Geen vraag te gek
088 973 06 00

Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten

Voor welke werkzaamheden in de woonbranche geldt het verlaagde btw-tarief op de arbeidskosten?

Het verlaagde btw-tarief op arbeidskosten in de woonbranche gelden voor de volgende werkzaamheden: 

  • Schilderen. Daaronder wordt ook verstaan het schuren en lakken van parket- of andere houten vloeren, mits die vloeren in bouwkundig opzicht onderdeel (gaan) uitmaken van de woning (zwevende vloeren vallen daar dus buiten). Ook giet- en coatingvloeren vallen onder het verlaagde BTW-tarief, mits er sprake is van het aanbrengen van een verfproduct. Ook binnen een verfproduct aanbrengen van flakes valt onder het lage tarief.
  • Stukadoren
  • Behangen

Het verlaagde tarief geldt alleen voor woningen ouder dan 2 jaar. De definitie daarvan vind je hier.

Algemeen

De ondernemer moet het verlaagde tarief aannemelijk maken. Dat betekent dat hij in zijn boekhouding een verklaring voegt van de opdrachtgever dat de woning voldoet aan de eis dat de woning ouder is dan twee jaar na het tijdstip van eerste ingebruikneming.

Delen