Geen vraag te gek
088 973 06 00

Collectieve oplossingen

INretail verzekeringsdienst

Het coronavirus heeft een hele grote impact op je bedrijf. Om je op andere vlakken zoveel mogelijk te ontlasten heeft INretail verzekeringsdienst ondersteuning voor je kunnen realiseren.

Verlenging betalingstermijn ziekteverzuimverzekering en INretail Zekerheidspakket en de Schoen Op Maat polis
INretail verzekeringsdienst verlengt kosteloos de betalingstermijn van 30 dagen naar 90 dagen voor je prolongatienota met als factuurdatum 1 maart 2020, 1 april 2020, 1 mei 2020 en 1 juni 2020. Let op: dit geldt alleen voor de prolongatienota, niet voor de naverrekeningsnota over 2019. De termijn wordt automatisch voor je aangepast; je hoeft hier zelf niets voor te doen.

Geen toeslag termijnbetaling ziekteverzuimverzekering tot 1 juli 2020 
Betaal je de premie nog niet per maand, kwartaal of halfjaar? Dan kun je ervoor kiezen om je ziekteverzuimverzekering om te zetten naar maand-, kwartaal- of halfjaarbetaling, zonder dat je hier de gebruikelijke toeslag voor betaalt.

Wil je, je termijnbetaling aanpassen? Neem dan contact op met INretail verzekeringsdienst via onderstaande contactgegevens.

[010 288 44 77]
info@inretailverzekeringsdienst.nl

Easy Payment Services (pinautomaten, pincontracten en creditcards)

Easy Payment Services (EPS) denkt met je mee. Je mag bij ons van het volgende uitgaan:

  • Huidige klanten: EPS blijft de reguliere facturatiestroom doorvoeren. Ondernemers worden per kwartaal of maand gefactureerd. Dit zal voor nu zo blijven. Mocht jouw bedrijf in de problemen komen met onze facturen, dan vragen wij je contact met ons op te nemen over alternatieve betaalafspraken.
  • Uitlevering reeds bestelde pinautomaten: Zolang jouw bedrijf dicht is, is een pinautomaat vaak overbodig. Voor het verzenden van reeds bestelde pinautomaten nemen wij contact op met jouw over de levering. Wij factureren namelijk vanaf leverdatum en vanwege de situatie schuiven wij deze datum in overleg graag voor je op.
  • Bestelling nieuwe pinautomaten: Niemand weet hoe lang deze situatie duurt of wanneer de horeca weer open kan/mag. Wij snappen dat jij met het oog op de toekomst al bezig bent met het op orde hebben van de pinapparatuur voor het zomerseizoen. Bij EPS kun je alvast bestellingen doen met uitgestelde levering en betaling. Zo is de administratieve rondslomp al geregeld en ontvang jij de pinautomaat op een flexibel moment. Uiteraard kunnen we ook zorgen voor een mobiel pinapparaat (huur of koop) als je wilt gaan thuisbezorgen.
  • Creditcards: Als je creditcardtransacties worden verwerkt door onze partner BS Payone zal de uitbetaling van die omzet (met inhouding van de commissie) plaatsvinden volgens de gebruikelijke uitbetalingstermijn. Als je geen creditcardomzet hebt, betaal je hier ook niet voor.

Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen via 020 427 83 44 en info@easypayments.nl

Buma/Sena

Buma en Sena zijn zich ervan bewust dat leden van INretail verregaande gevolgen ondervinden van de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het Coronavirus terug te dringen. Dat vraagt om solidariteit.

INretail zal daarom voor Buma en Sena de verstuurde Buma en Sena facturen tot een nader te bepalen datum nog niet automatisch incasseren.

INretail houdt contact met Buma en Sena over eventuele verdere maatregelen.

INretail energie

Als je als kleinverbruiker problemen hebt met het betalen van je voorschot(ten) kun je contact opnemen met INretail energie voor een passende oplossing. Grootverbruikers betalen maandelijks het werkelijke verbruik, dus als het verbruik afneemt, gaan ook de kosten omlaag.

Het energieverbruik zal door de sluiting naar verwachting met iets van 25% dalen. Je kunt waarschijnlijk wel besparen op verlichting, verwarming en klimaatbeheersing. Goed om dat als ondernemer te bekijken.

Verder zijn de energieprijzen nog steeds laag. Met een overstap naar INretail energie kan je waarschijnlijk veel geld besparen. Daar helpt INretail energie ook graag mee. Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen via 030 767 09 88 en servicedesk@hellemansconsultancy.nl

INretail afvalverwerking

Neem voor maatwerkoplossingen contact op met:

088 789 09 40 en service@inretailafvalverwerking.nl

INretail telecom

De meeste ondernemers zullen gebruik blijven maken van hun mobiele telefoons en vaak ook van hun internetverbinding in combinatie met vast bellen. Heb je problemen met de betaling van je factuur dan kan je contact opnemen via 088 789 09 40 of service@inretailtelecom.nl

eHerkenning

Aanvankelijk was de boodschap van de overheid (noodmaatregelenpakket) dat eHerkenning niveau 3 benodigd zou zijn om het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) te kunnen aanvragen. Dit heeft de overheid later aangepast en hebben wij dan ook direct laten weten via onze website en de nieuwsbrief van 24 maart. Het UWV werkt enkel voor de uitvoering van de NOW met het loonheffingsnummer. Moet je echter inloggen bij het UWV om de compensatie voor de transitievergoeding aan te vragen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid of andere uitkeringen voor je medewerkers aanvragen dan heb je hiervoor wel nog steeds eHerkenning niveau 3 nodig. Als je eHerkenning niveau 3 nergens voor nodig hebt, je gaat niet inloggen bij het UWV of de Belastingdienst, en je hebt dit recent aangevraagd (t/m 31/3) dan is er een mogelijkheid om dit te cancellen mits de aanvraag nog niet is verwerkt. Stuur dan zo snel mogelijk een e-mail naar sales@unifiedpost.com met info@inretail.nl in de CC.

All-right Security

All-right Security zal het onderhoud aan systemen opschorten tot de zomer. Als je het onderhoud nu wel wilt laten uitvoeren, kun je dat laten weten via 0497 38 08 87 en info@allrightsecurity.nl