Geen vraag te gek
088 973 06 00

Veel gestelde WAB-vraag!

Wat gebeurt en met de WW-premie als binnen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (niet zijnde een oproepovereenkomst) tijdelijk het aantal contracturen wordt aangepast?

Tijdens de verschillende WAB-bijeenkomsten kwam de vraag vaak terug hoe er voor wat de betreft de WW-premie tegen een tijdelijke uitbreiding van de contracturen wordt aangekeken. Denk hierbij aan vervanging bij ziekte of zwangerschapsverlof.

Deze vraag heb ik voorgelegd aan het UWV en dit is hun antwoord:

  • In een schriftelijke bijlage bij de schriftelijke arbeidsovereenkomst kan de urenomvang tijdelijk of blijvend worden gewijzigd. Op de wijziging blijft de lage premie van toepassing, als dat voor de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst ook het geval was.
  • Als er niets schriftelijk wordt overeengekomen, dan is er sprake van meerwerk/overwerk en bestaat de kans dat de werkgever over de hele arbeidsovereenkomst alsnog de hoge premie verschuldigd is, wegens overschrijding van de 30% meer-uren grens in het betreffende kalenderjaar.
  • Als sprake is van wezenlijk andere werkzaamheden, dan moet daarvoor een nieuwe  schriftelijke arbeidsovereenkomst worden overeengekomen, die ook apart moet worden opgegeven in de loonaangifte.

Geen vraag te gek!
Vragen over de WAB, maar ook andere onderwerpen die gaan over jouw winkel of het ondernemen, daar kan je ons altijd even over bellen. Kom maar op, bijna alle vragen hebben we al wel gehad, we putten uit een enorme lijst met ervaring, juist bij retailers. Dit voordeel hoort ook bij je lidmaatschap. We helpen je graag, geen vraag te gek! 088 973 06 00 en info@inretail.nl.

Delen