Geen vraag te gek
088 973 06 00

Wijze van eindigen van een arbeidsovereenkomst

Een dienstverband kan alleen eindigen op wijzen zoals voorgeschreven in de wet.