Geen vraag te gek
088 973 06 00

Vakantie

Hieronder lees je alles over vakantiedagen.

Opbouw vakantie

Onderscheid dient te worden gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.

Wettelijke vakantiedagen zijn de vakantiedagen op grond van de wet. Een werknemer heeft het recht om minimaal 4 maal het aantal werkdagen per week vrij te nemen met behoud van loon. Bij een fulltime dienstverband bedraagt het aantal wettelijke vakantiedagen: 4 x 5 = 20 dagen. De dagen die een werknemer op grond van de arbeidsovereenkomst of cao meer vrij mag nemen, worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

Een werknemer bouwt tijdens zijn dienstverband vakantiedagen op. Hoeveel dat er zijn hangt af van de betreffende cao.

Vakantieopbouw ziekte

Een (langdurig) zieke werknemer bouwt tijdens zijn gehele periode van ziekte vakantiedagen op.

Verjaring en verval

Wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na afloop van het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd. De wettelijke dagen van 2019 vervallen dus op 1 juli 2020. Maar, je moet de werknemers daar wel tijdig aan herinneren. Wij raden aan dat in januari al te doen voor al jouw personeel. En in het voorjaar nogmaals individueel, als een werknemer nog steeds dagen over heeft. Herinner je ze niet op tijd, dan blijven die vakantiedagen na 1 juli toch nog geldig. Houd ook rekening met een tweede uitzondering: als de werknemer redelijkerwijs niet in staat was om vakantiedagen op te nemen, vervallen deze ook niet. Denk bijvoorbeeld aan ernstige ziektesituaties of de bezetting die het niet heeft toegelaten.

Vaststellen vakantie

De wet neemt als uitgangspunt dat een werkgever de vakantie vaststelt zoals de werknemer dat wenst. Een voorstel kan worden geweigerd als daar gewichtige reden voor zijn. Als een voorstel niet wordt geweigerd binnen 14 dagen, dan is ingestemd met het voorstel. Het wijzigen van een reeds geplande vakantie is ook alleen mogelijk als er sprake is van gewichtige redenen.

Ziek tijdens vakantie

Werkgever en werknemer kunnen –ad hoc- afspreken dat wanneer de werknemer op vakantie ziek wordt, toch de ziektedagen van het vakantiesaldo worden afgeschreven. Derhalve (ook) van de wettelijke vakantiedagen. Bovendien kunnen de werkgever en werknemer afspreken -in een cao- dat bovenwettelijke vakantiedagen, in tegenstelling tot de wettelijke vakantiedagen, niet worden opgebouwd tijdens de ziekteperiode van de werknemer.

Delen