Geen vraag te gek
088 973 06 00

Omzetontwikkeling van schoenenzaken per kwartaal

Bekijk hier de omzetontwikkeling per segment in de schoenenbranche (kwartaal op kwartaal omzetontwikkelingen).

Let op: De omzetontwikkelingen zijn gebaseerd op de offline + online omzet van zowel multichannel als single channel spelers. Klik hier voor meer info over de totstandkoming van de cijfers.

Bron: INretail/GfK Shoescan

Noot: INretail is in 2015 in samenwerking met GfK de INretail/GfK ShoeScan gestart. Om deze reden zijn omzetcijfers van voorgaande jaren niet beschikbaar.

Meer inzicht?
Zien hoe jouw omzet zich ontwikkelt vergeleken met branchegemiddelden, of specifiek MKB’ers in jouw regio? Dat kan met de INretail ShoeScan. Deelnemers ontvangen wekelijks rapportages waardoor het beter mogelijk is om tijdens het verkoopseizoen op basis van de actuele verkoopontwikkeling bij te sturen. Aanvullend wordt aan deelnemende INretail leden elke maand ook afzetcijfers en gemiddelde verkoopprijzen teruggekoppeld van specifieke artikelgroepen, zoals boots, casual sneakers en heels. Ondernemers met (ook) een webshop kunnen zien hoe de online verkopen zich ontwikkelen. Kijk voor meer informatie op www.inretail.nl/shoescan.

Delen