Geen vraag te gek
088 973 06 00

Exploitatiebeeld & omzetkengetallen Gemengde Woonzaken

Het exploitatiebeeld geeft inzicht in de opbrengsten en kosten als percentage van de netto-omzet. Dit overzicht biedt een goed middel om de resultaten van jouw onderneming te vergelijken met de gemiddelden in de branche.

Bron: Raming Panteia o.b.v. CBS en Locatus

Exploitatiebeeld

 

 Gemengde woonzaken: Exploitatiebeeld (in % van de omzet)

 

2014

2015 2016

 Omzet

100%

100%

100%

 Brutomarge

40,9%

40,3% 39,8

 Kosten

 Personeelskosten eigen  personeel (incl.  directiesalaris)

 16,2%

 15,7%

 15,3%

 Huisvestingskosten (huur,  energiekosten e.d.)

 8,4%

 7,7%

 7,1%

 Overige kosten (verkoop- &  administratiekosten e.d.)

 13,3%

 13,1%

 12,9%

 Bedrijfsresultaat (excl. financiële lasten)

3,0%

3,8% 4,5%


* Directie-salarissen vallen ingeval van een BV of NV onder personeelskosten.

** Afschrijvingen vallen onder overige bedrijfskosten.

*** Om het nettoresultaat voor belasting te berekenen dient betaalde hypotheekrente en overige rente nog van het bedrijfsresultaat worden afgetrokken.

 

Kengetallen Arbeid

De kengetallen arbeid gaan in op de omzet per FTE (full time equivalent) en de omzet per werkzaam persoon.

 

2014

2015 2016

 Omzet per FTE (x €1000)

216

226 239

 Omzet per werkzaam persoon (x €1000)

133

138 145

 

Kengetallen Ruimte

In de volgende tabel is de omzet per vierkante meter winkelvloeroppervlakte weergegeven. Daarnaast kun je hier ook de gemiddelde omzet per winkel vinden. 

 

2014

2015 2016

 Omzet per m2 WVO

793

876 1.029

 Omzet per winkel (x €1000)

594

686 796

 

Bovenstaande begrippen worden toegelicht in de begrippenlijst.

Delen