Column

Column schoenenbranche – Dave Quadvlieg

21 januari 2022

Dave Quadvlieg, branchespecialist Schoenen, schrijft met regelmaat een column over welke ontwikkelingen hij in de schoenenbranche ziet.


Week 3 – Positiviteit loont!

Lobby lijn

Terwijl veel ontwikkelingen voorspelbaar zijn, word je soms toch positief verrast. Na intensieve lobby zou kopen op afspraak waarschijnlijk weer mogen. Maar onze vasthoudendheid werd ruimschoots beloond; niet-essentiële winkels mogen weer open. Dat nieuws was meer dan welkom!

Positief geluid

Ik zal overigens niet de enige geweest zijn die blij verrast werd door dit super goede nieuws. Door alle nog steeds sombere voorspellingen over de verspreiding van de oprukkende Omikron-variant hadden we daar met elkaar niet op gerekend. Voor mij is dit hét bewijs dat de lobby met een gerichte campagne van INretail hebben gewerkt. Vast beraden en je niet gek laten maken is beloond. Soms is het beter om niet meteen strijdlustig op de barricaden te springen en het gevecht met de instanties aan te gaan. Samen met alle partners in onze branches hebben we ervoor gekozen om met oplossingen te komen.

Snel anticiperen

Wat we van deze aanpak hebben geleerd is dat we met elkaar tot grote dingen in staat zijn. Het is goed, kijkend naar de toekomst, om deze gedachte vast te houden. Zonder te willen somberen constateer ik dat we nog het nodige voor de kiezen zullen krijgen. Want zoveel is wel duidelijk: van het coronavirus komen we niet meer af. Het is zaak om snel en alert te blijven anticiperen op de telkens veranderende omstandigheden die dit met zich meebrengt. Wat mij betreft kan dat alleen als we er samen met alle belanghebbenden de schouders onder zetten.

Schouders eronder!

Het is van groot belang dat we deze gedachte vasthouden. Niet in de laatste plaats omdat retailers en leveranciers in de schoenhandel nu niet direct uitblinken in samenwerken. Als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan, krijg je wat je altijd hebt gehad. Met de ingrijpende veranderingen die we de afgelopen twee jaar hebben meegemaakt en de uitdagingen die – met dank aan het virus –  ongetwijfeld nog voor ons liggen, is dat geen optie. We moeten er met elkaar de schouders onder blijven zetten in de wetenschap dat alleen dit écht loont.

Week 49 – Wie profiteert?

Goed presteren

Elders in deze nieuwsbrief maken we de laatste cijfers bekend over de omzetontwikkelingen in de schoenenbranche. Ik kan niet anders zeggen dan dat de ondernemers in onze sector gewoon goed presteren. We laten met elkaar zien dat we over de nodige veerkracht, creativiteit en ondernemerschap beschikken om de uitdagingen van de coronacrisis het hoofd te bieden.

Positief afsluiten

Door goed te blijven presteren zetten we een mooie eindsprint in naar de feestdagen en dagen we de consument uit om onze winkels te blijven bezoeken. Zo werken we eraan om ook dit allerminst gemakkelijke jaar toch positief af te sluiten. De vraag die we ons hierbij wél moeten stellen is waar de groei van de schoenenmarkt precies terecht komt. Is dat voornamelijk bij de fysieke schoenwinkels, de webgiganten of misschien juist bij de fashionzaken? Kortom, wie profiteert het meest?

Nieuw elan

Wat mij betreft is dat dé uitdaging voor het nieuwe jaar: weten en op de voet volgen hoe de koek precies wordt verdeeld. En de eerder genoemde creativiteit en ondernemerschap volledig en met nieuw elan in stelling brengen om ervoor te zorgen dat ons deel van de koek niet kleiner wordt en – zo mogelijk – verder groeit.

Heldere koers

Je duidelijk profileren om zo optimaal mogelijk te profiteren. Alleen zo ben je als schoenondernemer in staat om een eigen, heldere koers te bepalen in het door de coronapandemie ongetwijfeld weer uitdagende jaar dat voor ons ligt. Dat schept duidelijkheid voor je klant en is een ‘must’ voor een goed verloop van de komende inkoopperiode.

Week 46 – Blijf zichtbaar!

Beperkingen

De oproep om zoveel mogelijk thuis te werken, de beperkingen voor de horeca en evenementen, de mondkapjesplicht in winkels en het coronatoegangsbewijs. We zitten met elkaar weer volop in de coronamodus. Al zijn de maatregelen misschien minder streng dan vorig jaar rond deze tijd en is er nu (nog) geen sprake van een lockdown, ze kosten de detailhandel onherroepelijk omzet. Hoe je het ook wendt of keert: de beperkingen komen wel heel slecht uit.

Kassa-aanslagen

Want ga maar na. Vorig jaar misten schoenenzaken al veel omzet door de strenge coronamaatregelen die in de laatste maanden van het jaar golden. Dit jaar valt de krachtige opleving van het virus opnieuw uitgerekend in het voor ons zo belangrijke winterseizoen. Daar kan niemand iets aan doen, maar het raakt ons wel extra hard. Immers, juist in de koude maanden van het jaar zijn de kassa-aanslagen voor schoeisel het hoogst. Het kan niet anders of het gaat ons aantallen en omzet schelen.

Zichtbaar blijven

Er zit maar één ding op om de schade zoveel mogelijk beperkt te houden. En dat is wat mij betreft door creatief te ondernemen. Het is bekend dat de gunfactor van consumenten voor schoenwinkels op plaatselijk niveau hoog is. Maar nu velen van hen minder vaak in winkels zullen komen, doordat ze meer thuis werken of sowieso minder vaak de deur uitgaan om het virus te vermijden, is het meer dan ooit noodzakelijk om in beeld te blijven. Zichtbaar blijven voor je klanten is dus cruciaal.

Extra actief

Een grote meerderheid van de ondernemers in onze branche heeft vorig jaar bewezen over een dusdanige hoeveelheid ondernemerschap en creativiteit te beschikken, dat ze kans hebben gezien het verlies aan omzet zoveel mogelijk te beperken. Haal opnieuw alles uit de kast om in beeld te blijven bij je klanten. Laat geen contactmogelijkheid onbenut. Het is evident dat mensen in de komende tijd meer op het scherm van hun laptop, tablet en smartphone kijken doordat ze vaker thuis zijn. Anticipeer daarop door extra actief te zijn op sociale media en je website en webshop.

Week 43 – Houd elkaar vast!

Nieuwe werkelijkheid

Na de hectische en onzekere periode die achter ons ligt, is de schoenenbranche zich onmiskenbaar aan het heroriënteren. Logisch, want de tijd van vóór de coronapandemie komt niet meer terug. We moeten ons met elkaar voorbereiden op de nieuwe werkelijkheid die is ontstaan. Ik zeg met nadruk ‘met elkaar’, want alleen als we er samen met onze leveranciers de schouders eronder zetten blijven we als branche relevant voor de consument.

Goede afspraken

We hebben elkaar als retailers en leveranciers dus meer dan ooit nodig. Daarvoor is het noodzakelijk dat we elkaar over en weer helpen én elkaar geld laten verdienen. Dat betekent dat er goede afspraken gemaakt moeten worden. Maar ook dat we onzekerheden die er zijn benoemen, zoals de problemen in de productie en de distributie. Verder moet er openheid komen over de plannen op het gebied van online van zowel winkels als merkproducenten. Het devies luidt dan ook: houd elkaar goed op de hoogte.

Open en eerlijk

Optimaal samenwerken is ook noodzakelijk omdat er minder winkels en minder leveranciers komen. Daardoor worden we steeds afhankelijker van elkaar. Voor schoenretailers houdt dit in dat ze harde keuzes moeten maken voor wat betreft de leveranciers waarmee ze willen samenwerken. Benoem duidelijk wat je van elkaar verwacht. Ik merk dat daar nog steeds erg moeilijk over wordt gedaan. Het is nog heel vaak ‘wij’ tegen ‘zij’. Open en eerlijk communiceren is cruciaal.

Echt partnerschap

Maak niet alleen duidelijke afspraken, maar leg ze ook goed vast, zodat je elkaar er op kunt aanspreken en het ontstaan van conflicten te voorkomen. Maar vooral: blijf elkaar steunen, ook als het door externe ontwikkelingen moeilijker wordt om elkaar vast te houden. Alleen zo kun je laten zien wat echt partnerschap waard is. Want dat er, naast de al bestaande negatieve ontwikkelingen, nieuwe uitdagingen bij zullen komen staat buiten kijf.

Week 41 – Kansen gepakt!

Goed verloop

Recent maakten we bij INretail de halfjaarcijfers van de Schoenmonitor bekend. We kunnen met elkaar terugkijken op een zonder meer goed verloop van de eerste zes maanden. Na een moeizaam jaar waarin de omzetten zwaar onder druk stonden door de coronapandemie, is dit een zeer welkome ontwikkeling. Wat mij betreft kunnen we als schoenvakhandel best trots zijn dat we dit met elkaar hebben gepresteerd!

‘In the pocket’

Eerlijk is eerlijk. Er zijn nog genoeg uitdagingen, zoals ik in mijn vorige columns al heb aangegeven. Maar dit eerste teken van een goed herstel hebben we toch maar ‘in the pocket’! Het is voor mij een duidelijk signaal dat het gros van de ondernemers in onze branche niet bij de pakken neer is gaan zitten. Ze hebben de kansen die er lagen met beide handen beetgepakt en zijn de uitdagingen die het coronavirus met zich meebracht vol strijdlust aangegaan.

Belangrijke succesfactoren

Het resultaat is dat schoenondernemers nu beter voorbereid zijn op de toekomst dan voorheen. Ze zijn zich gaan manifesteren op internet met een eigen webshop, zijn hun personeel flexibeler en efficiënter gaan inzetten, hebben hun assortiment nog beter afgestemd op hun doelgroepen en zijn begonnen met winkelen op afspraak voor hun vaste klanten. In een tijd waarin je je niet meer zo nadrukkelijk kunt onderscheiden met je assortiment en je merkenaanbod, zijn dat belangrijke succesfactoren.

Offline én online

Tijd om op je lauweren te gaan rusten is er echter allerminst. Het is nu een kwestie van doorpakken. Alleen door je service verder te finetunen en nog meer uit te breiden, maar ook door nadrukkelijker dan ooit in beeld te zijn, zowel offline als online. Zo zorg je ervoor dat de klantreis niet alleen bij jou begint, maar ook bij jou eindigt met een mooie aankoop.

Week 39 – Maak ‘zwartste dag’ groen

Keuze maken

Black Friday. Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het 26 november, de dag waarop dit jaar het ‘grote koopjesfeest’ plaatsvindt. En in de weken daar omheen natuurlijk. Om te bepalen of je wel of niet meedoet met Black Friday, is dit hét moment om een duidelijke keuze te maken. Immers, door de coronapandemie is niets meer zoals het was. Ook Black Friday niet.

Goodwill gekweekt

Want zeg nou zelf, je wilt toch ook niet opnieuw overvolle winkelstraten zoals vorig jaar?

Wat mij betreft moeten we dat dit jaar met elkaar proberen te voorkomen. Tijdens de hele coronapandemie hebben we ons als winkeliers keurig gehouden aan de overheidsmaatregelen. Daardoor hebben we bij de consument veel goodwill gekweekt, wat ‘beloond’ is met een snelle opleving van het winkelbezoek nadat we weer open mochten. Alleen de gekte rond Black Friday was vorig jaar een smet op ons blazoen.

Zeilen bijzetten

Ik ga niemand vertellen of hij wel of niet aan Black Friday moet deelnemen, maar ik geef de schoenretail wel het volgende mee ter overweging. Het is inmiddels genoegzaam bekend dat we alle zeilen moeten bijzetten om onze orders überhaupt binnen te krijgen. De schaarste aan grondstoffen en halfproducten en het haperende en peperdure transport zijn daar debet aan. Dan is het op zijn zachtst gezegd toch onverstandig om een deel van je marge weg te geven omwille van Black Friday?

Overconsumptie voorkomen

Wat dan wel? Mijn advies: kijk eens naar Green Friday. Het gaat om een initiatief van een groeiend aantal retailbedrijven die besluiten om niet mee te doen aan Black Friday. Ze willen het aanmoedigen van overconsumptie juist voorkomen. Trees for All, de initiatiefnemer van Green Friday, moedigt bedrijven en consumenten aan om iets terug te geven aan de aarde. De deelnemers kiezen er voor om ‘de zwartste dag op groen’ te zetten, zoals Trees for All het verwoordt.

Drie vliegen

Wat mij betreft is Green Friday een initiatief dat op zijn minst aandacht van onze business verdient. Vanuit INretail juichen we het van harte toe. Neem je deel, dan sla je drie vliegen in één klap. Je maakt als schoenondernemer een duidelijk statement, namelijk dat je duurzaamheid serieus neemt. Je geeft niet klakkeloos marge weg. En je werkt mee aan het voorkomen van ongewenste grote drukte in de winkelstraten. Wat wil je nog meer?

Lees hier meer over Green Friday.

Week 37 – Dealen met vervolgschade

Succesvol blijven

Bij INretail hameren we er al vele jaren op dat de beschikbaarheid van betrouwbare cijfers een absolute ‘must’ is. Zonder harde gegevens over de ontwikkelingen in jouw branche en de mogelijkheid om jouw eigen cijfers daarmee te benchmarken is het praktisch onmogelijk geworden om succesvol te zijn én te blijven. In de bijna twee coronajaren die achter ons liggen is dat misschien wel duidelijker gebleken dan ooit.

Gericht ondersteunen

Recent zijn de cijfers voor het eerste halfjaar beschikbaar gekomen voor de deelnemers aan de vernieuwde Schoenmonitor. De informatie die wij daar als INretail uit halen heeft ons enorm geholpen bij de lobby met de overheid met betrekking tot de steunpakketten. We hebben keihard kunnen aantonen waar de specifieke problemen van onze sector liggen. Daarnaast heeft dat de  deelnemende schoenretailers ‘munitie’ gegeven in de gesprekken met verhuurders en leveranciers. En – last but not least – de cijfers hebben ons ook in staat gesteld om leden gericht te ondersteunen en ze inzicht te bieden in de kansen die er nog liggen.

Vervolgschade

Kortom, sturen op cijfers is niet meer weg te denken bij het ondernemen in een tijd waarin de uitdagingen voor de schoenenbranche alleen maar groter lijken te worden. Ja, het eerste halfjaar is niet tegengevallen, zo blijkt uit de Schoenmonitor. Nee, we zijn nog lang niet uit de problemen. In mijn vorige column besteedde ik al aandacht aan de vervolgschade van de coronapandemie. De stagnerende productie van bepaalde artikelen door de schaarste aan grondstoffen, de problemen met het transport en de sterk gestegen prijzen die daarvan het gevolg zijn.

Alert inspelen

Het is nu zaak om de schade zoveel mogelijk te beperken. Op de eerdergenoemde mondiale kwesties kunnen we als sector geen enkele invloed uitoefenen. Maar we kunnen daar als schoenretail, samen met onze leveranciers, wél zo goed en alert mogelijk op inspelen. Bijvoorbeeld bij het inkopen en volgen van de doorverkopen, maar dan wél op basis van harde cijfers. Want alleen die overtuigen.

Ga deelnemen!

Tegen schoenondernemers die nog niet deelnemen aan de Schoenmonitor zeg ik: je kunt het nu écht niet meer alleen! Je kunt écht niet meer zonder goed onderbouwde inzichten in de werkelijke gang van zaken in jouw eigen business en in de markt. Ga deelnemen!

Week 35 – Nog vol onzekerheden

De ene uitdaging is nog niet weg of de volgende dient zich alweer aan. Waren we een paar maanden geleden blij dat de winkels weer open mochten, nu moeten we maar afwachten of we de bestelde artikelen wel in huis krijgen. En áls ze komen, of we ze op tijd zullen ontvangen. Hebben we onze klanten eindelijk weer binnen, is het maar de vraag of we ze de gewenste artikelen wel kunnen aanbieden. Nu de nieuwe inkoopperiode is gestart, zal dat een extra uitdaging zijn in de gesprekken, of liever: onderhandelingen, met onze leveranciers.

Grote kopzorgen

Dat de coronapandemie enorme gevolgen heeft voor de supply chain zal niemand ontgaan. De schaarste aan bepaalde grondstoffen en halffabricaten, de grote achterstanden in de productie en enorme prijsstijgingen in het transport vanuit het Verre Oosten zijn in de media het gesprek van de dag. Alleen al de huur van een container is verzevenvoudigd. Ook de CO2 discussie die steeds meer oplaait doet daar geen goed aan. Geen wonder dat dit grote kopzorgen teweeg brengt bij leveranciers en retailers, ook in de schoenenhandel.

Geen grip

Hoe ga je met deze uitdagingen om, terwijl je er totaal geen grip op hebt? Want hoe moet je weten welke artikelen schaars worden, of ze überhaupt geleverd worden, of ze op tijd komen om een redelijke marge te maken en welke prijs je moet berekenen? Zeker is dat de prijzen gaan stijgen door deze onzekerheden. Dat uiteindelijk de consument de rekening betaalt staat buiten kijf. Hoe die daarop zal reageren is al even onvoorspelbaar.

Eigen winkels eerst

En alsof dat nog niet genoeg is hebben grote merkleveranciers aangekondigd dat ze eerst hun eigen winkels gaan bevoorraden, voordat leveringen aan retailers gaan plaatsvinden. Het is niet denkbeeldig dat merkaanbieders dit zullen aangrijpen om fors te snoeien in hun afnemersbestand en dat een deel van de retailers helemaal niets meer geleverd zal krijgen. Hoe frustrerend ook, tegen dit soort maatregelen is niets te doen.

Echt partnerschap

De boodschap voor deze inkoopperiode is duidelijk. Het is niet alleen belangrijk om goede prijsafspraken te maken, maar ook de afspraken over leveringen en – vooral – de levertijden duidelijk vast te leggen. Dat zal de onderhandelingen met leveranciers er niet gemakkelijker op maken. Maar vergeet niet dat zij er net zoveel belang bij hebben dat hun producten de weg vinden naar de consument als hun partners in de retail. Eens te meer zal moeten blijken wat echt partnerschap waard is.


Week 30 – Pak die ruimte!

In de afgelopen pakweg tien jaar is het winkelbestand enorm gegroeid. Oorzaak voor deze toename is het gunstige economische klimaat in ons land. Totdat begin vorig jaar het coronavirus roet in het eten gooide. Daardoor hebben veel winkels hun deuren moeten sluiten, ondanks de steunmaatregelen van de overheid. Niet in elke gemeente of iedere wijk is nog een schoenenzaak. Er is meer ruimte ontstaan voor het overgebleven winkelbestand. Toch pak je die vrijgekomen ruimte niet als vanzelfsprekend.

Overlevingsplan

Veelal hebben winkels in vrijwel elke branche hun deuren moeten sluiten omdat ze geen duidelijk plan hadden. Ook als er geen pandemie was geweest, hadden ze het waarschijnlijk niet gered. Ondernemers die de laatste anderhalf jaar wél kans hebben gezien om te overleven, hebben dat vooral te danken aan hun vindingrijkheid, creativiteit en doorzettingsvermogen. Denk aan een sterkere nadruk op winkelen op afspraak, verruiming van de openingstijden en click & collect. Ze hadden een plan.

Meerdere borden

Nu Covid-19 op zijn retour lijkt te zijn, is het voor deze diehards geen reden om rustig achterover te leunen in de wetenschap dat er in hun segment meer ruimte is gekomen door het wegvallen van winkels. Er zal op meerdere borden geschaakt moeten worden om van die situatie te kunnen profiteren. Daarmee bedoel ik te zeggen dat klanten van verdwenen concurrenten jouw winkel niet automatisch zullen opzoeken. Want waarom kozen ze voorheen voor de ander en niet voor jou? Bovendien is de kans groot dat slimme ondernemers in andere sectoren hun kans schoon zien voor verdere verbreding van hun aanbod door zich in ‘jouw’ markt te manifesteren.

Op koers

Kortom, wie gaat zitten afwachten mist zonder enige twijfel de boot? Ook nu moet je een duidelijk doel voor ogen hebben om de vrijgekomen omzet te pakken en nieuwe klanten aan je te binden. Daarvoor is het noodzakelijk om je ondernemersplan aan te passen. Overigens zou je dat naar mijn mening niet eens per vijf jaar moeten doen, maar elk jaar. Alleen dan weet je of je nog steeds op koers zit. Immers, ook zonder virus gaan de ontwikkelingen razendsnel. Pak die ruimte, maar dan wél met een duidelijke visie.


Week 28 – Weten we genoeg?

Dat de consument anno 2021 erg verwend is, weten we als schoenondernemers maar al te goed. De gewenste schoenen moeten direct en in de juiste maat en kleur beschikbaar zijn; is het niet in de winkel dan toch wel online. En is dat niet het geval? Dan loopt hij gemakkelijk naar je concurrent. We proberen onze klanten zo goed mogelijk op hun wenken te bedienen. Maar weten we ook echt genoeg van het gedrag van consumenten?

Eén koopbeleving

De veeleisende en verwende winkelbezoeker dwingt jou als schoenondernemer om je serviceniveau steeds verder te verhogen. Hoe houd je dat in hemelsnaam bij? In ieder geval moet je zijn waar de consument is. Dat is een eerste vereiste. Het ene moment staat hij voor je in de winkel. Het andere moment struint hij rond in je webshop. Zien ondernemers offline en online vaak nog als twee aparte werelden, voor de consument is het één koopbeleving.

Feilloos doorgeprikt

Daarom is het van groot belang dat de fysieke en online winkel volledig op elkaar zijn afgestemd. Een schitterend ingerichte winkel en een armetierige webshop; dat gaat niet samen. Daar prikt de bezoeker feilloos doorheen. Voor hem draait het maar om één ding; namelijk dáár terecht kunnen waar hem dat het beste uitkomt. Gezellig en ontspannen winkelen in de fysieke schoenenzaak en snelle gemaksaankopen doen in de schoenenwebshop.

Nee, eisen!

Online winkelen is in de afgelopen anderhalf jaar in een stroomversnelling geraakt. Met ‘dank’ aan de coronacrisis die fysiek shoppen lange tijd bemoeilijkte. Zelfs de meest verstokte fysieke winkelbezoeker is bedreven geraakt in het kopen via internet. Of we dat nu leuk vinden of niet. We hebben er wel mee te dealen. Daarvoor is het nodig om het gedrag van de consumenten binnen je doelgroep goed in kaart te brengen. Alleen dan kan je hen het serviceniveau bieden dat ze van jou verwachten. Nee, eisen! 

Advies nodig?

Heb jij vragen over deze column? Of over specifieke onderwerpen die spelen in de schoenenbranche? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder!

Contacteer de adviseur Bel ons
Dave Quadvlieg

Dave Quadvlieg

Branchespecialist sport en schoenen

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.