Geen vraag te gek
088 973 06 00

Resultaat cao-onderhandelingen

Er is een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. Het INretail bestuur gaat namens de leden akkoord met het resultaat. De cao wordt opnieuw moderner, kent een lange looptijd en biedt goede mogelijkheden voor onderscheid op ondernemingsniveau.

De cao heet vanaf nu cao Retail non-food en gaat gelden voor 170.000 medewerkers. 

De betrokken vakbonden gaan het onderhandelaarsresultaat met een positief advies voorleggen aan hun achterban. Naar verwachting leidt dat tot een ondertekend cao-akkoord eind augustus. 

Looptijd 

De nieuwe cao kent een relatief lange looptijd: van 1 juli 2018 tot 1 januari 2021. 

Loonstijging

Afgesproken loonstijgingen gelden alléén voor medewerkers die vallen in het loongebouw. Per 1 juli aanstaande geldt een loonsverhoging van 1,03%. Ook wordt het loongebouw op die datum gerepareerd (veel lonen in verschillende functiegroepen zijn op dit moment gelijk), waardoor de differentiatie erin terugkeert.

Een link naar het nieuwe loongebouw per 1-7-2018 staat onder deze tekst.  We adviseren de nieuwe loontabellen per 1 juli 2018 toe te passen, om administratieve verrekeningen bij invoering op een latere datum te vermijden. 

Loonaanpassing

Tijdens de looptijd van de cao zijn behalve 1 juli aanstaande nog vier momenten waarop het loon wordt aangepast: telkens op 1 juli en 1 januari. Op die data worden de wettelijke minimumlonen aangepast en met dit percentage wordt dan het hele loongebouw bijgesteld. Dat voorkomt dat de laagste schalen van het loongebouw tijdens de looptijd van de cao worden ingehaald door de stijging van het wettelijke minimumloon. Dat zou het functioneren van het loongebouw ondermijnen. 

Eenmalige uitkering

Voor een relatief kleine groep medewerkers is op twee momenten tijdens de cao-looptijd een eenmalige uitkering afgesproken. Het gaat om medewerkers die meer dan het maximum van hun loonschaal verdienen en die tussen 1 februari 2018 en 31 januari 2019 geen loonsverhoging hebben ontvangen. Zij krijgen een uitkering van 0,75% van het bruto jaarsalaris (=12 keer bruto maandloon zonder vakantietoeslag etc.) op 1 februari 2019. Datzelfde gebeurt opnieuw op 1 januari 2020.

Individueel ontwikkelbudget

Vier elementen maken de cao Retail non-food opnieuw moderner. Er komt een individueel ontwikkelingsbudget van € 150 per jaar voor medewerkers met een dienstverband van 16 uur of meer per week. Dit geldt voor medewerkers die op 31 december 2019 minimaal een jaar in dienst zijn. Het  budget gaat in op 1 januari 2020 en geldt niet voor weekendhulpen, vakantiewerkers, uitzendkrachten, etc. De kosten blijven hierdoor beperkt in deze cao-looptijd. 

Er gaan tests komen bij bedrijven die kennis moeten opleveren over de (werkbaarheid van) individualisering van feest- en zondagstoeslag. Ook wordt er een begin gemaakt met een individueel keuzebudget: medewerkers kunnen maximaal vier vakantiedagen kopen of verkopen. Verder kunnen medewerkers vanaf tien jaar voor hun pensioendatum met een dienstverband van 0,8 fte of meer, 80% van hun uren gaan werken voor 85% van hun salaris. De pensioenopbouw loopt door over het oorspronkelijk aantal uren. 

Met deze afspraak op het gebied van duurzame inzetbaarheid wordt het voor ouderen eenvoudiger om hun pensioen te halen. De seniorendagen die nu in de cao staan, komen te vervallen.

Lees verder

Volledige onderhandelingsresultaat

Meest gestelde vragen

Loontabel Mode, Verf en Woninginrichting

Loontabel Sport en Schoenen

Loontabel Wonen

Heb je vragen over het cao-resultaat of over het loongebouw? Neem dan contact op met de ondernemersservice via 088 973 0600 

Delen