Week van Jan Meerman

WEEK VAN JAN: “Eindelijk is de politiek om”

18 januari 2021

Week 3 | 2021 

Eerst zien dan geloven. De meeste ondernemers die ik na de persconferentie heb gesproken, zijn sceptisch over de komst van nieuwe steunmaatregelen. Door de val van het kabinet Rutte is dat vertrouwen er nog minder op geworden. Enerzijds wordt getwijfeld aan de daadkracht van een demissionaire regering, anderzijds zijn er in het verleden wel vaker toezeggingen gedaan waar nooit meer op is teruggekomen. Toch lijken alle signalen op dit moment op groen te staan voor een snelle en ruimhartige financiële ondersteuning van de retail. Hier doet het ontslag van het kabinet niets aan af. Het behoudt immers alle bevoegdheden van een regulier kabinet. Ministers kunnen met regelingen komen en de regering kan ook gewoon wetsvoorstellen indienen en daarvoor een meerderheid proberen te krijgen. Er is daarom geen reden om aan te nemen dat deze ministersploeg niet door mag gaan op de huidige weg.

Bron; ANP

Maar misschien nog wel veel hoopgevender zijn de woorden van demissionair minister-president Rutte. Ik kan me niet herinneren dat hij tijdens persconferenties en debatten ooit het essentiële belang van winkels heeft onderstreept voor het leven in dorpen en steden. Sinds afgelopen dinsdag is door hem meerdere malen benadrukt hoe belangrijk het is dat er winkels zijn en dat er alles aan moet worden gedaan om retailers door deze grootste naoorlogse crisis heen te helpen. “Met het oog op de finish laten we niemand onderuitgaan,” aldus Rutte. Op vragen in de Tweede Kamer zei hij verder: “Er komt meer steun, omdat we zien dat bedrijven door hun buffers heen raken en de ijskastregeling uit de horeca, die we hebben gekopieerd naar de retail, niet werkt. Winterjassen zijn in februari of maart niet meer aan de man te brengen. En niemand wil een economie met alleen maar grote dozen aan de rand van de stad. Het belang van de kleine en grote retail voor de gemeenschap is te belangrijk.” 

Inmiddels hebben we al gesproken over de mogelijkheid om de voorraadvergoeding op te schroeven naar 15 procent van het omzetverlies in plaats van 2,8 procent. Deze nieuwe berekening is gebaseerd op de praktijk, waarin ongeveer de helft van de voorraad meegaat naar het nieuwe winterseizoen en de andere helft tegen ramsjprijzen op internet weggaat of door opkopers wordt benut. Ook de tegemoetkoming voor de personeelskosten is besproken: van 80 naar 90 procent. Om voor de TVL in aanmerking te komen, zou niet langer een aantoonbaar omzetverlies van 30, maar 20 procent moeten gelden. Deze maatregelen zullen (hoogstwaarschijnlijk) op de persconferentie deze week bekend worden gemaakt.

Nog niet helemaal uitgekristalliseerd zijn de financieringsmogelijkheden voor de komende maanden. Niettemin mag worden aangenomen dat er snel een voorraadfinancieringsregeling zal komen in de vorm van een achtergestelde lening voor de inkoop van de nieuwe collecties. Hierbij zal de overheid garant staan.

Hoewel ik besef dat er nog heel veel water door de Rijn zal vloeien, zie ik eindelijk lichtpuntjes. Vandaag heb ik me eraan opgetrokken tijdens de emotionele begrafenis van Anton Sanders, onze voorzitter die vorige week zaterdag zo plotseling is overleden en nog maar 54 jaar jong was. Een toegewijde man, die niet graag op de voorgrond trad, maar alles overhad voor onze vereniging en het belang van de leden.

Vaarwel Anton.

Jan Meerman

Wil je reageren op deze column?

Stuur dan een bericht naar jmeerman@inretail.nl. Jan probeert persoonlijk terug te reageren en ook als het er niet van komt weet dan dat alle ideeën, opmerkingen en suggesties worden gelezen en eventueel worden meegenomen.

Contacteer de adviseur Bel ons
Jan Meerman

Jan Meerman

Algemeen directeur

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.