Geen vraag te gek
088 973 06 00

De Nederlandse sporteconomie

De bijdrage van sport aan de Nederlandse economie in 2006–2012.

Hoe heeft de sporteconomie zich in de periode 2006–2012 ontwikkeld? Voor de sporteconomie als geheel geldt ruwweg dat de waardeontwikkeling van de belangrijkste macro-economische grootheden zoals productiewaarde, consumptieve bestedingen en economische omvang (toegevoegde waarde) redelijk gelijke tred hielden met de ontwikkeling van de totale economie. Met andere woorden, het economische belang van sport is ongeveer gelijk gebleven. Wel is het strikt genomen zo dat binnen de onderzochte jaren de meeste kerncijfers voor 2010 op een iets hoger niveau liggen dan in de andere jaren; dus ook dan in 2012.

Meer weten over de Nederlandse sporteconomie? Klik dan hier voor het rapport van het CBS. 

Delen