Geen vraag te gek
088 973 06 00

Betere bevoorrading

Voorwaarden over de bevoorrading tussen gemeentes komen niet overeen.

Bevoorrading INretail.nl

Wanneer deze voorwaarden regionaal niet goed worden afgestemd, kunnen de verschillen tussen gemeenten erg groot zijn. Dat maakt de bevoorrading onnodig inefficiënt.  Er moeten meer wagens rijden en winkelpersoneel moet langer aanwezig zijn. Dat drijft de kosten op.

Voorkomen moet worden dat overbodige en verschillende regels worden ingesteld ten aanzien van de voertuigen. Dat geldt ook ten aanzien van milieuzones. Zorg op z’n minst voor een uniforme en duidelijke regeling.

Tegelijkertijd heeft ook het veranderend consumentengedrag een grote invloed. Die kiest 24/7 wanneer en waar er gekocht wordt. Thuisbezorgen is van alle tijden, maar betekent ook een groei aan verkeersbewegingen in de wijk.

Zoek samen naar een oplossing

Ga samen met winkeliers op zoek naar de beste manier van bevoorrading van een winkelgebied en bezorging bij de consument. Dat maakt transport efficiënter, kost minder tijd, minder brandstof en vermindert verkeers­drukte. Denk aan afspraken over:

  • De ontwikkeling van logistieke transferia aan de rand van de stad;
  • Beter straatmanagement voor een soepele doorstroom van het bevoorradend verkeer;
  • De inrichting van logistieke routes;
  • Meer laad- en losplaatsen;
  • Het bevorderen van de mogelijkheden voor afhaalpunten in de aanloopstraten in plaats van de woonwijken.

 

Bronnen
Samenwerking aan een effectieve bevoorrading van binnensteden
gaat in op de uitdagingen van de logistiek en geeft aanbevelingen over hoe dit voor inwoners en bedrijven kan worden opgelost. Het is een gezamenlijke publicatie van verschillende sectoren.