Geen vraag te gek
088 973 06 00

Regelgeving Child Safety

De Europese Commissie heeft in 2014 de regelgeving rond Child Safety voor binnenzonwering producten aangepast. Zeer grote kans dat je hierover al geïnformeerd bent door je leverancier. Onder andere Luxaflex® Nederland heeft via verschillende voorlichtingsbijeenkomsten veel INretail-leden geïnformeerd. 

Toch merken wij dat er nog veel onduidelijk is bij de leden die deze producten verkopen. Daarom willen wij je met behulp van dit document informeren over wat nu kaders zijn van deze richtlijn, wat wel en niet verplicht is en hoe je als retailer hier mee om moet gaan.

De NEN norm 13120
Er zijn wettelijke bepalingen op het gebied van algemene productveiligheid. De NEN 13120 norm vertaalt de wettelijke bepalingen naar praktische toepassingen op het gebied van binnenzonwering. Deze NEN norm dateert van 2009. De Europese Commissie heeft opdracht gegeven aan de CEN (European Commitee for Standardization) om deze norm aan te passen, dit mede op aandringen van de industrie. Hieruit is een vernieuwde NEN 13120 norm ontwikkeld, die is gepubliceerd in februari 2014. Vanaf 31 augustus 2014 moet de retailer daadwerkelijk voldoen aan de richtlijnen, zoals die verwoord staan in de vernieuwde NEN 13120 norm.

Verder heb je wellicht ook gehoord over twee andere normen: de EN 16434 en de EN 16433. Dit zijn normen die zijn opgesteld door private partijen die de behoefte hadden om nadere afspraken te maken om het gevaar van verwurging van met name kinderen te verminderen en/of uit te sluiten.

Het gaat hier om de volgende normen:

  • EN 16433 met als Nederlandse titel: ‘Aan de binnenzijde geplaatste zonwering - Bescherming tegen verwurging – Beproevingsmethoden’;
  • ?EN 16434 met als Nederlandse titel ‘Aan de binnenzijde geplaatste zonwering - Bescherming tegen verwurging - Eisen en beproevingsmethoden voor veiligheidsvoorzieningen’.

Deze normen zijn februari 2014 openbaar gemaakt, en op 31 augustus 2014 gepubliceerd in ‘the Official Journal’ van de EU. Ook deze normen zijn dus bindend!

Verantwoordelijkheid leverancier versus retailer
Wat is nu je verantwoordelijkheid als retailer bij installatie van binnenzonwering? Er kunnen zich twee situaties voordoen. In dit document worden beide situaties uitgelegd.  

Sowieso zijn twee algemene richtlijnen van belang bij plaatsing van binnenzonwering:

  • Wanneer de installatiehoogte bekend is, zal in de meeste gevallen de onderkant van een koord minimaal anderhalve meter boven de vloer moeten hangen;
  • De onderkant van een koord moet minimaal anderhalve meter boven de vloer hangen. Wanneer de installatiehoogte onbekend is, mag het koord zelf maximaal 100 cm bedragen.

Voor de specifieke richtlijnen verwijzen wij je naar de leverancier. Een andere handige website over veiligheid is www.makeitsafe.org.uk

Delen