Change reaction - tijdgeest 2021

Tijdgeest 2021 – Change Reaction

1 december 2020

INretail heeft samen met trendwatcher Aafje Nijman de huidige tijdgeest CHANGE REACTION geschetst. Vanuit deze tijdgeest wordt uitgelegd hoe de behoefte van de consument verandert en hoe jij daar als retailer op in kan spelen.

We zitten middenin het veranderingsproces. In 2021 zullen de gevolgen hiervan duidelijk zichtbaar worden. Ook de gevolgen van de coronacrisis van 2020 zullen richting geven aan de reeds ingezette veranderingen. De coronacrisis maakt zichtbaar hoe belangrijk menselijkheid en compassie is. Dat betekent dat deze behoefte, die al groeiende was, nog meer aandacht zal krijgen. Maar ook het nemen van onze verantwoordelijkheid voor het milieu wordt hierdoor aangewakkerd.

De over­gang naar de nieuwe situatie verlangt van ons dat we actie ondernemen en, voor een betere toekomst, onze gewoontes aanpassen. Het Genootschap Onze Taal heeft het woord ‘schaamte’ gekozen als woord van het jaar 2019. Het dook steeds vaker in samenstellingen op; productschaamte, klimaatschaamte en, misschien wel de bekendste, vliegschaamte. Steeds vaker stellen we onszelf de vraag hoe duurzaam onze acties en handelingen zijn. Als we ons daadwerkelijk schamen over ons consumptiegebruik maar ook over onze sociale structuren ten aanzien van gelijke behandeling dan zal dit gaat leiden tot een kettingreactie van veranderingen.

Merken en producenten komen met antwoorden. Het klimaat heeft onze volle aandacht, en ook op andere terreinen blijkt dat we de schaamte niet voorbij zijn. We streven naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen ongeacht afkomst, ras, gender of handicap gelijke kansen heeft. In het verlengde daarvan zijn stereotyperingen uit den boze. Disney waarschuwt ervoor en ook de Efteling heeft er een aantal attracties op aangepast. Kortom, de geest is uit de fles. Veranderen lijkt het devies. Wie daarin niet meegaat en weigert zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen, loopt hopeloos achter.

Haaks daarop staat dat veel mensen het goed hebben en daarom bepaalde verworvenheden niet op het spel willen zetten. Het is daarom echt belangrijk dat veranderingen in onze maatschappij leiden tot een verbetering van de levenskwaliteit.

Anna Hutten

Anna Hutten

Brancheadviseur wonen

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.