Geen vraag te gek
088 973 06 00

Snel schakelen

In verhouding tot de kleding- en schoenenbranches zijn er sinds het uitbreken van de coronacrisis relatief weinig aanvragen voor een uitkering in het kader van de NOW-regeling ingediend.

Extra aandacht

Dit duidt erop dat de omzetterugval van sportwinkels lang niet zo extreem is als bij ondernemers in de zusterbranches. Met dank aan de extra aandacht voor gezondheid en bewegen vanuit de overheid.

Individuele sporten

Om in de anderhalve metersamenleving toch vitaal en fit te blijven is de belangstelling voor individuele sporten de laatste tijd flink gegroeid. Veel mensen nemen de oproep om afstand te bewaren, ook al mogen ze weer naar buiten, serieus. Activiteiten als thuisfitness, wandelen en fietsen zijn populairder dan ooit. De sportretail profiteert daar onmiskenbaar van.

Teamsporten

Tegelijkertijd zie ik aan de hand van cijfers van NOC*NSF dat de sportparticipatie in de afgelopen tijd iets is teruggevallen. Het gaat daarbij met name om de teamsporten. Vooral de instroom van nieuwe leden bij sportverenigingen stagneert. Veel sportclubs gaan pas in augustus of september van start met het nieuwe seizoen. Wie wil beginnen met sporten in teamverband, wacht nog even tot het zo ver is.

Allerminst gemakkelijk

Dat heeft onherroepelijk gevolgen voor onze branche. Aankopen worden uitgesteld en gezien de stagnerende aanwas is het nog maar de vraag of de instroom dit jaar even groot zal zijn als in voorgaande jaren. Bovendien heeft het bad/beach-segment te lijden van de sterk afgenomen reislustigheid van de Nederlander als het gaat om vliegvakanties naar zonbestemmingen. De situatie is dus nog allerminst gemakkelijk.

Er bovenop

Het is zaak om de vinger goed aan de pols te houden. Sportwinkels die zich breed oriƫnteren, waarbij ze de individuele sporter en de teamsporter even serieus nemen, lijken de beste papieren te hebben in deze tijd van aanhoudende onzekerheid. Zit er bovenop bij de sportclubs in je omgeving en zorg dat je snel kunt schakelen. De situatie rond het coronavirus kan zomaar veranderen, zoals in diverse landen te zien is.

Delen