Week van Jan Meerman

WEEK VAN JAN: “Droomresultaat in een economische nachtmerrie”

25 januari 2021

Week 4 | 2021

‘Je bent een slechte onderhandelaar Jan. Je had weg moeten lopen. Zíj hebben de winkel dicht gedaan, dan moeten zíj ook honderd procent betalen’. Grosso modo zijn dat de reacties van een aantal ondernemers dat vindt dat ze tekort is gedaan door mij, ons en de overheid. Begrijpelijk overigens, bedrijven die hard groeien, starters en het grootwinkelbedrijf zijn er zwaar bij ingeschoten. Bovendien is de grens van 30 procent omzetverlies veel te hoog. Toch staan daar heel veel retailers tegenover die blij zijn met de nieuwe steunmaatregelen en vinden dat het genoeg is.

In de lobby heb ik het geluk gehad te mogen werken met mensen die een voorbeeld voor mij zijn geweest. Denk aan Betty van Arenthals, het eerste vrouwelijke bestuurslid van MKB Nederland, maar ook aan Bernard Wientjes, Niek-Jan van Kesteren en wijlen Hans de Boer, elk met een volledige eigen stijl en persoonlijkheid. Toch was er een basisregel waar ze alle vier nooit van afweken: stel het belang altijd voorop, blijf in gesprek en laat je nooit leiden door emotie.

Je mag van mij best weten, dat ik van huis uit een tamelijk opgewonden standje ben. Nog steeds moet ik ervoor waken dat ik niet te snel mijn geduld verlies. Zoals bij de bekendmaking van de voorraadvergoeding eind vorig jaar. Een maatregel waarvan je denkt: wie heeft dit in vredesnaam verzonnen? Is er nou niemand in Den Haag die snapt wat er komt kijken bij een winkelbedrijf? Maar inmiddels ben ik door schade en schande wijs geworden. Met keukenkastdeurtjes smijten helpt niet en de boosheid van je afblaffen al helemaal niet.

Zo is het goed om te weten, dat er bij een gemiddeld Tweede Kamerlid alleen al honderd verzoeken per dag binnenkomen van partijen die iets nodig hebben. Iedereen heeft gelijk en moet worden gehoord. Wat is je inschatting? Is er één persoon in de Tweede Kamer die er een minuut minder om slaapt als jij stampvoetend de politieke arena verlaat? Thierry Aartsen, VVD-kamerlid, was er volstrekt helder over toen ik hem vlak voor dit weekend verzocht in gesprek te gaan met onze grote leden, die ontevreden zijn over de nieuwe steunmaatregelen. “Ze kunnen wel gaan blazen”, zei hij. “Maar soms is het helaas pindakaas. Politiek gezien loopt het kabinet tegen regels aan. Als overheid binnen de Europese Unie mag je maar maximaal 330.000 euro steun geven aan een individueel bedrijf per kwartaal, anders wordt het staatssteun, dat is oneerlijke concurrentie, strafbaar.”

Door sommigen, die denken dat de overheid een pinautomaat is waar oneindig geld uit blijft komen, wordt bovendien voorbijgegaan aan de samenstelling van de Tweede Kamer en haar effect op het kabinet. Minimaal vier partijen vinden dat er sowieso al veel te veel steun naar het bedrijfsleven gaat. Daar kun je het mee oneens zijn, maar het is de werkelijkheid. Wie het coronadebat van deze week heeft gevolgd, hoorde zelfs dat we een veeg uit de pan kregen, omdat de FNV stelt dat bepaalde werkgevers in de retail werknemers uitbuiten door ze karweitjes te laten doen waar ze niet voor zijn aangenomen. Los van het gelijk, de stemming is gezet. Binnen dat politieke proces moet je behoedzaam manoeuvreren en vooral goed blijven informeren om kennis over te kunnen brengen.

Zo hebben we dat ook gedaan toen de eerste voorraadvergoeding op basis van de horeca-koelkast (de vermaledijde 2,8 procent) bekend werd gemaakt. Meteen zijn ambtenaren op Economische Zaken geïnformeerd dat die steun een druppel op een gloeiende plaat is. Een voorraad winterjassen is onverkoopbaar na de lockdown. Ook de bewindslieden en Kamerleden zijn hierover voortdurend geïnformeerd. Letterlijk hoor je dat nu terug bij minister van ’t Wout, die het voorbeeld van de winterjassen aanhaalt in het Tweede Kamerdebat. Evengoed als premier Rutte het belang van winkels voor het leven in steden en dorpen blijft onderstrepen.

Anders dan in het verleden, is de politiek van dit moment ruimhartig bereid om het bedrijfsleven te helpen. Mits het gebeurt in een volwassen en constructieve sfeer. Ik ben er daarom van overtuigd, dat er nog openingen bestaan om naast het huidige pakket steunmaatregelen tot maatwerkoplossingen te komen. Denk aan partijen met een miljoenenvoorraad en starters die nu buiten de boot vallen omdat ze op 1 juli van dit jaar zijn begonnen. 

“Je loopt maar één keer weg bij een minister”, zei Hans de Boer altijd. Zijn advies heb ik in mijn oren geknoopt.

Rust zacht Hans.

Jan Meerman

Wil je reageren op deze column?

Stuur dan een bericht naar jmeerman@inretail.nl. Jan probeert persoonlijk terug te reageren en ook als het er niet van komt weet dan dat alle ideeën, opmerkingen en suggesties worden gelezen en eventueel worden meegenomen.

Contacteer de adviseur Bel ons
Jan Meerman

Jan Meerman

Algemeen directeur

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.