Geen vraag te gek
088 973 06 00

Waardebepaling van je winkel

Je wilt je winkel verkopen, maar wat is de waarde van je winkel? Hoe bepaal je dat?

Hoe kom je tot de waarde van een bedrijf?

 • De waarde is de uitkomst van één of meerdere waarderingstechnieken (rekenen)
 • De prijs is hetgeen wat overeen gekomen is tussen koper en verkoper (onderhandelen)

Dit komt over als een open deur, maar de praktijk leert dat het hier uiteindelijk wel op neer komt.

Factoren die een rol spelen bij de waardebepaling van een bedrijf zijn van financiële aard en niet financiële aard. Beide factoren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Voorbeelden van financiële factoren zijn:

 • De omzetontwikkeling;
 • Het vaststellen van de genormaliseerde winst;
 • De hoogte van het aanwezige eigen vermogen;
 • De beschikbare cashflow.

Voorbeelden van niet-financiële factoren zijn:

 • De kwaliteit van het personeel;
 • De kwaliteit van de winkellocatie;
 • De actualiteit van het winkelconcept; 
 • De aanwezigheid van een goed klantenbestand;
 • Implementatie online beleid.

Er zijn verschillende waardebepalingsmethoden, zoals bijvoorbeeld de Intrinsieke waarde, de rentabiliteitswaarde, de DCF (Discounted Cash Flow) en Multiples (factormethode). De enige juiste waarderingsmethode bestaat niet, de waardering van een onderneming bevat namelijk ook veel subjectieve elementen.

INretail heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van de Multiples methode. Dit is een methode die veel wordt toegepast in de retail. Een aantal belangrijke kenmerken van deze methode zijn:

 • Er wordt uitgegaan van de werkelijke prestatie van het bedrijf (normalisatie van kosten)
 • De hoogte van de eventuele overwinst is bepalend voor de vraagprijs (goodwill)
 • Het toetsen van de vraagprijs in de toekomstige prognose op basis van actuele (markt)ontwikkelingen

Zaak is een overnamesom vast te stellen die voor een kopende partij voldoende aantrekkelijk is om de onderneming over te kunnen nemen. Uiteindelijk zal de kopende partij de met de verkopende partij afgesproken overnamesom moeten kunnen financieren.

Wil jij weten wat jouw bedrijf waard is?
Neem hiervoor contact op met een van onze bedrijfsadviseurs via bedrijfsadvies@inretail.nl of maak hier een afspraak op de gratis inloop adviesdag.

Winkel verkopen?
Klik hier voor de 6 stappen die je moet nemen of klik hier om je winkel aan te bieden in een advertentie.

Delen