Automatische concepten 28

Column Dave • Wake-up call

19 mei 2022

Afgelopen maandag presenteerde ik namens INretail het Sportfocus 2022 rapport. Het resultaat van ruim een half jaar intensief onderzoek naar de actuele stand van zaken in de sportmarkt, de structuur van de sportsector en de toekomstperspectieven. INretail is samen met belangrijke marktpartijen initiatiefnemer van het driejaarlijkse onderzoek. Verrassend was dat de livestream maandag door veel schoenretailers werd gevolgd.

Meerdere factoren

Na afloop heb ik van diverse ondernemers uit de schoenensector de vraag gekregen of het mogelijk is om een dergelijk periodiek onderzoek ook voor deze branche op te zetten. Wetende hoe belangrijk Sportfocus is voor de vitaliteit van de sporthandel zeg ik volmondig ja! Wat de schoenensector zich echter terdege moet realiseren is dat het succes van een dergelijk project als Sportfocus van meerdere factoren afhankelijk is. Daarbij gaat het niet alleen om de ‘knikkers’.

Data delen

Doorslaggevend is dat zo’n onderzoek branchebreed wordt gedragen. Dit betekent niet alleen dat de marktpartijen het project gezamenlijk moeten financieren, maar ook dat ze bereid moeten zijn om data met elkaar te delen. Ondanks het feit dat de sportbusiness een zeer concurrerende markt is, lukt het elke drie jaar weer om het onderzoek te financieren én de noodzakelijke data beschikbaar te krijgen. Daaruit blijkt dat er sprake is van een groot onderling vertrouwen dat zorgvuldig met gevoelige informatie wordt omgegaan.

Uitdagingen en kansen

Wat voor mij duidelijk is, is dat eigenlijk geen enkele sector zonder de actuele informatie en inspirerende aanbevelingen van een breed gedragen markt- en structuuronderzoek kan. Zéker nu de omstandigheden door externe ontwikkelingen zo extreem uitdagend zijn. Want alleen dankzij veelomvattend en diepgaand onderzoek krijgen de marktpartijen een helder inzicht in de actuele stand van zaken en – nog belangrijker – in de uitdagingen die voor hen liggen én in de kansen voor een blijvend succesvolle toekomst. Met recht dus een wake-up call!

Wil je de presentatie van het Sportfocus rapport ook bekijken? Hij is terug te zien via www.inretail.nl/sportfocus. Daar vind je ook de gratis executive summary en de mogelijkheid om het rapport te bestellen.

Dave Quadvlieg

Dave Quadvlieg

Branchespecialist sport en schoenen

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.