Geen vraag te gek
088 973 06 00

Sportfocus 2019: De sporter van nu

Nederland wordt steeds sportiever. We worden ons steeds meer bewust van het belang van gezond eten en leven en dat zien we terug in de cijfers.

Waar in 2016 de sportparticipatie nog op 73% stond, is deze in 2019 gegroeid naar 77%.  Daarbij groeit het aantal Nederlanders dat wekelijks sport al sinds 2013: in dit jaar sportte nog 56% minimaal eens per week, in 2019 is dat al 65%.

Alle doelgroepen zijn meer gaan sporten

De afgelopen drie jaar zijn vrouwen, in verhouding tot mannen, meer gaan sporten. Het verschil tussen beiden wordt dan ook steeds kleiner. Als we kijken naar leeftijd dan is de sportparticipatie onder jongeren (15-23 jaar) en onder 24 tot 44-jarigen het hoogst. Maar een interessante groei is die van 65-plussers. Van deze groep is nog steeds tweederde actief in de sport. In combinatie met de vergrijzing in Nederland, kan dit een kansrijke doelgroep zijn voor jouw winkel.

Hoge opleiding, hoge sportparticipatie

Het Sportfocus-onderzoek laat zien dat het opleidings- en inkomensniveau van invloed is op de sportparticipatie. Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe hoger de sportparticipatie. Daarbij is het wel opvallend dat het aantal sporters met een lager opleidingsniveau de grootste groei laat zien, namelijk van 59% in 2016 naar 66% in 2019.

 

Figuur 1: Sportparticipatie op basis van geslacht, leeftijd, opleiding en inkomen – Consumentenonderzoek GfK (2019)

 

Top 3 sporten

Net zoals 3 jaar geleden zijn fitness, wandelen en hardlopen nog steeds de meest populaire sporten in Nederland. Daarbij is wel op te merken dat deze individuele sporten steeds vaker in groepsverband worden beoefend. Zo zie je bijvoorbeeld steeds meer fitness-, wandel- en hardloopgroepen opduiken.

Schaatsen en yoga winnen aan populariteit

De sporten die het hardst zijn gegroeid, zijn schaatsen en yoga. Schaatsen wordt, zoals te verwachten, erg beïnvloed door de weersomstandigheden en evenementen zoals de Olympische Winterspelen. Sporten met steeds minder beoefenaars zijn aerobics/spinning, zwemsport en volleybal. Het zijn vooral de jongeren die verantwoordelijk zijn voor deze dalingen.

Lees verder

Het is slim om jouw doelgroep en verzorgingsgebied in kaart te brengen. Vanuit het Sportfocus 2019 kan je dan precies zien welke sporten voor jou relevant zijn en kan je weloverwogen keuzes maken voor het assortiment. Hoe? Wij helpen je erbij!

Download het rapport           Aan de slag!

Delen