Geen vraag te gek
088 973 06 00

Exploitatiebeeld en omzetkengetallen Slaapspeciaalzaken


Het exploitatiebeeld geeft inzicht in de opbrengsten en kosten als percentage van de netto-omzet. Dit overzicht biedt een goed middel om de resultaten van jouw onderneming te vergelijken met de gemiddelden in de branche.

Wijken jouw jaarcijfers af van de branchegemiddelden, dan kan hier een plausibele verklaring voor zijn. Locatie, rechtsvorm, uitbesteed werk, er zijn veel factoren die de verhoudingen tussen omzet, marge en kostenposten beïnvloeden. Met vragen over je bedrijfsvergelijking met deze cijfers of vragen over resultaatverbetering kun je terecht bij de INretail bedrijfsadviseurs


Voor dit segment zijn er vanuit Rabobank Nederland geen kengetallen beschikbaar. Echter kun je hier meer algemene kengetallen vinden. Let op: dit betreft cijfers van Panteia met bewerking van CBS en Locatus, waarin zowel Grootwinkelbedrijven als MKB zijn meegenomen. In veel branches is het GWB dominant, dit is een van de redenen dat de cijfers kunnen afwijken van je eigen (MKB) cijfers.

Delen