Geen vraag te gek
088 973 06 00

Starters en stoppers in de modebranche

We bekijken de vergelijking van het aantal starters, stoppers en faillisementen in de modebranche van 2013 tot en met 2017. En de grote spelers winnen terrein ten koste van de kleine en startende ondernemingen

Opvallende resultaten:

  • In 5 jaar tijd is het aantal startende fysieke ondernemingen* op jaarbasis flink gedaald;
  • Het aantal stoppende ondernemingen** (en faillissementen) is op jaarbasis eveneens afgenomen;
  • Het aantal vestigingen is sterker teruggelopen dan het aantal ondernemingen;
  • Kleine en startende ondernemingen verliezen het van de grotere ondernemingen;
  • Er liggen voor hen veel kansen voor het creëren van micromomenten;

* nieuwe vestigingen van bestaande ondernemingen zijn niet meegerekend bij de telling van startende fysieke ondernemingen

** vestigingen van bestaande ondernemingen die sluiten, waarbij de onderneming zelf wel blijft bestaan met haar andere vestigingen, vallen niet onder de stoppende ondernemingen

Aantal startende fysieke ondernemingen fors gedaald

Sinds 2013 is het aantal startende fysieke modeondernemingen[1] ieder jaar afgenomen (KVK, 2018). Als we kijken naar 2013, dan waren er in dat jaar 586 nieuwe ondernemingen. Ter vergelijking, in 2017 waren er slechts 356 nieuwe inschrijvingen bij Kamers van Koophandel. Dit betekent een daling van 39% in 5 jaar tijd (KVK, 2018). Onder meer de groei van online, de initieel hogere investeringen bij het openen van fysieke winkels en de scherpere voorwaarden van banken spelen hierbij een rol. Wat betreft het aantal startende fysieke modeondernemingen is het wel belangrijk om te vermelden dat nieuw geopende vestigingen van reeds bestaande ondernemingen niet zijn meegeteld. 

Aantal stoppers is ook afgenomen

Bij het aantal stoppende modeondernemingen* is in de periode 2013-2017 ook een afname te zien  (KVK, 2018). Het aantal stoppers daalde in deze periode van 2081 ondernemers in 2013 naar 1681 in 2017; een afname van 19%. Een opvallende uitschieter was 2016, toen er maar liefst 2037 ondernemingen stopten. Gesloten vestigingen van bestaande ondernemingen die blijven bestaan met andere vestigingen vallen hier niet onder.

In 2013 ging het in 18% van de gevallen (375 stoppers) om een faillissement. In 2017 was het aandeel faillissementen onder stoppers veel minder hoog. Het ging toen in slechts 11% van de gevallen (185 stoppers) om een faillissement  (KVK, 2018). Omdat het aantal startende ondernemingen significant is gedaald, en het meestal de jonge ondernemingen zijn die het niet overleven, kan de daling in faillissementen voornamelijk worden toegeschreven aan de afname van nieuwe ondernemingen.

Aantal vestigingen sterker gedaald dan het aantal ondernemingen

In de periode 2013-2017 zijn in totaal 356 modeondernemingen gestart en zijn er 1681 mee gestopt (KVK, 2018). Dit komt neer op een afname van 1325 ondernemingen waarbij fysieke verkoop van modeartikelen tot hun hoofdactiviteit behoort. Wanneer we de start/stop-ratio uitrekenen, komt deze uit op 3,7. Voor iedere onderneming die is gestart zijn er 3,7 firma’s mee opgehouden.

Het totale aantal modeondernemingen is dus fors gedaald. Wanneer we kijken naar het aantal vestigingen** van modeondernemingen is dit afgenomen van 17623 in 2013 naar 15203 in 2017 (Locatus, 2018). Dit is een afname van 2420. Het aantal verkooplocaties is dus een stuk meer afgenomen dan het aantal ondernemingen (1325). Onder de stoppers zullen zich waarschijnlijk dus niet alleen vooral de kleinere spelers bevinden, maar ook ondernemingen met meerdere vestigingen. Mogelijk hebben zij ervoor gekozen om zich meer te richten op het steeds maar weer groeiende online kanaal. Dit komt ook tot uitdrukking in de dalende gemiddelde winkelvloeroppervlakte. Was deze in 2013 nog 211m2, in 2017 was dit afgenomen tot 156m2.

Grotere spelers winnen aan terrein

De cijfers hebben laten zien dat er in de periode 2013-2017 meer fysieke ondernemingen zijn gestopt dan dat er zijn gestart. Wanneer we kijken naar het aandeel faillissementen, verklaart dit een relatief klein deel van het totale aantal stoppers. Ondernemingen stoppen meestal doordat eigenaren met pensioen gaan en geen opvolger kunnen vinden. Of omdat zij geen rendabele toekomst meer zien als gevolg van dalende omzetten en relatief hoge huurtarieven. Gegeven dat er weinig startende fysieke firma’s zijn, is het zeer waarschijnlijk dat grote modeketens steeds meer terrein winnen ten opzichte van de kleine en startende ondernemingen in het straatbeeld.

Micromomenten bieden kans voor kleinere fysieke spelers

Nu kleinere fysieke spelers steeds meer worden verdrongen door de grotere spelers, vraag je je waarschijnlijk af: Wat kan ik als kleine fysieke ondernemer doen om te voorkomen dat mij hetzelfde lot vergaat? Doe ik er bijvoorbeeld goed aan een webshop te openen om extra omzet te genereren / de huurdruk te verlagen? Het antwoord is: dat verschilt per individueel geval. Toch hoeft er niet altijd meteen aan het openen van een webshop worden gedacht. Ondernemers zouden ook juist meer kunnen focussen op hun fysieke winkel om winst te behalen.

In de modebranche is het online aanbod al zeer groot, waardoor het misschien juist meer loont om aandacht te besteden aan de fysieke strategie door te focussen op het realiseren van duurzame klantrelaties. Om dit te bereiken liggen met name grote kansen bij het creëren van micromomenten; je klant precies de juiste informatie geven waar behoefte aan is of op de juiste manier triggeren om te kopen. Wist je dat 51% van de consumenten aangeeft regelmatig irrelevante e-mails te ontvangen die niet aansluiten bij de behoeften en interesses? Zorg daarom dat je op de hoogte bent van de behoefte van je klanten qua assortiment en winkelbeleving. Dan kun je hem/haar persoonlijk benaderen, waardoor zij niet meer op je winkel heen kunnen.

Meer weten?

Klik op onderstaande link om meer te weten te komen over de specifieke aantallen starters en stoppers per jaar van ondernemers in mode:
https://www.inretail.nl/kennis-en-inspiratie/starters--stoppers-mode/

Benieuwd hoe dit zich verhoudt tot ondernemers in schoenen en sport? Klik dan op onderstaande links.

  1. https://www.inretail.nl/kennis-en-inspiratie/starters--stoppers-schoenen/
  2. https://www.inretail.nl/kennis-en-inspiratie/starters--stoppers-sport/

 [1] Voor de berekening van starters, stoppers en faillissementen onder modeondernemingen zijn door de KVK (2018) de SBI-codes "47714- Winkels in baby- en kinderkleding", "47716- Winkels in onderkleding", "47713- "Winkels in bovenkleding algemeen", "47712- Winkels in dameskleding", "47711- Winkels in herenkleding" en  "47718- Textielsupermarkten" gebruikt.

[2] De informatie over het aantal vestigingen en de oppervlakte van de vestigingen, is afkomstig van Locatus (2018). Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branches: "Kindermode", "Beenmode", "Lingerie", "D&H Mode", "Modewarenhuizen", "Leermode", "Sportkleding", Bont", "Bruidskleding", "Damesmode", "Herenmode",  "Modeaccessoires" en "Textielsupermarkten".

Toelichting

De informatie over het aantal vestigingen en de oppervlakte van de vestigingen, is afkomstig van Locatus (2018). Voor de berekening zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branches "Kindermode", "Beenmode", "Lingerie", "D&H Mode", "Modewarenhuizen", "Leermode", "Sportkleding", "Bont", "Bruidskleding", "Damesmode", "Herenmode", "Modeaccessoires" en "Textielsupermarkten". Het bevat niet de branches "Huishoudelijk Linnen", "Handvaardigheid", "Wol/Handwerk" en "Stoffen". Dit is gedaan omdat voor de cijfers op ondernemingsniveau (KVK, 2018) niet de SBI-code "4751- Winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren" ("Huishoudelijk Linnen", "Handvaardigheid", "Wol/Handwerk", "Stoffen") is gebruikt. Door bij de informatie over het aantal vestigingen en de oppervlakte de Locatus-branches "Huishoudelijk Linnen", "Handvaardigheid", "Wol/Handwerk" en "Stoffen" niet mee te nemen, is getracht de definities aangehouden bij de berekeningen vergelijkbaar te maken. Op deze manier is ervoor gezorgd dat het aantal vestigingen zoveel mogelijk betrekking heeft op de soorten modeondernemingen die door de KVK zijn geteld.

Meer weten?

Facsheet starters en stoppers Mode 

Delen