Geen vraag te gek
088 973 06 00

Q3 2019: Woonbranche sluit kwartaal wederom positief af

De omzet van de woonbranche is in het derde kwartaal van 2019 fors gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Dit blijkt uit de laatste cijfers van de INretail Woonwinkelmonitor.

Belangrijkste resultaten 3e kwartaal 2019 (t.o.v. 3e kwartaal 2018): 

  • De totale woonbranche laat een omzetstijging zien van 7,4%;
  • Alle segmenten eindigen flink in de plus;
  • Gemengde zaken stijgen met 10,4% en trekken het gemiddelde wooncijfer omhoog;
  • De slaapspeciaalzaken scoorden het minst van alle segmenten, maar stegen desondanks toch met 6,1%;
  • 59% van de woonwinkels noteerde een omzetstijging ten opzichte van het 3e kwartaal in 2018.

Omzetcijfers per maand

De woonbranche liet in alle maanden van het derde kwartaal een positieve omzetontwikkeling zien. De maand juli deed het met een groei van 11,3% het best. In augustus was een minder grote stijging te zien (+1,4%). In september steeg de omzet van retailers in de woonbranche met 6%. Ondanks de mooie stijgingen moet wel in ogenschouw worden genomen dat juli, augustus en september vorig jaar behoorlijk tegenvielen qua omzetontwikkeling (respectievelijk -10,5%, -0,8% en -7,8%)

Wanneer we specifiek kijken naar het derde kwartaal zien we dat alle segmenten behoorlijk in de plus zijn geëindigd. De gemengde zaken stegen met maar liefst 10,4% het meest in vergelijking met het derde kwartaal in 2018. De slaapspeciaalzaken lieten de minst positieve ontwikkeling zien, maar stegen desalniettemin toch nog met 6,1%.


Grafiek 1: Omzetontwikkeling woonbranche t.o.v. dezelfde periode van het voorgaande jaar. Bron: INretail Woowinkelmonitor

Omzetgroei te danken aan 59% van alle vestigingen

Van alle woonwinkelvestigingen boekte 59% een omzetstijging in het derde kwartaal van 2019. De 7,4% omzetgroei van de totale woonbranche is dus te danken aan die 59% vestigingen. Dit percentage ligt een stuk hoger dan in het derde kwartaal van 2018. Toen rapporteerde namelijk 38% van de vestigingen een positieve ontwikkeling. Bij het segment gemengde zaken was het aandeel vestigingen met een stabiele of gestegen omzet het laagst (50%). Bij de meubelzaken lag dit percentage het afgelopen kwartaal het hoogst (68%).

Grafiek 2: aandeel vestigingen met een omzetdaling dan wel gelijkblijvende of stijgende omzet in 3e kwartaal 2019 Bron: INretail Woonwinkelmonitor 

Omzetprestaties per regio

In het derde kwartaal hebben de woonwinkels in de 3 grote steden zich het meest positief ontwikkeld ten opzichte van dezelfde periode in 2018 (+12,5%). De Regio West had een minder goed kwartaal, maar steeg toch met 3,4%.

Regio

Omzetontwikkeling  3e kwartaal 2019

Omzetontwikkeling cumulatief (t/m september 2019)

Noord

+5,2%

+0,9%

Oost

+12,3%

+7,4%

Zuid

+5,9%

+4,4%

West (excl. 3 grote steden)

+3,4%

+5,0%

3 grote steden

+12,5%

+4,2%


Consumentenvertrouwen

In het derde kwartaal van 2019 daalde het consumentenvertrouwen. Waar deze indicator in juli nog op 2 stond, was deze in augustus gedaald naar 0 en ging deze in september naar -2. Het consumentenvertrouwen in september valt met name toe te schrijven aan de deelindicator economisch klimaat: van -1 in augustus naar -3 in september. De koopbereidheid verslechterde een fractie ten opzichte van augustus. Deze deelindicator stond op -1 in september, tegenover 0 in augustus. Het oordeel van consumenten over hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden is iets negatiever geworden. Ook gaven consumenten aan dat zij de tijd voor het doen van grote aankopen wat minder gunstig vinden.

Woningmarkt

Er zijn in het derde kwartaal van 2019 meer woningen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het NVM rapporteert een toename van 0,9% in transacties van bestaande koopwoningen. De gemiddelde verkoopprijs steeg door met 7,2% naar € 313.000. Het aantal transacties van vrijstaande woningen daalde, net als vorig kwartaal, als enige woningtype. Er was sprake van een lichte daling van 0,9%. Nieuwbouwwoningen zijn voor het zevende kwartaal op een rij minder verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen daalde met 8% ten opzichte van vorig jaar.

Branchespecialist Wonen Bert Jan van der Stelt over de cijfers:  

De verwachting dat het derde kwartaal een positief beeld zou laten zien, is gelukkig uitgekomen. Terecht is hierboven beschreven dat wij dit kwartaal moeten vergelijken met het derde kwartaal van 2018 toen we een stevige min noteerden. Desondanks mogen we meer dan tevreden zijn met de plus die nu is gerealiseerd. Zeker als we in ogenschouw nemen dat de traditioneel belangrijke indicatoren zoals de huizenmarkt (+0,9%) en het consumenten vertrouwen (-2 in september) niet in ons voordeel zijn. Het lijkt erop dat de trend 'verthuizen’ (investeren in je bestaande woning) zich verder doorzet. Wel zien we stevige uitdagingen als het gaat om de uitlevering en het plaatsen/monteren van de producten die verkocht zijn. Levertijden lopen op, zeker in de arbeidsintensieve productgroepen zoals vloeren, raambekledingen en keukens.

De beschikbaarheid van goede interieurvakmensen begint steeds meer een probleem te worden. Niet voor niets zijn wij als INretail met ROC’s en Vakscholen in gesprek om de instroom van vakmensen te vergroten. Daarvoor is ook de website www.interieur-vakman.nl in het leven geroepen. Tot slot blijft het zaak om ondanks alle druk die er ligt op de dagelijkse uitvoering toch je oren en ogen open te houden voor de grote (retail)ontwikkelingen die nu ook plaatsvinden. Lees er meer over in mijn column van deze week!

Iedere maand cijfers ontvangen? 

Wil jij inzicht in de prestaties van je eigen onderneming? En wil je kijken hoe jij het doet vergeleken met je branchecollega’s met hetzelfde winkeltype, op een soortgelijke locatie of in dezelfde regio? Doe dan mee aan de INretail Woonwinkelmonitor. Deelnemers krijgen vaker, sneller en meer inzicht, want zij ontvangen elke maand gratis een uitgebreide online rapportage. Deelname is gratis. 

INretail Woonwinkelmonitor

Delen