Alles over de WHOA

Alles over de WHOA

Stel je hebt een onderneming die steeds in staat was alle schulden te betalen en daarnaast verdiende je een passende ondernemersbeloning. Ondanks het feit dat het in de retail best lastige tijden waren, slaagde je erin het hoofd boven water te houden. Je was en bent trots op jouw winkel en alle tevreden klanten.

Corona

Maar toen kwam corona, het nieuwe normaal, de anderhalve meter economie en alle bijbehorende maatregelen van de overheid. Door gebruik te maken van regelingen van de overheid (NOW, TVL, TOZO en dergelijke), door de coulance van de crediteuren, uitstel van betaling bij de belastingdienst, banken die de aflossingen opschorten en verhuurders die minder huur in rekening brachten, bestaat jouw onderneming nog.

Toch is de schuldenlast fors opgelopen en dient je onderneming over middelen te beschikken om weer op te kunnen starten, zodra de winkels weer (helemaal) open mogen. Hoe kom je hier weer uit?

Wet Homologatie Onderhands Akkoord

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 van kracht geworden. Deze nieuwe wet biedt ondernemers de mogelijkheid om tot een (afkoop)regeling met de crediteuren te komen om zo weer klaar voor de toekomst te zijn. De hoop is dat de crediteuren vrijwillig bereid zijn genoegen te nemen met een gedeeltelijke betaling van de vorderingen, maar als dat niet het geval is kan de rechter de weigerachtige crediteuren dwingen met het voorstel in te stemmen. Deze nieuwe wet is vrij complex. Toch biedt deze wet ook voor (kleinere) retail onderneming mogelijkheden als jouw onderneming in de kern levensvatbaar is. De WHOA helpt dus bedrijven met hoge schulden. Met de WHOA kunnen deze bedrijven een doorstart maken (reorganisatie-akkoord) of gecontroleerd stoppen (liquidatie-akkoord). 

Voorbeeld en tool

We hebben een praktijkvoorbeeld voor je uitgewerkt. Op hoofdlijnen laten we je hier zien hoe de WHOA werkt.

Praktijkvoorbeeld

Mocht je gebruik willen maken van de WHOA dan hebben we hier een stappenplan voor je.

Stappenplan

Rob Drost

Rob Drost

Bedrijfsadviseur

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.