Geen vraag te gek
088 973 06 00

Q2 2019: Flinke omzetstijging voor de woonbranche

De omzet van de woonbranche is in het tweede kwartaal van 2019 fors gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Dit blijkt uit de laatste cijfers van de INretail Woonwinkelmonitor.

Belangrijkste resultaten 2e kwartaal 2019 (t.o.v. 2e kwartaal 2018): 

  • De totale woonbranche laat een omzetstijging zien van 6,3%;
  • Alle segmenten eindigen in de plus;
  • Meubelzaken stijgen met 11,2% en trekken het gemiddelde wooncijfer verder omhoog;
  • De slaapspeciaalzaken stijgen met een plus van 4,1% het minst;
  • 59% van de woonwinkels noteerde een omzetstijging ten opzichte van het 2e kwartaal 2018.

Omzetcijfers per maand

De woonbranche liet in de eerste twee maanden van dit kwartaal forse omzetstijgingen zien. In april steeg de omzet met 5,8% en in mei zelfs met 13,9%. Juni deed het wat minder en liet een lichte daling in de omzet zien (-1,9%). Ter nuancering: juni 2018 was een zeer goede maand met een plus van 7,9%. Cumulatief komt de stand na zes maanden uit op 4,6%. Vorig jaar lag de cumulatieve stand op 3,6%.

Wanneer we specifiek kijken naar het tweede kwartaal zien we dat alle segmenten in de plus zijn geëindigd. De meubelzaken stegen met maar liefst 11,2% het meest t.o.v. het eerste kwartaal in 2018. Het was de grootste omzetstijging in dit segment sinds het derde kwartaal in 2017.

Verder is de positieve omzetontwikkeling bij de keukenspeciaalzaken dit kwartaal opvallend. De omzet nam met 5,6% toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Hiermee was de omzetstijging bij de keukenspeciaalzaken het grootst sinds het eerste kwartaal vorig jaar, toen er sprake was van een stijging van 11,6%.


Grafiek 1: Omzetontwikkeling woonbranche t.o.v. dezelfde periode van het voorgaande jaar. Bron: INretail Woowinkelmonitor

Omzetgroei te danken aan 59% van alle vestigingen

Van alle woonwinkelvestigingen boekte 59% een omzetstijging in het tweede kwartaal van 2019. De 6,3% omzetgroei van de totale woonbranche is dus te danken aan die 59% vestigingen. Dit percentage ligt een stuk hoger dan in het tweede kwartaal van 2018. Toen rapporteerde namelijk 43% van de vestigingen een positieve ontwikkeling. Bij het segment gemengde zaken was het aandeel vestigingen met een stabiele of gestegen omzet het laagst (41%). Bij de meubelzaken was dit percentage het afgelopen kwartaal het hoogst (76%).

Grafiek 2: aandeel vestigingen met een omzetdaling dan wel gelijkblijvende of stijgende omzet in 2e kwartaal 2019 Bron: INretail Woonwinkelmonitor 

Omzetprestaties per regio

In het tweede kwartaal hebben de woonwinkels in de 3 grote steden zich het meest positief ontwikkeld ten opzichte van dezelfde periode in 2018 (+10%). De regio Noord had een minder goed kwartaal, maar ook daar steeg de omzet desondanks met 2,3%.

Regio

Omzetontwikkeling  2e kwartaal 2019

Omzetontwikkeling cumulatief (t/m juni 2019)

Noord

+2,3%

+1,9%

Oost

+5,4%

+5,1%

Zuid

+7,0%

+4,9%

West (excl. 3 grote steden)

+5,3%

+5,5%

3 grote steden

+10,0%

+0,8%


Consumentenvertrouwen

Waar het consumentenvertrouwen in april 2018 nog op 25 stond, was deze indicator in april 2019 gedaald naar -3. Het consumentenvertrouwen bleef in mei net als in april op -3 staan. In juni krabbelde het consumentenvertrouwen op en kwam de stand uit op 0. Dat betekent dat er in juni evenveel optimisten als pessimisten waren. Deze stijging viel met name toe te schrijven aan de deelindicator economisch klimaat; van -2 in mei naar 2 in juni. Ook de koopbereidheid nam iets toe.

Woningmarkt

Er zijn in het tweede kwartaal van 2019 meer woningen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het NVM rapporteert een toename van 1,8% in transacties van bestaande koopwoningen. De gemiddelde verkoopprijs steeg door met 7,4% naar € 308.000. Het aantal transacties van vrijstaande woningen daalde net als vorig kwartaal als enige woningtype. Er was sprake van een lichte daling van 0,9%. Nieuwbouwwoningen zijn voor het zesde kwartaal op een rij minder verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen daalde met 13% ten opzichte van vorig jaar.

Branchespecialist Wonen, Bert Jan van der Stelt:  

"De verassend positieve resultaten uit het eerste kwartaal hebben zich doorgezet in het tweede kwartaal. Dit ondanks minder woningtransacties (bestaande koopwoningen en nieuwbouw) en een lager consumentenvertrouwen in vergelijking met het eerste half jaar van 2018. Het beeld is zichtbaar in alle segmenten waarbij meubelzaken en woningtextielzaken er opvallend positief bovenuit steken. Mijn verwachting is dat we dit beeld goed kunnen doorzetten in het derde kwartaal. Dit was namelijk in 2018 door het extreem warme en droge weer een zeer moeilijk kwartaal. Vooral juli 2018 (-10,5%) en september (-7,8%) lieten vorig jaar stevige minnen zien.

Dit geeft de woonbranche de mogelijkheid de omzet nog wat verder te laten stijgen in vergelijking met dezelfde periode in 2018. Het maakt de druk op de uitvoering (plaatsing, bezorging, service e.d.) bij ondernemers onverminderd groot. Zorg ervoor dat je overzicht blijft houden en ook nadenkt over investeringen die nu noodzakelijk zijn. Denk aan nieuwe winkelautomatisering, je online strategie, eventueel reloceren en investeringen in het in- en exterieur van je winkelpand. Door deze investeringen ben je beter voorbereid op mindere tijden die op termijn weer gaan komen, hoewel daar nu nog geen sprake van lijkt te zijn. Ondernemers die nu hun noodzakelijke investeringen doen en voldoende financiële buffers hebben opgebouwd kunnen zo’n periode met meer vertrouwen tegemoet zien. 

Iedere maand cijfers ontvangen? 

Wil jij inzicht in de prestaties van je eigen onderneming? En wil je kijken hoe jij het doet vergeleken met je branchecollega’s met hetzelfde winkeltype, op een soortgelijke locatie of in dezelfde regio? Doe dan mee aan de INretail Woonwinkelmonitor. Deelnemers krijgen vaker, sneller en meer inzicht, want zij ontvangen elke maand gratis een uitgebreide online rapportage. Deelname is gratis. 

INretail Woonwinkelmonitor

 

Delen