Geen vraag te gek
088 973 06 00

‘Hard play’ ongepast

Zonder de problemen van de sportretail door de Coronacrisis te willen bagatelliseren, stel ik vast dat ondernemers in onze sector over het algemeen gemakkelijker afspraken hebben kunnen maken met hun leveranciers.

Goede afspraken

Anders dan de meer mode-gerelateerde branches, is de sportdetailhandel immers minder afhankelijk van een goede seizoenstart in Q2. Mede daardoor konden met veel leveranciers goede afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld het uitstellen van betalingen.

100% besluitvaardigheid

Nu sporten in teamverband voorzichtig weer wordt vrijgegeven, kan de sportretail zich concentreren op het aankomende veldsportseizoen. Een lastig gegeven is dat de overheid versoepelingen stap voor stap toestaat. Maar tegenover pakweg 20% versoepeling moet je als ondernemer wél 100% besluitvaardigheid stellen. Doordat sporten als voetbal, hockey en korfbal weer langzaam op gang komen, vragen sportondernemers zich terecht af welk effect dit zal hebben op de start van het competitieseizoen.

Complicerende factor

Gezien deze onzekerheid, besluiten veel sportretailers om voorzichtiger in te kopen. Begrijpelijk, want ook sportverenigingen waarmee zij normaliter zaken doen hebben nog geen idee wat ze precies te wachten staat en worden voorzichtig met de aanschaf van materialen. Een extra complicerende factor is dat sponsors van sportclubs – meestal plaatselijke ondernemers – het als gevolg van de Coronacrisis ook moeilijk hebben.

Snel schakelen

Wees daarom alert op alle informatie die beschikbaar komt, hoe mondjesmaat ook, en schakel vervolgens snel. Daarvoor is een optimale samenwerking met je leveranciers cruciaal. Vergeet niet dat zij geconfronteerd worden met stagnerende leveringen omdat fabrieken die stil gelegd zijn nu pas weer kunnen opstarten. Omdat sportretail en sportdistributie elkaar keihard nodig hebben, is ‘hard play’ ongepast. Maak in goed overleg duidelijke afspraken voor de korte termijn, maar verlies daarbij de lange termijn niet uit het oog. Het najaars- en winterseizoen staat zo voor de deur!

Delen