Geen vraag te gek
088 973 06 00

Uniek Onderzoek Aankoopmoment Fashion

INretail heeft onderzoek laten doen door onderzoeksbureau GfK naar de koopmomenten van consumenten bij fashionretailers. Met deze informatie kunnen retailers beter inspelen op de behoefte van de consument, door middel van bijvoorbeeld het aanpassen van openingstijden en actiemomenten.

INretail heeft onderzoek laten doen door onderzoeksbureau GfK naar de koopmomenten van consumenten bij fashionretailers. Met deze informatie kunnen retailers beter inspelen op de behoefte van de consument, door middel van bijvoorbeeld het aanpassen van openingstijden en actiemomenten.

Op deze pagina vind je de film 'wanneer koopt jouw klant en wanneer niet'? waar in grote lijnen het onderzoek wordt uitgelegd. Vervolgens tref je de film aan 'onderzoek aankoopmoment fashion'. Deze gaat dieper op de materie in. Hierna kun je de conclusies van het onderzoek lezen. 

Vragen? marktonderzoek@inretail.nl

De grote lijnen

 

De details

De vijf conclusies

 • Tijdstip en dag/dagdeel
 • Online 
 • Feestdagen
 • Welke doelgroep gaat met name op pad op welke dagen?
 • Wanneer gaat jouw doelgroep kopen?
 • Jij bij ons of wij bij jou?

Tijdstip en dag/dagdeel

 • De meeste girale transacties bij de geselecteerde 34 fashion en schoenretailers, vinden plaats tussen 13.00 en 16.00 uur.
 • Het aantal transacties heeft een stijgende lijn gedurende de week.
 • Opvallend is dat op de woensdag vrijwel net zoveel transacties worden gedaan als op een donderdag inclusief koopavond.
 • Zondag is vooralsnog de dag met de laagste transactieaantallen, wat samenhangt met de beperkte openstelling op deze dag. De koopbereidheid is er echter wel, en ook na 18.00 uur s’ avonds, zo laten de online transacties zien.
 • Waar binnen online de zondag goed is voor 10% van de transacties op weekbasis, is dit percentage binnen de offline transacties circa 4%. 
 • Het gemiddeld besteed bedrag ligt fors hoger op zondag. Gemeenten met frequente zondagopenstelling hebben daarmee niet alleen meer kans op meer transacties, maar ook op hogere transactiebedragen. En dit betreft betalingen van Nederlandse inwoners, geen buitenlandse toeristen.

Online 

 • Het online kanaal groeit binnen de krimpende fashion markt. En de online transacties vinden niet alleen plaats wanneer fysieke winkels gesloten zijn. Sterker nog, het merendeel van de online transacties vindt plaats tijdens reguliere openingstijden van fysieke winkels.
 • Daarnaast voorziet het online kanaal duidelijk in een koopbehoefte buiten de reguliere openingstijden. Ruim 40% van de online Fashion aankopen worden na 18.00 uur gedaan. 
 • Wanneer de consument zelf ‘in control’ is over wanneer hij of zij kan shoppen, zoals bij online het geval, dan worden circa 30% van de transacties voor 13.00 uur s’ middags gedaan, zo’n 30% tussen 13.00 en 18.00 uur en dus 40% in de avond.
 • Ook is er een meer gelijkmatige spreiding over de dagen in de week, hoewel zaterdags ook online de meeste transacties plaatsvinden en zondags de minste, maar zondags relatief meer dan offline.
 • De maandag is, na de zaterdag, de dag waarop gemiddeld de meeste online transacties plaatsvinden bij de 34 onderzochte grotere mode- en schoenketens. Ook hier, net als op andere dagen, grotendeels in de avond (circa 40% van de transacties).

Feestdagen

 • In de week rond Pasen, Pinksteren en Kerstmis zijn er duidelijke transactiepieken waar te nemen. Net zoals de periode rond uitbetaling van het salaris tot hogere kooplust leidt. Belangrijke momenten om commercieel offline en/of online op in te spelen.

Welke doelgroep gaat met name op pad op welke dagen?

 • De zondag trekt vooral jongeren tot 29 jaar (29%) én 30-39 jarigen (28% aandeel in bestedingen op zondag).
 • De 40-49 jarigen hebben het hoogste bestedingsaandeel op alle dagen, maar met name op de woensdag (28%) en op de zaterdag (29%). 

Wanneer gaat jouw doelgroep kopen?

Alle leeftijdsgroepen besteden het meest op de zaterdag, maar daarnaast zijn er verschillen.

65+ers

 • De 65+ers geven na zaterdag het meest uit op de woensdag (20%) en donderdag (19% van hun bestedingen over de week).
 • Op zondag (3%) en maandag (6%) geven zij heel weinig uit.
 • Bekeken over alle leeftijdsgroepen is het transactieaandeel van de 65+ ers gering (5% van alle transacties), net zoals hun bestedingsaandeel beperkt is bij de 34 mode/schoenretailers samen.

50-64 jarigen

 • De 50-64 jarigen geven na zaterdag het meest uit op donderdag (18%). 
 • Het zijn traditionele kopers, zondag is ook bij hen niet een favoriete koopdag (5% bestedingsaandeel op de week).
 • Degenen die op zondag kopen geven, net als de andere leeftijdsgroepen, wel meer uit dan gemiddeld over de week. Maar het verschil tussen het besteed bedrag op zondag en gemiddeld is (net als bij 65+) veel kleiner dan bij de jongere leeftijdsgroepen.
 • Blijkbaar zijn de oudere doelgroepen minder vatbaar voor een koopzondag”roes” dan jongeren.Het aandeel in de totale transacties van 50-64 jarigen is 20%, conform hun vertegenwoordiging in de bevolking.
 • Maar deze groep heeft, samen met de 40-49 jarigen, wel het hoogste gemiddelde besteed bedrag (behalve op zondag).
 • Daarmee is er een duidelijk verschil met de 65+ ers, en komt er een meer vitale, ‘hippere’ seniorengroep van nu  50+ die ouder wordt.

40-49 jarigen

 • Het patroon van de 40-49 jarigen lijkt op dat van de 50-64 jarigen, met het verschil dat de 40-49 jarigen relatief meer uitgeven op de zaterdag (28%).
 • Op donderdag  geven ze juist minder uit dan op (parttime werkdagen) woensdag en vrijdag.

Tot 40 jaar

 • De 30-39 jarigen vertonen een vrij vergelijkbaar bestedingspatroon over de week als de 29 jarigen en jonger.
 • Beide doelgroepen geven zo’n 8 a 9% van hun bestedingen uit op zondag.
 • Op maandag en dinsdag ligt dit rond de 11%.
 • Op zaterdag rond de 26%.
 • Op de overige dagen ligt dit rond de 15%.

Gezinnen

 • Gezinnen met thuiswonende kinderen zorgen voor ruim de helft van de elektronische transacties bij de 34 geselecteerde fashion- en schoenretailers. Zij kopen dan ook niet alleen voor hun zelf.
 • Deze groep koopt op woensdag relatief vaker in de ochtend, daar waar kinderen in de middag vrij zijn op deze parttime werkdag.

De cijfers gebaseerd zijn op transacties van 34 grote fashion- en schoenretailers. Het beeld kan anders zijn voor de totale branche, inclusief MKB. Anderzijds zullen de grotere retailers, met hun vele transacties, sterk bepalend zijn voor het gemiddelde kooppatroon bij consumenten.

Jij bij ons of wij bij jou?
Wil je een presentatie over de resultaten voor bijvoorbeeld je medewerkers of lokale winkelvereniging? En verzorgt door INretail? Dat kan!

Stuur een mail naar marktonderzoek@inretail.nl om de mogelijkheden te bespreken. Presentaties over andere onderwerpen zijn ook mogelijk, klik hier voor meer informatie over de onderwerpen en sprekers.


Haal meer uit de enorme bron transactiedata!

Retailers kunnen aanvullend 'op-maat' onderzoek laten uitvoeren door GfK op basis van de elektronische aankoopdata. Het aantal transacties van een retailer bepaalt de diepgang van de mogelijke analyses.

INretail leden krijgen 15% korting op de GfK tarieven voor 'op-maat' onderzoek onder consumenten. Stuur voor het maken van een vrijblijvende afspraak inzake de mogelijkheden een mail naar marktonderzoek@inretail.nl.

BewarenBewaren

Delen