Column sportbranche

Column sportbranche – Dave Quadvlieg

21 januari 2022

Dave Quadvlieg, branchespecialist Sport, schrijft met regelmaat een column over welke ontwikkelingen hij in de sportbranche ziet.


Week 3 – Positiviteit loont!

Lobby lijn

Terwijl veel ontwikkelingen voorspelbaar zijn, word je soms toch positief verrast. Na intensieve lobby zou kopen op afspraak waarschijnlijk weer mogen. Maar onze vasthoudendheid werd ruimschoots beloond; niet-essentiële winkels mogen weer open. Dat nieuws was meer dan welkom!

Positief geluid

Ik zal overigens niet de enige geweest zijn die blij verrast werd door dit super goede nieuws. Door alle nog steeds sombere voorspellingen over de verspreiding van de oprukkende Omikron-variant hadden we daar met elkaar niet op gerekend. Voor mij is dit hét bewijs dat de lobby met een gerichte campagne van INretail hebben gewerkt. Vast beraden en je niet gek laten maken is beloond. Soms is het beter om niet meteen strijdlustig op de barricaden te springen en het gevecht met de instanties aan te gaan. Samen met alle partners in onze branches hebben we ervoor gekozen om met oplossingen te komen.

Snel anticiperen

Wat we van deze aanpak hebben geleerd is dat we met elkaar tot grote dingen in staat zijn. Het is goed, kijkend naar de toekomst, om deze gedachte vast te houden. Zonder te willen somberen constateer ik dat we nog het nodige voor de kiezen zullen krijgen. Want zoveel is wel duidelijk: van het coronavirus komen we niet meer af. Het is zaak om snel en alert te blijven anticiperen op de telkens veranderende omstandigheden die dit met zich meebrengt. Wat mij betreft kan dat alleen als we er samen met alle belanghebbenden de schouders onder zetten.

Alle vertrouwen

Kijkend naar de wijze waarop we binnen de sporthandel met elkaar omgaan, heb ik daar alle vertrouwen in. Er is gelukkig een gezond spanningsveld tussen retailers en leveranciers en het besef dat we elkaar keihard nodig hebben. Een duidelijk bewijs is het Sportfocus onderzoek dat dit voorjaar wordt afgerond. Ongetwijfeld zal daaruit eens te meer blijken dat echt partnerschap op basis van wederzijds belang loont.

Week 49 – Wintersporters welkom!

Enorme opluchting

Eindelijk is er duidelijkheid. Eerder deze week maakte de Oostenrijkse overheid bekend dat de skigebieden vanaf 13 december open gaan. Tot nu toe was dat uiterst onzeker door de gevolgen van de coronapandemie. Dit betekent dat wintersporters welkom zijn om hun sportieve vakantie in de Alpen door te brengen. Onnodig te zeggen dat dit voor met name onze wintersportspeciaalzaken een enorme opluchting is. 

Goed voorbereiden

Voor onze sector is dit hét signaal om het seizoen optimaal te gaan benutten. Naar verwachting zullen deze winter weer zo’n 1,1 miljoen landgenoten afreizen naar de Alpenlanden voor hun wintervakantie om die veelal op een sportieve wijze door te brengen. Aan de Nederlandse ski- en snowboardspecialisten de taak om dit legioen zo goed mogelijk voor te bereiden en zo een bijdrage te leveren aan een geslaagde vakantie.

Blijven bewegen

Vanzelfsprekend is het besluit van Oostenrijk om wintersport weer toe te staan uitstekend nieuws voor onze branche. Maar ook in breder verband is de mogelijkheid om tijdens de wintervakantie te blijven sporten zeer welkom. In mijn vorige column sprak ik er mijn verbazing over uit dat er tijdens de huidige coronagolf bij de overheid zo weinig oog is voor het belang van bewegen en sporten voor de vitaliteit van de bevolking. Voor ruim een miljoen landgenoten is in ieder geval verzekerd dat ze kunnen blijven bewegen in de buitenlucht.

Helpen en stimuleren

Onze sportretailers kunnen daar hun steentje aan bijdragen door de Nederlandse wintersporters met goed en veilig materiaal op weg te laten gaan. Dat begint al met een professionele preparatie van ski’s en snowboards op de werkbank en eindigt met het adviseren van onmisbare accessoires voor de veiligheid en het comfort, zoals helmen en ander protectiemateriaal. Zo helpen we niet alleen de geroutineerde wintersporters, maar leveren we ook een bijdrage aan het stimuleren van landgenoten om te gaan skiën, snowboarden of winterwandelen.

Week 46 – Sporten cruciaal

Essentieel

Nu we met elkaar opnieuw volop in de corona-modus zitten en het virus ons leven weer steeds meer beheerst, valt het me op dat ons demissionaire kabinet wel heel aparte keuzes maakt. In Haagse kringen en vanuit de medische wereld wordt onze bestuurders regelmatig een zwalkend beleid verweten. Maar wat ik écht niet begrijp is dat het mensen die willen sporten en bewegen zo moeilijk wordt gemaakt. En dat terwijl actief bezig blijven essentieel is voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Radiostilte

Het is extra vreemd dat daar nu zo weinig aandacht voor is, omdat het in het voorjaar van 2020, toen de coronamaatregelen steeds strenger werden, juist een hot item was. ‘Blijf bewegen!’ was toen het devies. Oók vanuit de overheid. En nu? Volledige radiostilte. Vooral sportverenigingen en sportscholen (wat mij betreft eerste-lijns aanbieders van gezond bewegen), worden zwaar getroffen door de nieuwe maatregelen. Je mag als ouders niet meer langs de lijn staan als je zoon of dochter aan het voetballen is, maar daarna kan je net zo vrolijk met het hele gezin naar de bioscoop. Wat mij betreft is dat aan geen weldenkend mens uit te leggen.

Hoge prioriteit

Wat me vooral bevreemdt is dat we nergens horen praten over het gevaar van inactiviteit. Niet in de persconferenties van het kabinet, niet in de informatie over de nieuwe coronamaatregelen van de overheid en niet in de talkshows. Nu mensen weer dringend geadviseerd wordt om thuis te werken, zou het stimuleren van sporten en bewegen een hoge prioriteit moeten hebben. Dat geldt overigens niet alleen voor de werkenden, maar absoluut ook voor jongeren. Voor hen is sportbeoefening een uitlaatklep na een dag lang lessen of colleges volgen, al dan niet achter een beeldscherm.

Minder omzet

Wat de gevolgen zijn voor de sportretail laat zich gemakkelijk raden. Minder bewegen en niet meer kunnen sporten betekent simpelweg minder omzet. Maar als de overheid weer nadruk legt op maatregelen die een actief leven juist bevorderen, dan komt men daarmee niet alleen degenen die graag willen blijven sporten tegemoet. Ook wordt de kans op het ontstaan van de gevreesde coronakilo’s en virusstress verkleind. En – last but not least – hoeven sportwinkels een minder zwaar beroep te doen op steunmaatregelen. 

Week 43 – Sportfocus goed op stoom

Veel goeds

Als branche werken we, samen met de andere betrokken partijen, momenteel hard aan het Sportfocus onderzoek. De resultaten worden medio 2022 gepresenteerd. En ik moet zeggen dat ik steeds enthousiaster wordt naarmate het onderzoek vordert. De informatie die nu al zichtbaar wordt belooft wat mij betreft veel goeds. Kortom, Sportfocus is goed op stoom.

Anticiperen

We zullen moeten dealen met de uitdagingen die op ons afkomen. Zoals de dominantie van merken die zich steeds meer rechtstreeks richten op de consument. Maar ook de problemen in de supply chain, waar onze sector te maken heeft met schaarste aan grondstoffen en sterk stijgende transportkosten. Natuurlijk worden ook dit soort ontwikkelingen én aanbevelingen hoe we daarop kunnen anticiperen meegenomen in het onderzoek.

Vragenlijst

Na de publicatie van eerdere Sportfocus onderzoeken is gebleken dat de schat aan informatie die ze opleveren voor veel sportretailers en sportleveranciers onmisbaar is voor het bepalen van hun toekomstige koers. Willen we het maximale halen uit Sportfocus, dan is het noodzakelijk dat dit project door de branche zo breed mogelijk wordt gedragen. Om dit te realiseren stuurt Markteffect medio november een vragenlijst naar alle sportretailers en sportleveranciers. Het invullen kost niet meer dan een kwartier.

Doe mee!

Hoe meer ondernemers en distributeurs de enquête invullen en terugsturen, hoe zuiverder de uitkomsten zijn. Hoe preciezer de resultaten, hoe nauwkeuriger de aanbevelingen die uit het onderzoek komen. En hoe meer je met het onderzoekt kunt. Met andere woorden: ik roep iedereen die de vragenlijst ontvangt op om hem in te vullen. Help ons zo om jullie te helpen. Doe mee!

Week 41 – Groene seinen

Eerste sneeuwval

Het mag dan zo zijn dat ‘één zwaluw nog geen zomer maakt’, de eerste sneeuwval in de bergen die inmiddels een feit is mag gerust beschouwd worden als een gunstig voorteken. Nu al is te merken dat het bij de rechtgeaarde Nederlandse wintersporter begint te kriebelen. Geen wonder, na een winter waarin er niets mocht als gevolg van de coronapandemie. Maar nu staan de seinen weer volledig op groen.

Lange periode

Eén van de belangrijkste aanwijzingen dat we aan het begin staan van een goed wintersportseizoen is dat de accommodaties in de Alpenlanden nu al praktisch volgeboekt zijn voor de kerst- en nieuwjaarsperiode en de populaire krokusvakantie. Maar ook in de daaraan voorafgaande en tussenliggende periodes raken de vakantieverblijven snel bezet. Daardoor is er in feite geen sprake meer van een traditioneel wintersportseizoen, maar van één lange periode waarin Nederlanders op wintervakantie gaan, die in november begint en tot eind maart duurt.

Groeiende belangstelling

Wat mij betreft superpositieve ontwikkelingen, die onze business ongetwijfeld ten goede zullen komen. Nu al bereiden wintersporters zich voor op hun vakantie in de sneeuw. In de wintersportspeciaalzaken is dat goed te merken door de groeiende belangstelling voor kleding, ski’s, skischoenen, snowboards, helmen en andere winterse artikelgroepen. Dit enthousiasme biedt ondernemers een prima gelegenheid om van hun vorige winter niet verkochte voorraden af te komen.

Help je klant

Kortom, voor de speciaalzaken is het nu het moment om hun zaakjes op orde te hebben. De positieve stemming en de wil tot kopen zijn bij de consument duidelijk aanwezig. Daar schort het niet aan. Maar investeren in een up-to-date assortiment is niet voldoende. Ook de motivatie en het enthousiasme van de verkoopmedewerkers zijn cruciaal voor een succesvol wintersportseizoen. Help je klant om de voor hem belangrijke wintervakantie tot een succes te maken.

Week 39 – Maak ‘zwartste dag’ groen

Keuze maken

Black Friday. Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het 26 november, de dag waarop dit jaar het ‘grote koopjesfeest’ plaatsvindt. En in de weken daar omheen natuurlijk. Om te bepalen of je wel of niet meedoet met Black Friday, is dit hét moment om een duidelijke keuze te maken. Immers, door de coronapandemie is niets meer zoals het was. Ook Black Friday niet.

Goodwill gekweekt

Want zeg nou zelf, je wilt toch ook niet opnieuw overvolle winkelstraten zoals vorig jaar?

Wat mij betreft moeten we dat dit jaar met elkaar proberen te voorkomen. Tijdens de hele coronapandemie hebben we ons als winkeliers keurig gehouden aan de overheidsmaatregelen. Daardoor hebben we bij de consument veel goodwill gekweekt, wat ‘beloond’ is met een snelle opleving van het winkelbezoek nadat we weer open mochten. Alleen de gekte rond Black Friday was vorig jaar een smet op ons blazoen.

Zeilen bijzetten

Ik ga niemand vertellen of hij wel of niet aan Black Friday moet deelnemen, maar ik geef de sportretail wel het volgende mee ter overweging. Het is inmiddels genoegzaam bekend dat we alle zeilen moeten bijzetten om onze orders überhaupt binnen te krijgen. De schaarste aan grondstoffen en halfproducten en het haperende en peperdure transport zijn daar debet aan. Dan is het op zijn zachtst gezegd toch onverstandig om een deel van je marge weg te geven omwille van Black Friday?

Overconsumptie voorkomen

Wat dan wel? Mijn advies: kijk eens naar Green Friday. Het gaat om een initiatief van een groeiend aantal retailbedrijven die besluiten om niet mee te doen aan Black Friday. Ze willen het aanmoedigen van overconsumptie juist voorkomen. Trees for All, de initiatiefnemer van Green Friday, moedigt bedrijven en consumenten aan om iets terug te geven aan de aarde. In onze branche heeft Decathlon de keuze al gemaakt. Samen met de andere deelnemers zet ’s werelds grootste sportretailer ‘de zwartste dag op groen’, zoals Trees for All het verwoordt.

Drie vliegen

Wat mij betreft is Green Friday een initiatief dat op zijn minst aandacht van onze business verdient. Vanuit INretail juichen we het van harte toe. Neem je deel, dan sla je drie vliegen in één klap. Je maakt als sportondernemer een duidelijk statement, namelijk dat je duurzaamheid serieus neemt. Je geeft niet klakkeloos marge weg. En je werkt mee aan het voorkomen van ongewenste grote drukte in de winkelstraten. Wat wil je nog meer?

Lees hier meer over Green Friday.

Week 37 – Dealen met vervolgschade

Succesvol blijven

Bij INretail hameren we er al vele jaren op dat de beschikbaarheid van betrouwbare cijfers een absolute ‘must’ is. Zonder harde gegevens over de ontwikkelingen in jouw branche en de mogelijkheid om jouw eigen cijfers daarmee te benchmarken is het praktisch onmogelijk geworden om succesvol te zijn én te blijven. In de bijna twee coronajaren die achter ons liggen is dat misschien wel duidelijker gebleken dan ooit.

Gericht ondersteunen

De cijfers voor de deelnemers aan de Sportmonitor zijn wekelijks gecommuniceerd. De informatie die wij daar als INretail uit halen heeft ons enorm geholpen bij de lobby met de overheid met betrekking tot de steunpakketten. We hebben keihard kunnen aantonen waar de specifieke problemen van onze sector liggen. Daarnaast hebben ze deelnemende sportretailers ‘munitie’ gegeven in de onderhandelingen met verhuurders en leveranciers. En – last but not least – de cijfers hebben ons ook in staat gesteld om leden gericht te ondersteunen en ze inzicht te bieden in de kansen die er nog liggen. In de nieuwsbrief kijken we terug op afgelopen half jaar.

Vervolgschade

Kortom, sturen op cijfers is niet meer weg te denken bij het ondernemen in een tijd waarin de uitdagingen voor de sportbranche alleen maar groter lijken te worden. Ja, het eerste halfjaar is niet tegengevallen, zo blijkt uit de Sportmonitor. Nee, we zijn nog lang niet uit de problemen. In mijn vorige column besteedde ik al aandacht aan de vervolgschade van de coronapandemie. De stagnerende productie van bepaalde artikelen door de schaarste aan grondstoffen, de problemen met het transport en de sterk gestegen prijzen die daarvan het gevolg zijn.

Alert inspelen

Het is nu zaak om de schade zoveel mogelijk te beperken. Op de eerdergenoemde mondiale kwesties kunnen we als sector geen enkele invloed uitoefenen. Maar we kunnen daar als sportretail samen met onze leveranciers, wél zo goed en alert mogelijk op inspelen. Bijvoorbeeld bij het inkopen en volgen van de doorverkopen, maar dan wél op basis van harde cijfers. Want alleen die overtuigen

Ga deelnemen!

Tegen sportondernemers die nog niet deelnemen aan de Sportmonitor zeg ik: je kunt het nu écht niet meer alleen! Je kunt écht niet meer zonder goed onderbouwde inzichten in de werkelijke gang van zaken in jouw eigen business en in de markt. Ga deelnemen!

Week 35 – Nog vol onzekerheden

De ene uitdaging is nog niet weg of de volgende dient zich alweer aan. Waren we een paar maanden geleden blij dat de winkels weer open mochten, nu moeten we maar afwachten of we de bestelde artikelen wel in huis krijgen. En áls ze komen, of we ze op tijd zullen ontvangen. Hebben we onze klanten eindelijk weer binnen, is het maar de vraag of we ze de gewenste artikelen wel kunnen aanbieden. Nu de nieuwe inkoopperiode is gestart, zal dat een extra uitdaging zijn in de gesprekken, of liever: onderhandelingen, met onze leveranciers.

Grote kopzorgen

Dat de coronapandemie enorme gevolgen heeft voor de supply chain zal niemand ontgaan. De schaarste aan bepaalde grondstoffen en halffabricaten, de grote achterstanden in de productie en enorme prijsstijgingen in het transport vanuit het Verre Oosten zijn in de media het gesprek van de dag. Alleen al de huur van een container is verzevenvoudigd. Ook de CO2 discussie die steeds meer oplaait doet daar geen goed aan. Geen wonder dat dit grote kopzorgen teweeg brengt bij leveranciers en retailers, ook in de sporthandel.

Geen grip

Hoe ga je met deze uitdagingen om terwijl je er totaal geen grip op hebt? Want hoe moet je weten welke artikelen schaars worden, of ze überhaupt geleverd worden, of ze op tijd komen om een redelijke marge te maken en welke prijs je moet berekenen? Zeker is dat de prijzen gaan stijgen door deze onzekerheden. Dat uiteindelijk de consument de rekening betaalt staat buiten kijf. Hoe die daarop zal reageren is al even onvoorspelbaar.

Eigen winkels eerst

En alsof dat nog niet genoeg is, hebben grote merkleveranciers aangekondigd dat ze eerst hun eigen winkels gaan bevoorraden, voordat leveringen aan retailers gaan plaatsvinden. Het is niet denkbeeldig dat merkaanbieders dit zullen aangrijpen om fors te snoeien in hun afnemersbestand en dat een deel van de retailers helemaal niets meer geleverd zal krijgen. Hoe frustrerend ook, tegen dit soort maatregelen is niets te doen.

Echt partnerschap

De boodschap voor deze inkoopperiode is duidelijk. Het is niet alleen belangrijk om goede prijsafspraken te maken, maar ook de afspraken over leveringen en – vooral – de levertijden duidelijk vast te leggen. Dat zal de onderhandelingen met leveranciers er niet gemakkelijker op maken. Maar vergeet niet dat zij er net zoveel belang bij hebben dat hun producten de weg vinden naar de consument als hun partners in de retail. Eens te meer zal moeten blijken wat echt partnerschap waard is.

Lees hier het recent in het AD verschenen artikel over de dreigende schaarste aan wintersportbenodigdheden.


Week 30 – Pak die ruimte!

In de afgelopen pakweg tien jaar is het winkelbestand enorm gegroeid. Oorzaak voor deze toename is het gunstige economische klimaat in ons land. Totdat begin vorig jaar het coronavirus roet in het eten gooide. Daardoor hebben veel winkels hun deuren moeten sluiten, ondanks de steunmaatregelen van de overheid. Niet in elke gemeente of iedere wijk is nog een sportzaak. Er is meer ruimte ontstaan voor het overgebleven winkelbestand. Toch pak je die vrijgekomen ruimte niet als vanzelfsprekend.

Overlevingsplan

Veelal hebben winkels in vrijwel elke branche hun deuren moeten sluiten omdat ze geen duidelijk plan hadden. Ook als er geen pandemie was geweest, hadden ze het waarschijnlijk niet gered. Ondernemers die de laatste anderhalf jaar wél kans hebben gezien om te overleven, hebben dat vooral te danken aan hun vindingrijkheid, creativiteit en doorzettingsvermogen. Denk aan een sterkere nadruk op winkelen op afspraak, verruiming van de openingstijden en click & collect. Ze hadden een plan.

Meerdere borden

Nu Covid-19 op zijn retour lijkt te zijn, is het voor deze diehards geen reden om rustig achterover te leunen in de wetenschap dat er in hun segment meer ruimte is gekomen door het wegvallen van winkels. Er zal op meerdere borden geschaakt moeten worden om van die situatie te kunnen profiteren. Daarmee bedoel ik te zeggen dat klanten van verdwenen concurrenten jouw winkel niet automatisch zullen opzoeken. Want waarom kozen ze voorheen voor de ander en niet voor jou? Bovendien is de kans groot dat slimme ondernemers in andere sectoren hun kans schoon zien voor verdere verbreding van hun aanbod door zich in ‘jouw’ markt te manifesteren.

Op koers

Kortom, wie gaat zitten afwachten mist zonder enige twijfel de boot. Ook nu moet je een duidelijk doel voor ogen hebben om de vrijgekomen omzet te pakken en nieuwe klanten aan je te binden. Daarvoor is het noodzakelijk om je ondernemersplan aan te passen. Overigens zou je dat naar mijn mening niet eens per vijf jaar moeten doen, maar elk jaar. Alleen dan weet je of je nog steeds op koers zit. Immers, ook zonder virus gaan de ontwikkelingen razendsnel. Pak die ruimte, maar dan wél met een duidelijke visie.


Week 28 – Ambassadeur van sport

Sec genomen ben je als sportwinkelier een ondernemer die producten voor sport en bewegen verkoopt en daar kennis, kunde en service aan toevoegt. Maar daar ben je er niet mee. Je bent namelijk ook ambassadeur van het product ‘sport’. Met name van de sporten waarop jij je als specialist richt. Het promoten van actief sporten en gezond bewegen is voor jou van direct belang.

Vruchten geplukt

Dat die ambassadeursfunctie niet onderschat moet worden, is tijdens de achter ons liggende coronaperiode weer eens duidelijk gebleken. Mensen bleven gelukkig sporten of op zijn minst actief bewegen om gezond en fit te blijven. Voor zover sportondernemers daar alert op hebben ingespeeld, hebben zij daarvan de vruchten geplukt. Maar na anderhalf jaar waarin noodgedwongen vooral individueel gesport werd, zoeken sporters elkaar weer steeds meer op. En niet alleen in clubverband.

Samen sporten

Op zoek naar het zo lang gemiste sociale contact door samen te sporten, zien we dat vriendengroepjes de gezamenlijke activiteiten die ze tot de uitbraak van corona beoefenden weer oppakken. Kijk maar naar de hardloop- en fietsgroepjes die je na de werkdag of in het weekend weer regelmatig  ziet. Samen sporten en bewegen is iets wat de mens als ‘sociaal dier’ duidelijk nodig heeft.

Mond-tot-mondreclame

Als we het over weer samen kunnen sporten hebben, moeten we dus niet alleen denken aan sporten in verenigingsverband. In kwantitatief opzicht is een loopgroep wellicht minder interessant dan een voetbalvereniging, maar kwalitatief gezien moet zo’n sportende vriendengroep niet onderschat worden. Door de vaak hechte onderlinge contacten ontstaat mond-tot-mondreclame bijna vanzelf. Iets waarvan jij kunt profiteren.

Ambassadeurs

Kortom: probeer contact met sportgroepjes in jouw omgeving te leggen en ze aan je te binden. Bijvoorbeeld door ze uit te nodigen om op afspraak naar je winkel te komen. Dan ben niet alleen jij een ambassadeur van de sport die ze beoefenen, maar maak je hen tot ambassadeurs van jouw speciaalzaak. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Advies nodig?

Heb jij vragen over deze column? Of over specifieke onderwerpen die spelen in de sportbranche? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder!

Contacteer de adviseur Bel ons
Dave Quadvlieg

Dave Quadvlieg

Branchespecialist sport en schoenen

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.