Geen vraag te gek
088 973 06 00

Uitkomsten marktpeilingen: regelingen en zomerinkoop

Op 6 augustus heeft INretail onder de leden een peiling uitgevoerd, deze peiling was gericht op de onderwerpen: de regelingen en de zomerinkoop voor 2021.

De belangrijkste uitkomsten worden hieronder toegelicht.

Download hier het hele rapport

Huur

55% van de respondenten heeft een regeling met de verhuurder getroffen, 15% is hierover nog in gesprek.

NOW I

89% van respondenten heeft gebruikgemaakt van deze regeling, 75% geeft aan nog niet te weten hoe de eventuele verrekening en controle zal verlopen. INretail is hierover in gesprek met MKB Nederland en verwacht hier op korte termijn meer duidelijkheid over te kunnen geven.

NOW II

Slechts 16% van de respondenten heeft deze regeling aangevraagd, 16% overweegt dit nog te doen.

TVL

46% heeft geen gebruikgemaakt van deze regeling, voor 20% is dit niet van toepassing en slechts 14% heeft de TVL daadwerkelijk aangevraagd.

Inkoop voor de zomer van 2021

  • Van alle respondenten verwacht 75% minder te gaan voorinkopen voor zomer 2021, met een geschatte daling van 20-30 procent;
  • 40% van de respondenten verwacht significant meer te gaan inkopen gedurende het seizoen zomer 2021. De inschatting voor het aandeel Never Out of Stock ligt op een stijging van 50%. 50% verwacht gelijk aan zomer 2020 in te kopen.

Omzet

Duidelijk is dat met name de branches Mode, Schoenen en Sport ongekend hard zijn geraakt door Covid19. 86% van de respondenten geeft aan dat men minder heeft verkocht. Hieronder volgt een overzicht van de omzetdaling.
 

Omzetdaling 0-10%

9%

Omzetdaling 10-20%

23%

Omzetdaling 20-30%

41%

Omzetdaling 30-40%

15%

Omzetdaling > 40%

12%

Let op! Dit zijn gemiddelden, waarbij veel en gevarieerde invloeden waarneembaar zijn. Denk aan: stad of dorp, locatie, branche, sub-branche, doelgroep, mate van digitalisering etc.

Brutomarge

27% van de respondenten geeft aan dat de brutomarge hoger is geweest, helaas schat ook 49% in dat deze brutomarge lager zal gaan uitvallen.

Monitoren

89% van de respondenten kent de monitoren van INretail, 22% neemt deel aan diverse monitoren. Bijna 35% geeft aan hier meer over te willen weten.

Voor meer informatie over de monitoren van INretail, neem contact op met de afdeling Marktonderzoek of kijk via deze link wat het voor je zouden kunnen betekenen.

Delen