Geen vraag te gek
088 973 06 00

FOC Sugar City Halfweg

Wat is er gaande?

Projectontwikkelaar Neinver wil een outletcenter van 25.000 m² realiseren op het terrein van de oude suikerfabriek Sugar City in Halfweg, tussen Haarlem en Amsterdam. Deze ontwikkeling zal ruimte bieden aan circa 150 winkels.

Het bestemmingsplan voor deze locatie is al in 2007 opgesteld. Sindsdien wordt er op deze plek de mogelijkheid geboden voor een reguliere detailhandelsontwikkeling. Echter, destijds werd er in geen velden of wegen gerept over een outletcenter. Het college van B&W van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude verleende in 2015 van rechtswege de vergunning waarmee zij het initiatief mogelijk maakt.

Welke stappen worden nu ondernomen?

Aangezien er bij dit initiatief geen bestemmingsplanprocedure doorlopen hoefde te worden, was het niet mogelijk beroep aan te tekenen bij de gemeente. In de beleidsstukken is echter geen rekening gehouden met de verkeerschaos die een outletcentrum met zich meebrengt in relatie tot een regulier wijkwinkelcentrum. Er zal straks veel belastinggeld bij moeten om het outletcentrum bereikbaar te maken. INretail heeft daarom op 1 februari 2016 haar beroep tegen deze plannen ingediend bij de bestuursrechter. De rechtbank Noord-Holland heeft in november 2016 aangegeven de beroepen tegen de vergunning voor Sugar City in februari-april 2017 te behandelen. INretail zal haar argumenten tegen de komst van het FOC dan voor de rechtbank verdedigen.

Voor uitgebreide informatie of vragen, neem gerust contact op met onze locatieadviseur Rob Soeterboek.

Delen