Geen vraag te gek
088 973 06 00

Transitievergoeding bij einde dienstverband

In beginsel kunnen werknemers aanspraak maken op een transitievergoeding als de werkgever een einde maakt aan het dienstverband of het dienstverband niet verlengt. Bereken met de tool wat de hoogte van de transitievergoeding is.

Werknemer moeten aanspraak maken op deze vergoeding binnen 3 maanden na het einde van het dienstverband, anders komen hun rechten op een vergoeding te vervallen.

Wanneer wel een transitievergoeding

Vanaf 1 januari 2020 bedraagt de transitievergoeding een derde maandsalaris (huidige salaris) voor elk jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd, ongeacht de leeftijd van de werknemer en hoelang een werknemer al in dienst is. Over de periode die een werknemer korter in dienst is dan een jaar, heeft de werknemer aanspraak op een evenredig deel.

De periode waarin de werknemer voor zijn/haar achttiende verjaardag gemiddeld ten hoogste twaalf uur per week arbeid heeft verricht, worden niet meegeteld.

Bereken met deze tool de hoogte van de transitievergoeding >>

Let op: lees eerst goed de instructies door!

Wanneer geen transitievergoeding

In sommige gevallen is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd:

  • Als de werknemer van wie het dienstverband is beëindigd nog geen 18 jaar is en gemiddeld ten hoogste 12 uur per week werkte.
  • Als de werknemer van wie het dienstverband is beëindigd de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.
  • Als de werknemer een redelijk aanbod tot verlenging van het arbeidscontract afslaat.
  • Als de werknemer binnen 6 maanden na het eindigen van de arbeidsovereenkomst toch een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaat met de werkgever.

Verder is het zo dat de transitievergoeding niet verschuldigd is bij ontslag wegens ernstig verwijtbaar handelen of ernstig verwijtbare nalatigheid. Ook kan het zijn dat er wel transitievergoeding is verschuldigd bij ontslagname door de werknemer als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Hoogte van de transitievergoeding

De transitievergoeding bedraagt in 2020 maximaal € 83.000,- of maximaal een jaarsalaris als het loon hoger is dan dat bedrag.

Compensatieregelingen

Er komt een regeling voor MKB-werkgevers (tot 25  werknemers) om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering, ziekte of overlijden. Deze regeling gaat in op 1 januari 2021.

Werkgevers die een werknemer hebben ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid kunnen in aanmerking komen voor compensatie van de betaalde transitievergoeding. Deze kan worden aangevraagd vanaf 1 april 2020 en geldt ook met terugwerkende kracht voor dienstverband die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015.

Onze juristen informeren u hier graag verder over!

Ga je binnenkort met pensioen en daarom stoppen met jouw bedrijf? Wij lobbyen om te kijken dat je in dit geval geen transitievergoeding verschuldigd bent. 

Delen