financiële planning

Financiële planning 

De financiële planning is een belangrijk onderdeel van de voorbereidingen op een verkoop. Wat is je gewenste/benodigde inkomen na de verkoop? Als het goed is heb je na de overdracht een behoorlijk vermogen opgebouwd en heb je gespaard voor je pensioen. Wellicht maakt de verkoopopbrengst van je onderneming een belangrijk deel uit van je geplande pensioen.  

Inkomensbestanddelen na verkoop 

Je inkomen kan bestaan uit diverse onderdelen, zoals bijvoorbeeld: 

  • A.O.W. 
  • Opgebouwd pensioen 
  • Lijfrente-uitkeringen 
  • Verhuuropbrengst van onroerende zaken 
  • Dividend op aandelen 
  • Rente op spaartegoeden 
  • Eventuele andere inkomsten 

Financiële uitkomst

Het is verstandig om bijtijds met een fiscaal adviseur/financiële planner in gesprek te gaan. Onderzoek samen hoe je tot een optimale financiële uitkomst van de overdracht van je bedrijf komt en hoe je dit inkomen en vermogen veilig stelt en beheert.  

Op de site van de Kamer van Koophandel vind je meer informatie over over de fiscale consequenties van het stoppen met of het verkopen van je onderneming.

Advies

INretail werkt samen met specialisten die ondernemers op het gebied van fiscaal advies en financiële planning kunnen adviseren. Neem hiervoor gerust contact op met ons op.

Peter Wolfsen

Peter Wolfsen

Bedrijfsadviseur

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.