Geen vraag te gek
088 973 06 00

Concurrentiebeding

Een non-concurrentiebeding is een post-contractueel beding. Het beding is dus van toepassing na het einde van het dienstverband. 

In beginsel beschermt dit beding de belangen van de werkgever na het einde van het dienstverband. Om de belangen te beschermen tijdens het dienstverband kan een verbod tot nevenwerkzaamheden worden opgenomen.

Een concurrentiebeding kan in beginsel alleen nog worden opgenomen in een contract voor onbepaalde tijd. In een tijdelijk contract is een concurrentiebeding alleen geldig als het beding noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfsbelangen. Dit laatste dient schriftelijk toegelicht te worden. De wetgever heeft op voorhand aangegeven dat zwaarwegende bedrijfsbelangen niet snel worden aangenomen.

Ontbreekt de schriftelijke toelichting dan is het beding nietig, is er wel een schriftelijke toelichting dan kan de medewerker de rechter verzoeken om het beding te matigen of te vernietigen.

Het (non) concurrentiebeding is dus zeker niet altijd een beding waarop een beroep kan worden gedaan. Daarbij komt dat een medewerker de rechter kan verzoeken om voor de duur van het beding een vergoeding toe te kennen.

Delen