Geen vraag te gek
088 973 06 00

Keurmerk Veilig Ondernemen

Winkelcriminaliteit; je zit er niet op te wachten. En je bent niet de enige. Je kunt de veiligheid in een winkelgebied samen met de gemeente, politie en de brandweer vergroten door het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).


Wat is KVO?

KVO is een gestructureerde samenwerking tussen ondernemers, gemeente, brandweer en de lokale politie. Samen pak je winkelcriminaliteit, overlast en brand in winkelgebieden en bedrijventerreinen aan. Doel is het vergroten van de veiligheid.


Voordelen KVO voor ondernemers

• Betere veiligheidsbeleving van klanten en medewerkers.
• Minder bedrijfsschade.
• Directe lijnen met lokale overheidsinstanties.
• Mogelijkheid daling van verzekeringspremie.
• Veiligere omgeving om te werken en te winkelen.
• Een beter imago voor het winkelgebied waarin uw winkel zich bevindt.


Stappenplan KVO

Er zijn 8 stappen die je kunt doorlopen als je een KVO project wilt opzetten.

1. Samenwerking vormgeven: intentieverklaring tekenen
2. Veiligheidsanalyse: nulmeting uitvoeren
3. Plan van aanpak: doelstellingen, maatregelen en activiteiten definiëren
4. KVO aanvragen: certificaat aanvragen
5. Uitvoering plan van aanpak: uitvoering maatregelen en activiteiten
6. Evaluatie en nieuwe analyse
7. Plan van aanpak vernieuwen
8. Hercertificering


Certificaat ‘basis samenwerken’

Het winkelgebied waarin jouw winkel zich bevindt, komt in aanmerking voor het certificaat ‘basis samenwerking’ als de deelnemers structurele maatregelen nemen op het gebied van veiligheid. Maatregelen kunnen zijn: een collectief winkelverbod, verbeteren van de openbare verlichting, gezamenlijke trainingen of aanpak van ‘losse fietsen’. De deelnemers krijgen een certificaat als er een samenwerkingsverband is georganiseerd en een plan van aanpak is opgesteld.


Na 2 jaar: certificaat ‘continu samenwerken’

2 Jaar na het behalen van het certificaat ‘basis samenwerken’ wordt de samenwerking en de uitvoering van de maatregelen getoetst. Vaak zijn rond deze tijd de knelpunten in kaart gebracht en de maatregelen uitgevoerd. Is er nog steeds een goede samenwerking, dan krijgen jij en de andere deelnemers het certificaat ‘continu samenwerken’. Een KVO-samenwerking pakt effectief de veiligheidsproblematiek op. Daarnaast levert het ook een grote meerwaarde in het monitoren van successen en het vroegtijdig signaleren van nieuwe knelpunten. KVO creëert een continue overlegstructuur.


Zelf een project starten?

Je kunt zelf ook een KVO-project starten, samen met jouw lokale gemeente, politie en brandweer. Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) ondersteunt je gratis en coördineert het project via haar regionale HBD-adviseurs.


Meer informatie
Je kunt  contact opnemen met de afdeling Ondernemersservice van INretail via tel. (088) 973 0600 of info@inretail.nl.

Delen