Geen vraag te gek
088 973 06 00

Rekenvoorbeelden Loonsverhogingen Wonen

Voor de loonsverhogingen en het indelen van personeel is het volgende uit de module Wonen van de cao Fashion, Sport & Lifestyle 2016-2018 van belang.

Vanaf 1 april 2017 is een nieuw loongebouw, met een nieuwe systematiek, van toepassing (zie bijlage 1b). Van 1 januari 2017 tot 1 april 2017 geldt nog het oude loongebouw Wonen, dat eveneens in bijlage 1b staat.

Tot 1 juli 2018 is de loonontwikkeling separaat van cao Fashion, Sport & Lifestyle.

Per 1 april 2017 worden de lonen verhoogd met 2,75%. Maar let op: deze loonsverhoging geldt alleen voor het loongedeelte tot aan het maximum van de loonschaal per 1 januari 2017, waarin de medewerker is ingedeeld. Daarvoor wordt de loontabel die geldt per 1 januari 2017 gebruikt. Medewerkers worden dan met hun verhoogde salaris ingeschaald in het nieuwe loongebouw van 1 april 2017. Dat betekent dat het loon bijna altijd tussen twee treden in zal komen. Bij het bereiken van een ervaringsjaar wordt de stap gemaakt naar de naasthogere trede, als de medewerker recht heeft op een tredeverhoging.

Collectief gegeven loonsverhogingen in 2015 en 2016 kunnen in mindering worden gebracht op de loonsverhoging van 2,75%.

Per 1 januari 2018 worden de lonen verhoogd met 1%.

Beide genoemde loonsverhogingen zijn van toepassing op het gedeelte van het loon tot en met het maximum van de schaal waarin de functie van de medewerker is ingedeeld. Als de medewerker bijvoorbeeld € 2000 per maand verdient en het maximum van de schaal waarin zijn functie is ingedeeld is € 1600, dan ontvangt hij de loonsverhoging over € 1600.

Na de looptijd van deze cao zal worden aangesloten bij de wijze van loonsverhoging zoals in cao Fashion, Sport & Lifestyle wordt afgesproken.

Inleidende opmerkingen:

  1. Het loongebouw wijzigt per 1 april 2017, de functie indeling wijzigt echter niet. De cijfers 1 t/m 9 wijzigen in de letters A t/m I
  2. Evenals in cao Wonen mogelijk was, bestaat in de cao Fashion, Sport & Lifestyle de mogelijkheid om beoordelingsafhankelijk te belonen. Hoe dit werkt staat beschreven in het algemeen deel in artikel 6 en in bijlage 1a en bijlage 1d. Dit heeft invloed op de groeimogelijkheden qua loon van de medewerker, het extra loongebouw dient namelijk te worden toegepast.
  3. De zachte knip bij de loonsverhoging van 2,75% van 1 april 2017 geldt over de tabel per 1 januari 2017 en bij de loonsverhoging van 1% per 1 januari 2018 over de tabel per 1 juli 2017.
  4. Genoemde bedragen zijn bruto.
  5. Wanneer je je medewerker niet juist hebt ingedeeld kan je dit onterecht veel geld kosten. Heb je hulp nodig bij het indelen van je medewerkers in het nieuwe functiewaarderingssysteem? Kies dan voor de cao-support van INretail.


Voorbeeld A
Medewerker is 4 jaar in dienst en is ingedeeld in functiegroep 6. Hiermee valt hij in schaal 6D en ontvangt daarvoor een salaris van €1733,60.

Per 1 april 2017 ontvangt hij een loonsverhoging van 2,75%. Hiermee gaat hij naar een salaris van € 1781,27. Met dit loon wordt de medewerker per 1 april 2017 ingedeeld in functiegroep F van de nieuwe loontabel per 1 april 2017.

Op 1 Juli 2017 bereikt de medewerker een ervaringsjaar omdat hij dan 5 jaar in dienst is. Het salaris van €1781,27 valt tussen schaal F2 en F3. Op 1 juli 2017 gaat de medewerker naar de naasthogere trede, dit is dus trede F3. Vanaf dat moment ontvangt hij een salaris van €1821,67.


Voorbeeld B
Medewerker is 7 jaar in dienst en is ingedeeld in functiegroep 6. Hij ontvangt daarvoor een salaris van €1930. Hij is hiermee bovenschalig, want het maximum van schaal 6 is in de loontabel per 1 januari 2017 €1919,44.

Per 1 april 2017 ontvangt hij een loonsverhoging van 2,75%. De zachte knip is van toepassing. Hierdoor ontvangt de medewerker een loonsverhoging over €1919,44. (1919,44 x 0,0275 = 52,78)

1930 + 52,78 = 1982,78.

Hiermee gaat hij naar een salaris van € 1982,78. Met dit loon wordt de medewerker per 1 april 2017 ingedeeld in functiegroep F van de nieuwe loontabel per 1 april 2017.

Op 1 augustus 2017 bereikt de medewerker een ervaringsjaar omdat hij dan 8 jaar in dienst is. Het salaris van €1982,78 valt binnen het extra loongebouw. Alleen als de werkgever beoordelingsafhankelijk belonen toepast binnen zijn bedrijf heeft een zeer goed of uitmuntend functionerende medewerker recht op een verhoging van 1 of 2 treden van 2%. Bij toepassing van niet-beoordelingsafhankelijk belonen maakt de medewerker geen tredestap.

 

Voorbeeld C
Medewerker is 6 jaar in dienst en is ingedeeld in functiegroep 5. Hij ontvangt daarvoor een salaris van €2100. Hij is hiermee bovenschalig, want het maximum van schaal 5 is in de loontabel per 1 januari 2017 €1813,72.

Per 1 april 2017 ontvangt hij een loonsverhoging van 2,75%. De zachte knip is van toepassing. Hierdoor ontvangt de medewerker een loonsverhoging over €1813,72. (1813,72 x 0,0275 = 49,88)

2100 + 49,88 = 2149,88

Hiermee gaat hij naar een salaris van € 2149,88. Met dit loon wordt de medewerker per 1 april 2017 ingedeeld in functiegroep E van de nieuwe loontabel per 1 april 2017.

Op 1 september 2017 bereikt de medewerker een ervaringsjaar, omdat hij dan 7 jaar in dienst is. Het salaris van €2149,88 valt buiten het basis en het extra loongebouw. Hierdoor heeft de medewerker geen recht op een tredeverhoging.

 

Voorbeeld D
Medewerker is 21 jaar oud en is ingedeeld in functiegroep 4. Hiermee valt hij in schaal 4/21 en ontvangt daarvoor een salaris van €1124,90.

Per 1 april 2017 wordt de medewerker ingedeeld in functiegroep D van de nieuwe loontabel per 1 april 2017. Hiermee gaat hij naar een salaris van €1177,45. Dit is het nieuwe schaalloon voor een 21 jarige in functiegroep D.

Op 1 mei 2017 maakt de medewerker een tredestap omdat hij op 6 mei 22 jaar wordt. Hij gaat hiermee naar het schaalloon van een tweeëntwintigjarige: €1378,48.

 

Delen