Geen vraag te gek
088 973 06 00

Modelovereenkomst Parketteur

Dit betreft een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst voor parketteurs. Daaronder kunnen werkzaamheden in de volle breedte worden geschaard. Het gaat om een raamovereenkomst die je éénmaal sluit, waaronder vervolgens alle opdrachten vallen.

Het is mogelijk om zelf de modelovereenkomst verder in te vullen. Hiervoor is een word-document beschikbaar. De overeenkomst bevat naast een aantal open velden die nog moeten worden ingevuld, ook een aantal optionele bepalingen die in deze vorm kunnen worden opgenomen als ze van toepassing zijn.

OVEREENKOMST VAN AANNEMING

Aanpassingen van de teksten is mogelijk zolang dit geen afbreuk afdoet aan de bepalingen in de overeenkomst waarop de goedkeuring door de Belastingdienst is gebaseerd. In het pdf-document zijn die bepalingen die dus NIET moeten worden veranderd of geschrapt met geel duidelijk gemarkeerd. Dat betekent dat er dus wel flexibiliteit zit in de overige teksten.

Modelovereenkomst van aanneming parketteur met markering

Goedkeuring parketeur

Het is belangrijk om in alle gevallen te verwijzen naar het kenmerk van deze goedgekeurde overeenkomst. Zorg er dus voor dat er op iedere overeenkomst is vermeld dat deze is gebaseerd op de door de Belastingdienst onder nummer 90516.76537 beoordeelde overeenkomst.

Delen