Geen vraag te gek
088 973 06 00

Alles uit de kast

De demografische ontwikkelingen waarmee we als maatschappij in 2030 te maken krijgen, hebben grote gevolgen voor de retail. Dat geldt zeker voor de sportbranche, die afhankelijk is van de sportiviteit en vitaliteit van mensen.

24% ouder dan 65

Zoals in het Sportfocus 2019 rapport te lezen staat, is over een kleine 10 jaar 24% van de bevolking ouder dan 65 jaar en bestaat 40% van de huishoudens uit één persoon. Dat is zowel goed als minder goed nieuws.

Minder geld

Je hebt als ondernemer natuurlijk geen invloed op de veranderingen in de bevolkingssamenstelling.  Maar je kunt er wél op anticiperen. Om met het minder goede nieuws te beginnen… 1-persoons huishoudens hebben door de relatief hoge kosten van levensonderhoud een lager vrij besteedbaar inkomen. Dat betekent minder geld voor bijvoorbeeld sport en vrijetijd. Logisch dat je als sportretailer focust op bevolkingsgroepen die jou meer perspectief bieden.

Vitaliteit belangrijk

Het goede nieuws is, dat de 65-plusser van nu veel tijd en een hoog vrij besteedbaar inkomen heeft. Hij heeft een heel ander levenspatroon dan de pensionado van pakweg een halve eeuw geleden voor wie rustig overwinteren aan de Costa del Sol het hoogste goed was. Vitaliteit door gezond leven en bewegen speelt voor veel ‘grijze genieters’ een belangrijke rol in het dagelijks leven. Die trend zal in de komende jaren alleen maar sterker worden.

Gerichte acties

Bedenk daarbij wél – ook dat staat in het Sportfocus 2019 rapport te lezen – dat de 65-plusser meer oog krijgt voor diensten dan voor producten. Dit betekent dat je méér moet doen om van de vitale ouderen een commercieel interessante doelgroep te maken. Richt je niet alleen (nog) meer op de sporten en activiteiten die de voorkeur hebben van de 65-plusser, maar haal ook alles uit de kast om hem met gerichte acties en services binnen te halen en te hóuden.

Delen