Geen vraag te gek
088 973 06 00

Corona crisis, hoe financier ik de toekomst van mijn sportonderneming?

Als sportondernemer heb jij je goed voorbereid op het nieuwe seizoen, een mooie collectie samengesteld en goede afspraken kunnen maken met leveranciers. De voorraad is net uitgeleverd en de start van het seizoen is bemoedigend. De collecties slaan goed aan en de omzet loopt door. Totdat in maart de Corona crisis uitbreekt. Binnen een zeer korte periode ziet de toekomst van jouw onderneming er ineens anders uit.

Zo ook voor een sportondernemer die zich onlangs bij ons meldde. Van de een op het andere moment stond ook zijn wereld op zijn kop. De omzet loopt enorm terug, terwijl de facturen doorbetaald moeten worden. Daarnaast bewegen leveranciers nauwelijks mee en zijn er nog een aantal factoren die niet bevorderlijk zijn voor de liquiditeit van de ondernemer.

Er is door deze ondernemer snel geanticipeerd door alle steunmaatregelen aan te vragen en zich te focussen op mogelijkheden. Enerzijds het besparen van kosten, anderzijds door in te spelen op de toenemende vraag naar outdoor artikelen. Hij realiseerde zich dat de ingekochte voorraad, ondanks dat juist nu meer mensen buiten gaan sporten, niet volledig verkocht zal worden. Dit heeft een enorme impact op het rendement voor 2020.

Financiering is dan ook hard nodig, maar hoe pak je dit aan als mkb sportondernemer?

Via de website van INretail had de ondernemer vernomen dat INretail ook ondersteuning aanbiedt bij het indienen van financieringsaanvragen en is zo dan ook in contact gekomen met de afdeling bedrijfsadvies. De bedrijfsadviseurs weten precies waar een financieringsaanvraag aan moet voldoen en ondersteunen ondernemers bij het opstellen en indienen van een aanvraag.

Hoe ziet zo een procedure eruit?

Allereerst begint het met een vooruitblik voor 2020: samen wordt er gekeken wat voor omzet redelijkerwijs kan worden ingeschat voor dit kalenderjaar. Naast omzet wordt er ook gekeken naar de inkoop. De omzetverwachtingen zullen minder hoog zijn voor het najaar: kan er nog bijgestuurd worden op inkoop, om margeverlies op de ingekochte collectie te voorkomen?

Vervolgens wordt er een begroting gemaakt voor 2020, waarbij er gekeken wordt welke steunmaatregelen tot de mogelijkheden behoren en of alles wat tot de mogelijkheden behoort wel is aangevraagd. Daarnaast wordt er ook kritisch gekeken naar aanvullende  besparingsmaatregelen. Op basis van deze informatie wordt de prognose definitief gemaakt en wordt er bepaald wat voor kredietbedrag de ondernemer nodig heeft om deze Corona periode te overbruggen. Bij het bepalen van het kredietbedrag wordt er uiteraard ook gekeken naar het benodigde krediet voor de seizoen leveranties najaar 2020.

De bedrijfsadviseurs dienen deze aanvraag vervolgens via de INretail financieringstool in bij de bank. Banken zijn vaak kritisch op de toekomstperspectieven van de mkb sportretailers in Nederland. Ondernemers zijn zich hier vaak onvoldoende bewust van. Eén van de aspecten die INretail bij het indienen van een financieringsaanvraag hierin meeneemt is om juist hier ook aandacht aan te besteden: wat is het onderscheidende vermogen van de onderneming, wat maakt deze ondernemer uniek en hoe is dit voor zijn of haar klant herkenbaar, zowel online als in de fysieke winkelomgeving.

De ervaring van INretail leert, dat als je kunt laten zien dat je een gezonde onderneming was voor het Corona tijdperk en tijdelijk extra krediet nodig hebt, je dit met de juiste aanpak ook kunt krijgen.

Op basis van deze aanpak heeft INretail recent weer deze ondernemer in de sportbranche succesvol geholpen met het verkrijgen van een krediet, waardoor de ondernemer de ruimte heeft gecreëerd om met vertrouwen naar de toekomst te kijken.

Samenvattend:

  • Maak gebruik van alle steunmaatregelen die beschikbaar zijn;
  • Bespaar waar mogelijk op kosten;
  • Zorg voor een goede exploitatiebegroting voor 2020;
  • Maak duidelijk waarom je dit kredietbedrag nodig hebt;
  • Overtuig je financier van de toekomstgerichtheid van je onderneming.

Kortom zorg ervoor dat je een goed plan hebt!

Voor vragen neem contact op met onze afdeling bedrijfsadvies.

Delen