Geen vraag te gek
088 973 06 00

De Woningmarkt

Beweging op de woningmarkt is goed voor de woonbranche. Niet alleen nieuwbouwwoningen vragen om een nieuwe keuken, vloer, raambekleding of nieuwe meubelen, ook verhuizingen tussen de bestaande koopwoningen stimuleren de bestedingen aan interieur.

Een verhuizing initieert doorgaans vervolgtransacties, van bestaande koopwoning of huurwoning naar nieuwbouw of andere bestaande woningen en vice versa. Reden om de woningmarkt nader onder de loep te nemen.

Actuele cijfers

In de laatste maanden van 2017 heeft het aantal door NVM-makelaars verkochte bestaande koopwoningen een dalende trend ingezet. Deze versterkt zich dit jaar verder. Als we kijken naar het derde kwartaal van 2018, dan zijn er 12% minder woningen van eigenaar veranderd in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. In totaal werden er 36.050 woningen verkocht door NVM-makelaars, wat er ongeveer 4.000 minder zijn dan vorig jaar.

3e kwartaal 2018    
Aantal verkochte woningen 36.050 -11,6%
Aantal woningen te koop 44.306 -30,3%
Gemiddelde verkoopprijs woning € 292.000  +10,3%
Verkooptijd verkochte woningen 40 dagen  
Krapte-indicator 3,7  

 

Woningvoorraad

Eind 2017 stonden er, na bijtelling en aftrek van nieuwbouw en sloop, 7.686.178* woningen in Nederland. Wil je de verdeling weten in je eigen gemeente? Klik hier, selecteer de periode en je regio en druk op ‘toon gegevens’
* Voorlopig cijfer

Aantal nieuwbouwwoningen

Verleende vergunningen voor nieuwbouw

In de periode 2006-2014 was er een daling te zien in het aantal verleende vergunningen voor nieuwbouw. Het aantal verleende bouwvergunningen is in 2014 en 2015 gestegen (Bron: CBS). Na een daling in 2016, is het aantal verleende vergunningen in 2017 gestegen.

Over het algemeen zit er tussen het verlenen van een bouwvergunning en de oplevering van een woning anderhalf tot 2 jaar (bron: CBS). Vandaar dat we de ontwikkeling in verleende vergunningen vertraagd terugzien in de ontwikkeling van de gereedgekomen nieuwbouwwoningen.
 

 

Verleende bouwvergunningen nieuwbouw

 

Totaal nieuwbouw

Eigen/koop woningen

Huurwoningen

2007 tov 2006

-9%

-12%

-1%

2008 tov 2007

-1%

-1%

0%

2009 tov 2008

-17%

-26%

9%

2010 tov 2009

-16%

-11%

-25%

2011 tov 2010

-9%

-8%

-9%

2012 tov 2011

-33%

-43%

-12%

2013 tov 2012

-30%

-29%

-31%

2014 tov 2013

50%

66%

37%

2015 tov 2014

36% 40% 28%

2016 tov 2015

-5% -2% -10%
2017 tov 2016 30% 67% 40%
 

Bron: CBS. Verleende bouwvergunningen nieuwbouw.
 

Gereedgemelde woningen

Het aantal gereedgekomen nieuwbouwwoningen, zowel koop als huur, is van 54.177 in 2016 gestegen naar 61.489 in 2017. Dit is een toename van 13%.

  Aantal gereedgemelde woningen
2012 51.449
2013 49.526
2014 43.180
2015 47.596
2016 54.177
2017 61.489

 Bron. CBS. Aantal gereedgemelde woningen.


Bron: CBS. Aantal gereedgemelde woningen en aantal verleende bouwvergunningen nieuwbouw.

Wil je weten voor hoeveel nieuwbouwwoningen (koop- of huur) er in je gemeente vergunningen zijn verleend en gereed zijn gemeld? Klik hier, selecteer de regio en druk op ‘toon gegevens’. Wil je weten voor hoeveel nieuwbouwwoningen (koop- of huur) er in je gemeente vergunningen zijn verleend en gereed zijn gemeld? Klik hier, selecteer de regio en druk op ‘toon gegevens’.

Aantal bestaande koopwoningen

De verkoop van bestaande koopwoningen was, in 2017 in vergelijking met 2016, nagenoeg stabiel. Ongeveer 160.000 woningen wisselden van eigenaar in 2017.

Bestaande koopwoningen waren in 2017 gemiddeld 7,5% duurder dan in het voorgaande jaar. De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning is in 2017 toegenomen tot ruim 263 duizend euro. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Bron: CBS (2018). Aantal verkochte bestaande koopwoningen.

Klik hier voor het bekijken van het aantal verkochte bestaande koopwoningen per regio.

Aantal verhuizingen

Zowel het aantal verhuizingen binnen als tussen gemeenten is in 2017 wederom toegenomen. Het aantal Nederlanders dat binnen gemeenten verhuisd ligt een stuk hoger dan het aantal dat tussen gemeenten verhuisd.

Delen