Geen vraag te gek
088 973 06 00

Bedrijfsopvolging binnen de familie

Jouw retailbedrijf overdragen binnen de familie is een bijzonder traject. Eens dient zich dat moment aan. Je doet een bedrijfsopvolging waarschijnlijk maar één keer in je leven en natuurlijk wil je dat dit zo goed mogelijk gebeurt.

Er is een groot verschil of een bedrijf binnen de familie blijft of in handen komt van derden. Dat betekent ook dat het traject bedrijfsopvolging een andere insteek vraagt.

Binnen of buiten de familie

De sfeer van het familiebedrijf kenmerkt zich door aspecten als, intern gericht en levenslang lidmaatschap. Terwijl de bedrijvensfeer wordt gekenmerkt door zakelijkheid, extern gericht en prestatiegericht. Bij overdracht van een familiebedrijf aan derden moeten die twee sferen met elkaar verenigd worden, zodat uiteindelijk synergie optreedt. Het is juist daarom, dat het echt pijn kan doen als er geen opvolger binnen de familie beschikbaar is.

Binnen de familie spelen meer belangen dan enkel zakelijke

Tevens wordt duidelijk aan het sfeerkenmerk, dat bij een familiebedrijf meer belangen spelen dan de puur zakelijke. Het is belangrijk dat iedereen zich daar goed bewust van is. Met name het overdragen van een retailbedrijf naar een volgende generatie, kan gepaard gaan met spanningen, tussen bijvoorbeeld ouder(s) en opvolgend kind, tussen de overdrager en de familie, tussen de opvolger en broer(s) en/of zuster(s).

Openheid

Bij de bedrijfsopvolging binnen de familie is openheid naar iedereen van groot belang. Misschien zien meer familieleden zich als opvolger dan u dacht. Of dan u wenst. Er zijn gevoelige punten, waarbij een goede gespreksleider de taak heeft, om hier op respectvolle en doortastende manier mee om te gaan. Openheid is het beste middel om de relaties tussen het gezin, de familie en het bedrijf zuiver te houden.

Bedrijfsopvolging binnen de familie, een mooi en bijzonder traject. Op naar de volgende generatie.

Hebt u vragen over bedrijfsopvolging van uw retailbedrijf? Onze retailspecialisten kunnen u hierin adviseren. Via onderstaand adviesformulier komt u met hen in contact of bel hen rechtstreeks via 06-51172305 (Peter Wolfsen) of 06-21577936 (Rob Drost) 

* verplichte velden

Delen