Plan van aanpak kredietaanvraag

Plan van aanpak kredietaanvraag

Welke informatie vraagt een bank als je een financieringsaanvraag gaat indienen? En hoe werkt het aanvragen van krediet bij de banken? Je leest het in dit artikel.

Eisen van de bank

De bank zal vragen om de volgende informatie:

 • Minimaal de definitieve jaarcijfers van 2018, bij voorkeur de (concept) jaarcijfers van 2019;
 • Als de (concept) jaarcijfers van 2019 nog niet beschikbaar zijn, de kolommenbalans van 2019 uit uw financieel administratiepakket;
 • De meest recente IB-aangifte;
 • Exploitatiebegroting 2020;
 • Liquiditeitsprognose 2020;
 • Correspondentie inzake NOW, uitstel van belastingbetalingen (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting) en aanvraag/bevestiging tijdelijke huurprijsverlagingen voor de komende periode;
 • Overzicht huidige kredietfaciliteiten met voorwaarden (aflossingen/rente).

Indienen financieringsaanvraag

Waar moet je aandacht aan besteden als ondernemer bij het indienen van een financieringsaanvraag bij de bank?

 • Zorg er in elk geval voor dat je alle maatregelen die je kunt treffen in gang hebt gezet zoals: uitstel belastingen aanvragen, huurprijsverlaging aanvragen en maak afspraken met jouw leveranciers. Bekijk hier het overzicht met alle maatregelen die je kan treffen.
 • Maak met behulp van de scenariotool van INretail een begroting voor 2020. 
 • Wij begrijpen dat het erg lastig is om dit nu in te schatten, maar kijk wat er mogelijk is. Momenteel heeft de overheid maatregelen genomen voor drie maanden. Neem dit mee in de prognose, in de scenariotool kun je eventuele besparingen die je gerealiseerd hebt meenemen in je prognose. Later zal blijken of er nog andere maatregelen komen en kan de prognose, daar waar nodig, worden bijgesteld voor de tweede helft van het jaar.

Hoe bepaal je de kredietbehoefte voor de financieringsaanvraag?

 • Wij adviseren, zoals hier boven beschreven, om te beginnen met een omzetprognose van het jaar 2020. Voor alsnog zullen er aannames gemaakt moeten worden. 
 • Stel een omzetprognose op voor het eerste halfjaar, waarbij er sprake is van een substantiële omzetdaling, eventueel rekening houdend met een aantal weken winkelsluiting;
 • Stel een omzetprognose op voor het tweede halfjaar met de voorlopige aanname dat de winkels weer normaal open zijn, maar hanteer een conservatief uitgangspunt met een daling van de omzet ten opzichte van de omzet in het tweede halfjaar 2019.
  Voor beide prognoses kun je de maandomzetten van 2019 als uitgangspunt hanteren en op basis van de verwachte omzet per maand je jaaromzet van 2020 bepalen.

Met behulp van de scenariotool kan een exploitatiebegroting opgesteld worden om een beeld te krijgen van het verlies in 2020. In de scenariotool worden om de volgende gegevens gevraagd:

 • Omzetprognose 2020;
 • Prognose brutowinstmarge;
 • Besparing op personeelskosten. Had je al werktijdverkorting aangevraagd? Dan is dit automatisch omgezet naar de nieuwe NOW-regeling. Zo niet? Heb je dan inmiddels de NOW aangevraagd?
 • Besparing op huurlasten, zie ook het Steunakkoord huur. Heeft de verhuurder aangegeven bereid te zijn huurkorting te verstrekken, dan kun je deze ook in mindering brengen op de kosten voor 2020;
 • Besparing op verkoopkosten. Als je onderneming gesloten is of een fors beperktere toeloop heeft, zullen deze kosten ook op een lager niveau komen te liggen, maar wellicht wil je in het tweede halfjaar wel meer inspanningen doen om je klanten weer naar je onderneming te halen;
 • Besparing op overige kosten zullen normaal gesproken niet op een lager niveau komen te liggen, zoals bijvoorbeeld kantoorkosten en rentelasten. Er zijn een aantal variabele kosten die lager uit zullen vallen, maar die hebben een beperktere invloed op het resultaat dan de kosten van personeel en huur.
 • Op basis van de exploitatiebegroting is bekend wat je eventuele verlies is, zodat je kunt aangeven wat je kredietbehoefte is om dit verlies op te vangen;
 • Mogelijk is je kredietruimte door deze omstandigheden beperkt geworden en heb je een overbruggingskrediet nodig om je goederen uitgeleverd te krijgen om goed het najaar van 2020 in te kunnen gaan. Maak hier een goede onderbouwing van door middel van een liquiditeitsprognose zodat je financier goed kan zien dat dit slechts een overbruggingskrediet is die in de loop van het seizoen terugbetaald wordt.

Let op

Voor alle ondernemingen geldt dat er specifieke omstandigheden zijn die van invloed zijn op de prognoses, zoals verschillen in verkoopseizoen, seizoen leveranties en uitlevermomenten van orders. Vertaal de bovenstaande uitgangspunten naar jouw eigen specifieke omstandigheden, zodat je een goed beeld krijgt van de situatie. Is er geen sprake van winkelsluiting, maar moet je wel rekening houden met een aanzienlijke omzetdaling? Of sluit de winkel waardoor er een aantal weken geen omzet gerealiseerd wordt? Heb je een korter verkoopseizoen, waardoor je substantieel korting moet geven om je voorraad uit te verkopen? Houd dan rekening met een aanzienlijk lagere marge.

Deze scenario’s zijn voornamelijk op fysieke winkels geschreven. Op het moment dat je een webshop hebt, zal je hier mogelijk geen last van hebben. Heb je een fysieke winkel en een webshop? Probeer dan deze uitgangspunten toe te passen op de omzet van je fysieke winkel zodat je in elk geval een beeld hebt of je krediet nodig hebt om deze moeilijke periode te overbruggen.

De focus bij deze prognose ligt op de aankomende drie maanden. We kunnen de “toekomstige” situatie namelijk (nog) niet inschatten en gaan nu uit van de huidige steunmaatregelen. Indien nodig wordt dit zeker weer aangepast.

Advies nodig?

Mocht je het lastig vinden om deze prognoses zelf op te stellen, neem dan contact met mij op. Ik help je graag verder!

Contacteer de adviseur Bel ons
Rob Drost

Rob Drost

Bedrijfsadviseur

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.