Geen vraag te gek
088 973 06 00

Aanvragen vaststelling NOW 1

Inmiddels kan om vaststelling van de NOW 1 subsidie worden verzocht. Via deze weg brengen we je graag op de hoogte omtrent aandachtspunten en het proces omtrent de vaststelling van de NOW 1.

De definitieve subsidie kan bij het UWV worden aangevraagd >>

Waar moet ik op letten bij de definitieve aanvraag?

De twee belangrijkste aspecten van de aanvraag zijn de daadwerkelijke omzetdaling en de loonsom. Er kunnen mogelijke enkele uitzonderingen van toepassing zijn voor de definitieve aanvraag. Hieronder lichten we enkele bijzonderheden toe. Alle details kan je hier terugvinden.

Omzetdaling

Het uitgangspunt voor de omzetdaling is de omzet van 2019 (gedeeld door 4) vergeleken met de gekozen referteperiode. Is er minder omzetverlies dan oorspronkelijk verwacht, dan wordt de subsidie lager vastgesteld. Is er sprake van meer omzetverlies dan oorspronkelijk verwacht, dan kan het definitieve bedrag hoger zijn.

Er zijn uitzonderingen gemaakt voor starters en voor ondernemers die een (onderdeel van een) onderneming hebben overgenomen tussen 1 januari 2019 en 1 februari 2020.

Loonsom

Het uitgangspunt voor de loonsom onder NOW 1 is de loonsom van januari 2020. Deze wordt vergeleken met de loonsom van maart, april en mei 2020. Aandachtspunten hierbij zijn:

  • de filtering van vakantiegeld en een eventuele dertiende maand. Deze worden niet meegenomen in de definitieve berekening.
  • omzetting van 4-weken loon naar maandloon
  • als de opgetelde loonsom van maart, april en mei 2020 hoger is dan drie keer de loonsom van januari 2020 dan is die loonsom het uitgangspunt, waarbij maart 2020 altijd de maximale loonsom is.
  • is er sprake geweest van ontslag tijdens NOW I? Dan wordt de subsidie serieus verlaagd.
  • ook is er sprake van een flinke verlaging als de loonsom over maart, april en mei 2020 lager is dan de loonsom van referentiemaand januari 2020.

Berekening maken

Via deze pagina kan je vooraf berekenen hoe de tegemoetkoming er uit komt te zien. Alle details omtrent de regeling kan je hier terugvinden.

Derden- of accountantsverklaring

Wanneer het subsidievoorschot hoger is dan € 20.000 of de uiteindelijke subsidie hoger uitvalt dan € 25.000 dan is er in ieder geval een derden- of accountantsverklaring nodig. Een derdenverklaring is de verklaring van een administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie, waarin de omzetdaling wordt bevestigd. De Belastingdienst vraagt ook om zo’n derdenverklaring, bij een verzoek om uitstel van betaling wegens bijzondere omstandigheden. Het model hiervoor kan je downloaden via de website van het UWV.

Let op dat het niet zo even een verklaring is die wordt afgegeven. De derdenverklaring vereist onderzoek in de boeken en er moeten veel vragen worden beantwoord alvorens de verklaring mag worden afgegeven. Houd hier rekening mee en overleg daarom ook goed over de eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn.

Wanneer heb ik welke verklaring nodig?

Hoogte van de subsidie:

Verklaring nodig?

Uiterlijk datum aanvraag:

Voorschot lager dan €20.000 en definitieve tegemoetkoming lager dan €25.000

Geen verklaring nodig

Aanvragen kan tot en met 31 oktober 2021

Voorschot tussen €20.000 en €100.000

Derdenverklaring nodig

Aanvragen kan tot en met 31 oktober 2021

Definitieve tegemoetkoming tussen €25.000 en €125.000

Derdenverklaring nodig

Aanvragen kan tot en met 31 oktober 2021

Voorschot hoger dan €100.000

Accountantsverklaring nodig

Aanvragen kan tot en met 31 oktober 2021

Definitieve tegemoetkoming hoger dan €125.000

Accountantsverklaring nodig

Aanvragen kan tot en met 31 oktober 2021

Aanvraag op werkmaatschappijniveau waarbij concern of groep minder dan 20% omzetverlies heeft

Accountantsverklaring nodig

Aanvragen kan tot en met 31 oktober 2021

Hulp nodig in verband met de derden- of accountantsverklaring?

Op dit moment zijn we aan het inventariseren of ondernemers hulp nodig hebben bij het verkrijgen van een derden- of accountantsverklaring. Bijvoorbeeld als de eigen boekhouder of accountant dit stuk niet aan kan leveren. Loop je hier tegenaan? Bericht ons dan via info@inretail.nl

Onze bedrijfsadviseurs kunnen je ondersteunen met het verkrijgen van de derdenverklaring. Neem hiervoor contact op via info@inretail.nl

Wat nu als ik erachter kom dat ik achteraf gezien onterecht NOW-subsidie heb aangevraagd, omdat bijvoorbeeld mijn gerealiseerde omzetverlies niet 20% is?

Als de onderneming geen 20% omzetverlies heeft, zal het voorschot terugbetaald moeten worden. De werkgever kan dan een nihilstelling aanvragen, door in het aanvraagformulier zijn omzetpercentage (<20%) in te voeren. Ook hoeft hij daarbij geen accountantsverklaring te overleggen. Ook is het altijd mogelijk om de aanvraag in te trekken en het subsidievoorschot terug te betalen.