Geen vraag te gek
088 973 06 00

Wat is het Sociaal Fonds nou precies?

De Ondernemersservice van INretail krijgt vragen van ondernemers over nota’s van het Sociaal Fonds Retail Non-Food. De vragen richten zich specifiek op wat de functie is van dit fonds. En waarom werkgevers eigenlijk verplicht premie moeten betalen. Wij lichten dit graag aan je toe.

Het Sociaal Fonds Retail Non-Food is opgericht door de sociale partners die de arbeidsvoorwaarden-cao hebben afgesloten: INretail, AVV, CNV Vakmensen, De Unie, Tuinbranche Nederland, Federatie Goud en Zilver, Bond van Detaillisten in de Parfumeriehandel (Bodepa) en Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel (VGT).

Activiteiten

Hierdoor kunnen activiteiten ontwikkeld worden voor de bedrijven in de sector. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het zorgen voor een goede opleidingsstructuur in de sector, waardoor voldoende en kwalitatief goed personeel in winkels ingezet kan worden.
  • Het opzetten van een zogenaamd mobiliteitsbureau dat helpt om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te stimuleren. Nu mensen langer blijven werken moeten ze ook langer over de juiste (en veranderende) competenties en vaardigheden beschikken.
  • Het ontwerpen van een digitaal platform voor medewerkers met trendinformatie en informatie over opleidingen, arbeidsvoorwaarden, pensioen en veilig en gezond werken. www.werkindewinkel.nl
  • Een digitale tool om de functies van medewerkers in te delen in de juiste functiegroep en loonschaal.
  • Het uitwerken van protocollaire afspraken in de arbeidsvoorwaarden-cao, bijvoorbeeld over het individueel ontwikkelbudget of individuele inconveniënte feestdagen.

De verplichting om premie te betalen is een gevolg van de afgesloten cao Sociaal Fonds Retail Non-Food. De cao geldt voor alle werkgevers en –nemers in de branche.

Premie-inning

De premie-inning voor dit fonds wordt verzorgd door Capgemini te Utrecht. Deze organisatie voert de pensioenadministratie voor Pensioenfonds Detailhandel uit. Voor inhoudelijke vragen over de Sociaal Fonds factuur kunnen werkgevers terecht bij Capgemini via 020-2445424 of per e-mail werkgever@sfrnf.nl. Vermeld bij het bellen of mailen uw werkgeversnummer.

Meer informatie

Voor meer informatie, kijk op https://www.socialefondsendetailhandel.nl/sfrnf.

Delen