Column • Geen ban op prijsverhoging

6 oktober 2022

Het is een feit dat de consument momenteel behoudender is in zijn koopgedrag doordat hij voor zijn dagelijkse levensonderhoud geconfronteerd wordt met fors hogere kosten. Dat we daardoor als schoenwinkels minder paren gaan verkopen is onontkoombaar. De vraag is: is dat erg? Het antwoord is dat dit niet erg hoeft te zijn als we er in slagen meer marge te maken op de schoenen die we verkopen. Alleen dan kunnen we het lagere volume goed maken. Toch is dat best een uitdaging, maar geen reden om een ban te leggen op prijsverhoging.

Begrijpelijke reactie

Als ik dit met schoenwinkeliers bespreek, is de reactie vaak dat men huiverig is de prijs voor een paar schoenen te verhogen omdat de prijs voor dezelfde schoenen op internet niet wordt verhoogd. Een begrijpelijke reactie, maar wat mij betreft geen reden om dan maar een lagere omzet te accepteren. Immers, niet alleen de prijzen voor de consument stijgen, ook de kosten die wij zelf moeten maken gaan omhoog. Klanten met gevoel voor realiteitszin begrijpen dat best.

Handen ineen

Daarnaast maken de geschetste ontwikkelingen, waarop wij geen enkele invloed hebben, het nóg noodzakelijker dan ooit om als retailers en leveranciers de handen ineen te slaan. We zijn nóg meer op elkaar aangewezen. Voor merken is het net zo belangrijk dat de branche gezond blijft als voor de detailhandel. Voor margeverbetering door prijsverhoging heb je de support van je leveranciers nodig. Hoopvol is wat mij betreft dat er signalen zijn dat zelfs grote schoenenketens hierover op zijn minst willen nadenken.

Marge ‘weggeven’

Wetende dat het ‘weggeven’ van marge nu al helemaal uit den boze is, wil ik de schoenretail oproepen om goed na te denken over het wel of niet deelnemen aan Black Friday. Zoals bekend gaat het daarbij al lang niet meer om het aanbieden van koopjes op de bewuste vrijdag zelf, maar is het normaal geworden om ook de week ervoor en de week erna met scherpe aanbiedingen te komen om überhaupt in beeld te zijn. Laten we elkaar dus niet gek maken in de wetenschap dat we samen alle zeilen moeten bijzetten om het volumeverlies en de stijgende kosten het hoofd te kunnen bieden. Tijdens de Covid-19 pandemie hebben we laten zien dat we dit kunnen.

Dave Quadvlieg

Dave Quadvlieg

Branchespecialist sport en schoenen

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.