vakantiedagen 5 jaar is?

Ja dat mag, maar alleen als je dat schriftelijk met je medewerker afspreekt.

7. Was het niet mogelijk om de toeslag voor het werken op zondag in deze cao aan te pakken?

Er is uitgebreid over gesproken, maar in deze cao-periode was een dergelijke afspraak niet te maken. Het gaat om het totale pakket aan wensen en eisen dat meeweegt bij onderhandelingen.

 

8. Als ik nu de functies van mijn medewerkers nog niet heb ingedeeld in FUWAM en het loongebouw, hoe kan ik dit dan het beste doen?

Als deze inhaalslag nog gemaakt moet worden dan helpt Inretail Ondernemersservice je verder
(tel. (088) 973 0600). De medewerkers adviseren je over te nemen stappen. Als gerichte individuele ondersteuning nodig is, kan Inretail dat ook tegen een vergoeding regelen.

Inretail kan je hierbij ook helpen door middel van Cao Support.

9. Werknemers van 55 jaar en ouder komen op hun verzoek in aanmerking voor 1 roostervrije zaterdag per maand. Maar wat als het rooster daarmee staat of valt?

Wanneer de personele bezetting op zaterdag in het gedrang komt, bijvoorbeeld omdat de werknemer als enige in de winkel staat, hoef je het verzoek niet te honoreren.

Lees hier meer over de seniorenregeling.

10. Wat gebeurt er met de arbeidsovereenkomst wanneer een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt?

In principe eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege op de dag dat de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt. LET OP: ga bij het Pensioenfonds Detailhandel (tel. 088-0084000) na wanneer de AOW voor de betreffende werknemer ingaat. Wanneer de werknemer wil doorwerken na deze datum en je dat geen bezwaar vindt, neem dan contact op met Inretail Ondernemersservice (tel. (088) 973 0600) om na te gaan welke mogelijkheden het minste risicovol zijn voor jou.

11. Kan ik nu de cao rond is weer een proeftijd hanteren van twee maanden?

Op dit moment is de Fashion & Sport Inretail cao niet Algemeen Verbindend verklaard. Werknemers die niet lid zijn van een vakbond zouden bij niet AVV een beroep kunnen doen op de nietigheid van de proeftijd van twee maanden. Ons advies is om pas contracten met een proeftijd van twee maanden af te sluiten als de cao Algemeen Verbindend is verklaard.

Als je in de arbeidsovereenkomst met je medewerker hebt afgesproken dat de Fashion & Sport Inretail cao van toepassing is, dan kun je nu al een proeftijd van twee maanden hanteren.

12. Wanneer is de nieuwe cao-tekst beschikbaar?

In verband met de korte looptijd en de kosten wordt er niet een nieuw boekje gedrukt. Wel komt er een digitale versie, die ook te printen is. Deze kan je hier downloaden.

13. Een medewerker die 60 jaar is wil graag minder gaan werken en heeft gehoord dat hij dan toch een volledige pensioenopbouw houdt. Hoe moet ik dat regelen?

Let op: de in de nieuwe cao opgenomen regeling geldt alleen voor werknemers die fulltime werken.

Je dient op verzoek van de fulltime werknemer die 60 jaar of ouder is de arbeidsduur aan te passen. Heeft de werknemer de wens 7,6 uur minder te gaan werken, dan werkt dit als volgt:

 • De werknemer werkt 80% van de initiële contracturen;
 • De werkgever betaalt 85% van het fulltime salaris;

De werkgever houdt op het salaris 100% werknemerspremie in en draagt 100% werknemers- en werkgeverspremie aan het Bedrijfspensioenfonds af.

De werknemer levert de extra vakantiedagen vanwege leeftijd en lengte van het dienstverband in om voor deze regeling in aanmerking te komen.

Verdere informatie vind je hier.

Als je nog vragen hebt over de uitvoering van deze regeling op pensioengebied, kun je contact opnemen met het klantcontactcenter van Syntrus Achmea, tel. 030 2453922. 

Specifiek voor ondernemers met reis- en lederwarenwinkels

1. Wat moet ik doen, als op 1 juli de nieuwe cao gaat gelden?

Op de compensatieregeling van de volgende vraag na verandert er niets in het loon van de medewerkers. Wel zijn door de nieuwe cao sommige arbeidsvoorwaarden anders geregeld dan vóór 1 juli. Het is goed om hiervan op de hoogte te zijn. Afdeling Ondernemersservice kan je ook informeren: (088) 973 06 03.

2. Hoe luidt de compensatieregeling voor huidige medewerkers i.v.m. het verdwijnen van de toeslag voor werken op koopavonden?

De medewerker die op koopavonden werkt, bereid blijft dit te doen en hiervoor toeslag ontvangt, krijgt compensatie voor het vervallen ervan. Dit gebeurt in de vorm van een loonsverhoging  ter hoogte van het percentage dat hij in 2012 (is referteperiode) aan toeslag op koopavonden heeft verdiend. Zie de volgende berekening:

x/52 * 2,63%
x = aantal gewerkte koopavonden in 2012
2,63% = 1/38 à 3 uur werken op koopavond à 33,33% toeslag is 1 uurloon

Voorbeeld: een medewerker die 26 van de 52 weken op de koopavond heeft gewerkt, krijgt een loonsverhoging van 26/52 * 2,63% = 1,32%.

Voor medewerkers die in 2013 in dienst zijn gekomen, geldt de periode tot 1 juli 2013 als referteperiode.

De compensatieregeling gaat in op 1 juli 2013.

3. Hoe pas ik de nieuwe bandbreedte van 35% toe?

Je moet met de medewerker afspreken dat flexibel werken mogelijk is. Als dat is afgesproken, kun je de medewerker verplichten om binnen een bandbreedte van + en – 35% ten opzichte van het aantal basisuren meer of minder te werken. Zie voor meer details artikel 5.3 van de cao Mode en Sport die nu Fashion & Sport Inretail cao heet.

4. Ik lees dat functiewaardering voor 1 oktober 2013 moet worden ingevoerd. Wat is dat en wat betekent het?

De functies van de medewerkers moeten worden beschreven en op basis van die beschrijving worden ingedeeld in het functiewaarderingssysteem (FUWAM). Het voert te ver om dat hier uit te werken. Wij nemen contact met je op om uit te leggen hoe dit moet en hoe we je erbij kunnen ondersteunen.

5. Cao Mode en Sport (Fashion & Sport Inretail cao) kent een loontabel Mode en een loontabel Sport. Welke is voor mij van toepassing?

De loontabel Mode is vanaf 1 oktober van toepassing.

6. Er gaat met 9 loonschalen gewerkt worden, terwijl er nu maar vijf zijn. Wat betekent dat?

Dat betekent dat na indeling van de functies de medewerker wordt ingedeeld in één van de 9 loonschalen. Voorlopig heeft dat geen gevolgen. Als na 1 oktober 2013 een medewerker een ervaringsjaar bereikt, gaat hij over naar de naasthogere trede in de loonschaal waar hij is ingedeeld. Dit gebeurt (bij niet beoordelingsafhankelijk belonen) niet als zijn loon hoger is dan de hoogste trede van het basisloongebouw in zijn loonschaal. Voor meer uitleg: bel Inretail Ondernemersservice: (088) 973 06 03.

7. Hoe leg ik mijn medewerkers uit dat ik geen loonsverhoging hoef door te voeren terwijl de bedragen in het loongebouw hoger kunnen zijn dan de huidige salarissen?

De afspraken over de invoering en de systematiek van het loongebouw staan in bijlage 1a van de cao. Medewerkers gaan met gelijkblijvend loon over naar het loongebouw Mode. Pas bij het bereiken van een ervaringsjaar hebben zij (afhankelijk van de hoogte van hun loon) recht op verhoging naar de naasthogere trede.

8. Help! Ik zoek hulp. Kan Inretail de invoering van Fuwam binnen mijn bedrijf voor mij regelen?

Ja, Inretail Ondernemersservice kan je daarbij helpen: (088) 973 06 03.

9. Welke maaltijdvergoeding geldt vanaf 1 juli 2013?

De medewerker die zijn werk begint vóór 13.30 uur, op die dag doorwerkt tot na 19.00 uur en niet thuis eet, heeft recht op verstrekking of vergoeding van een avondmaaltijd. Van verstrekking is sprake als de werkgever een medewerker een maaltijd in natura verstrekt of hem op zijn kosten bij een eetgelegenheid laat eten zonder dat de medewerker iets hoeft voor te schieten. Als de werkgever geen maaltijd verstrekt, heeft de medewerkers recht op een vergoeding van ten minste € 4,20. Als de medewerker een kassabon overlegt met een hoger bedrag, krijgt hij het bonbedrag tot een maximum van € 8,48.

10. Is er een cao-boekje waarin ik alle afspraken kan lezen en dat ik aan medewerkers kan geven?

De definitieve cao-tekst is hier te downloaden.

Specifiek voor schoenondernemers

1. Wat moet ik op doen, als op 1 juli de nieuwe cao gaat gelden?

Op de compensatieregeling van de volgende vraag na verandert er niets in het loon van de medewerkers. Wel zijn door de nieuwe cao sommige arbeidsvoorwaarden anders geregeld dan vóór 1 juli. Het is goed om dit te weten. Ondernemersservice kan je ook informeren. Je kunt de ondernemersservice bereiken op (088) 973 06 03.

2. Hoe luidt de compensatieregeling voor huidige medewerkers i.v.m. het verdwijnen van de toeslag voor werken op koopavonden?

De medewerker die op koopavonden werkt, bereid blijft dit te doen en hiervoor toeslag ontvangt, krijgt compensatie voor het vervallen ervan. Dit gebeurt in de vorm van een loonsverhoging  ter hoogte van het percentage dat hij in 2012 (is referteperiode) aan toeslag op koopavonden heeft verdiend. Zie de volgende berekening:

x/52 * 2,7%

x = aantal gewerkte koopavonden in 2012

2,7% = 1/37 à 3 uur werken op koopavond à 33,33% toeslag is 1 uurloon

Voorbeeld: een medewerker die 26 van de 52 weken op de koopavond heeft gewerkt, krijgt een loonsverhoging van 26/52 * 2,7% = 1,35%.

Voor medewerkers die in 2013 in dienst zijn gekomen, geldt de periode tot 1 juli 2013 als referteperiode.

De compensatieregeling gaat in op 1 juli 2013.

3. In de nieuwe cao is de normale werkweek 38 uur. Mijn huidige medewerkers werken 37 uur per week.

Je kunt afspreken dat zij 37 uur per week blijven werken. Hun loon blijft dan gelijk. Als je met hen afspreekt dat ze 38 uur per week gaan werken, dan krijgen ze er één uurloon per week bij.

Medewerkers die per 1 juli in dienst komen, kun je aannemen op een 38-urige werkweek. Voor hen geldt de loonschaal die nu voor de huidige medewerkers voor 37 uur per week geldt, maar hun uurloon is 1/38 lager, omdat in de nieuwe cao de werkweek 38 uur is. Zie ook de loonschalen.

4. Hoe pas ik de bandbreedte van 35% toe?

Je moet met de medewerker afspreken dat flexibel werken mogelijk is. Als dat is afgesproken, kun je de medewerker verplichten om binnen een bandbreedte van + en – 35% ten opzichte van het aantal basisuren meer of minder te werken. Zie voor meer details artikel 5.3 van de Fashion & Sport Inretail cao.

5. Ik lees dat functiewaardering voor 1 oktober 2013 moet worden ingevoerd. Wat is dat en wat betekent het?

De functies van de medewerkers moeten worden beschreven en op basis van die beschrijving worden ingedeeld in het functiewaarderingssysteem (FUWAM). Hier alles schetsen voert te ver. Wij nemen contact met je op om uit te leggen hoe dit moet en hoe we je erbij kunnen ondersteunen.

6. De Fashion & Sport Inretail cao kent een loontabel Mode en een loontabel Sport. Welke is voor mij als ondernemer met (een)schoenenwinkel(s) van toepassing?

De loontabel Sport is vanaf 1 oktober van toepassing

7. Er gaat met 9 loonschalen gewerkt worden, terwijl er nu maar vijf zijn. Wat betekent dat?

Dat betekent dat na indeling van de functies de medewerker wordt ingedeeld in één van de 9 loonschalen. Voorlopig heeft dat geen gevolgen. Als na 1 oktober 2013 een medewerker een ervaringsjaar bereikt, gaat hij over naar de naasthogere trede in de loonschaal waar hij is ingedeeld. Dit gebeurt (bij niet beoordelingsafhankelijk belonen) niet als zijn loon hoger is dan de hoogste trede van het basisloongebouw in zijn loonschaal. Inretail Ondernemersservice, bereikbaar op (088) 973 06 03, beantwoordt graag al je vragen.

8. Hoe leg ik mijn medewerkers uit dat ik geen loonsverhoging hoef door te voeren terwijl de bedragen in het loongebouw hoger kunnen zijn dan de huidige salarissen?

De afspraken over de invoering en de systematiek van het loongebouw staan in bijlage 1a van de cao. Medewerkers gaan met gelijkblijvend loon over naar het loongebouw Sport. Pas bij het bereiken van een ervaringsjaar hebben zij (afhankelijk van de hoogte van hun loon) recht op verhoging naar de naasthogere trede.

9. Help! Ik zoek hulp. Kan Inretail de invoering van Fuwam binnen mijn bedrijf voor mij regelen?

Ja, Inretail Ondernemersservice kan je daarbij helpen, tel. (088) 973 06 03.

10. Welke maaltijdvergoeding geldt vanaf 1 juli 2013?

De medewerker die zijn werk begint vóór 13.30 uur, op die dag doorwerkt tot na 19.00 uur en niet thuis eet, heeft recht op verstrekking of vergoeding van een avondmaaltijd. Van verstrekking is sprake als de werkgever een medewerker een maaltijd in natura verstrekt of hem op zijn kosten bij een eetgelegenheid laat eten zonder dat de medewerker iets hoeft voor te schieten. Als de werkgever geen maaltijd verstrekt, heeft de medewerkers recht op een vergoeding van ten minste € 4,20. Als de medewerker een kassabon overlegt met een hoger bedrag, krijgt hij het bonbedrag tot een maximum van € 8,48.

11. Is er een cao-boekje waarin ik alle afspraken kan lezen en dat ik aan medewerkers kan geven?

De definitieve cao-tekst is hier te downloaden.

Let op: omdat deze cao tot 1 oktober 2013 loopt worden er geen nieuwe cao-boekjes gedrukt. Je kunt het cao-boekje hier digitaal downloaden.

Pers

Inloggen


CONTACT

Arnhemse Bovenweg 100
3708 AG Zeist
Routebeschrijving
088-973 0600

I N R E T A I L

Is de grootste brancheorganisatie voor ondernemers in de non-food (wonen-, mode-, schoenen- en sportbranche). Wij ondersteunen en begeleiden bedrijven met kennis, zakelijk en juridisch advies, evenementen en trainingen.

Lees meer over ons