Geen vraag te gek
088 973 06 00

Waardering ondergeschikt aan haalbaarheid financiering?

De al zeer oude discussie over de totstandkoming van prijzen op de markt van vraag en aanbod en het ongrijpbare verschil tussen waarde en prijs is nog steeds actueel.

Wat velen zich niet realiseren, is dat de overnameprijs voornamelijk wordt bepaald door een heel ander facet: de financierbaarheid van de onderneming. De haalbaarheid van de financiering is van doorslaggevend belang voor de overnameprijs. Waarde vervult hierbij slechts een indicatief karakter.

Waarde en prijs zijn totaal verschillende begrippen, ook in de overnamemarkt. Er zijn diverse oorzaken aan te wijzen voor afwijkingen tussen de twee bedragen, bijvoorbeeld een verschillende oriëntatie op de toekomst van de koper (korte termijn) en verkoper (lange termijn). Het is dan ook van groot belang dat een bedrijfsovernamespecialist de toekomst van een bedrijf in commercieel, bedrijfskundig en financieel opzicht zo weet op te tuigen dat de toekomstperspectieven duidelijk aantoonbaar zijn en dat de vertaalslag hiervan aansluit bij de waardering en de vraagprijs. De verkoopprijs die uiteindelijk tot stand komt, is dikwijls het resultaat van een onderhandelingsproces.

Valkuil

Na de bepaling van de uiteindelijke overnamesom en de vastlegging hiervan in een overeenkomst dient de koper nog wel de benodigde financiering te realiseren. Een mogelijke valkuil die onderschat wordt waardoor een overdracht alsnog nog geen doorgang kan vinden. Uiterst vervelend, omdat deze situatie leidt tot waarde vernietiging. De waarde van een bedrijf dat opnieuw de markt op gaat, zal meestal onder druk komen te staan omdat de overeengekomen prijs niet financierbaar is gebleken.

Financieringsratio

De bedrijfsovernamespecialist van INretail gaat daarom bij de prijsbepaling van een bedrijf niet alleen uit van de reguliere waarderingsmethodes en aanwezige benchmarkgegevens maar ook van de financierbaarheid. Daardoor is het mogelijk om vooraf in te schatten welk bedrag een kopende partij maximaal kan financieren. Hierbij worden verschillende scenario’s en constructies gehanteerd, met als voordeel dat de bandbreedte waarbinnen zich de uiteindelijke overnameprijs zal bevinden op voorhand kan worden vastgesteld.

Verwachting versus realisatie

Wie rekening houdt met het aspect financierbaarheid kan voorkomen dat er een niet te realiseren vraagprijs wordt vastgesteld en gecommuniceerd naar de markt. Juist het maken van een reële inschatting is van onschatbare waarde. Niet alleen omdat het overdrachtstraject hierdoor automatisch sneller verloopt, maar vooral omdat de verkopende ondernemer zijn doelstellingen kan behalen en daardoor met een tevreden gevoel terugblikt op het totale traject.

Delen