Geen vraag te gek
088 973 06 00

Betere en meer aantrekkelijke winkelgebieden

Nederland telt in totaal 30.000.000 m2 winkelvloer en daarvan staat zo’n 8% al leeg. Dit cijfer verschilt sterk per gemeente of winkelgebied. Bedenk dat frictieleegstand op toplocaties zo’n 2 procent zou moeten zijn. 

Een aantal feiten

Leegstandscijfers van het PBL laat de ontwikkeling zien van winkelvastgoed per gemeente.
Leegstandsbarometerlegt voor elke gemeente de relatie tussen de leegstand en de bevolkingsprognose. 
Koopstromenonderzoekbrengt het koopgedrag van consumenten in kaart

Zo creëer je betere en aantrekkelijker winkelgebieden

1. Zet een rem op het bijbouwen van nog meer winkels en benut onnodige, onrendabele en leegstaande winkel­meters voor andere bestemmingen. Nieuwe initiatieven moeten vooral in bestaande kansrijke winkelgebieden plaatsvin­den. Als daarvoor geen plek is, dan direct ernaast. En toevoeging van nieuwe winkelmeters kan alléén als oude meters zijn geschrapt.

2. Waar (structureel) leegstand is, moet het kernwinkelgebied compacter worden gemaakt en winkelplanden gelegen buiten dit compacte centrum worden gesloopt of herbestemd worden. Denk daarbij aan stedelijke herverkaveling en een transformatiefonds.

3. Leuke, mooie, makkelijke en gezellige winkels zijn van levensbelang voor ste­den en dorpen. De enorme leegstand is een maatschappelijk probleem. Als de leegstand toeneemt, blijven de klanten weg. Het is ook slecht voor de leefbaarheid. Detailhandel, vastgoedeigenaren en gemeenten moeten samen aan oplossingen werken. 

4. Zorg voor een gemeentelijke detailhandelsvisie welke ook regionaal is afgestemd.  Papier is geduldig en dus is het van belang dat er ook een actieplan aan gekoppeld is. Volg het goede voorbeeld van andere gemeenten en sluit een Retaildeal voor een succesvolle aanpak van winkelgebieden.

5. De versterking van de structuur van de detailhandel vraagt ook dat gemeenten adequaat handhaven op bestemmingsplannen. Denk daarbij aan zogenoemde vliegende winkels op locaties waar detailhandel niet is toegestaan en ook niet wenselijk is.

Bronnen

  • Dynamiek door beleidlaat zien hoe de overheid de markt kan faciliteren en dynamiek kan stimuleren door een actief detailhandelsbeleid.
  • Instrumentarium voor een succesvolle transitiebiedt inzicht in de mogelijkheden die er zijn om in de praktijk te zorgen voor transformatie en compactere winkelcentra.
  • Platform De Nieuwe Winkelstraat(DNWS) is een (onafhankelijk) kennis- en netwerkcentrum dat zich richt op de toekomstbestendigheid van Nederlandse winkelgebieden. Daarvoor werken we nauw samen met partnerorganisaties uit alle relevante sectoren. 
  • RetailDealhoudt in dat gemeenten het initiatief nemen om belangrijke stakeholders bij elkaar te brengen en samen tot een toekomstgericht beleid voor de detailhandel te komen. Centraal hierin staan: duidelijke keuzes, lagere regeldruk en publiek-private samenwerking waar dat noodzakelijk is.
  • Bruisende binnenstedenis een nieuw programma van de gezamenlijke ondernemerskoepels VNO-NCW en MKB Nederland. 
Delen