Faillissement winkel

Faillissement winkel

Soms komt een winkel in zulk zwaar weer dat een faillissement niet meer te voorkomen is. Een ondernemer kan wachten op een faillissement (aangevraagd door crediteuren via een advocaat), of hij vraagt zelf een faillissement aan.

Zelf aanvragen

In dat laatste geval is een advocaat niet nodig. Ook is het griffierecht dan niet verschuldigd. Via de website Rechtspraak.nl kan een ondernemer zelf een formulier ‘eigen aangifte faillissement’ downloaden en invullen. Als het formulier is ingediend, zal spoedig een oproep volgen van de griffie van de rechtbank. In de regel wordt een zitting bepaald. Een faillissement wordt door de rechter uitgesproken als een persoon of bedrijf niet langer in staat is om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

Privé ook failliet

Of je privé ook failliet wordt verklaard, hangt ervan af of je onderneming is ondergebracht in een rechtspersoon of een stichting:

 • Eenmanszaak
  Bij het faillissement van een eenmanszaak wordt beslag gelegd op het gehele vermogen, dus ook op het privé-vermogen.
 • Vof (Vennootschap onder firma)
  Als een vof failliet wordt verklaard, zijn daardoor vaak alle vennoten failliet. Als deze vennoten natuurlijke personen zijn, valt ook hun privé-vermogen in het faillissement.
 • CV (Commanditaire vennootschap)
  Hierbij brengt een faillissement van het CV ook het faillissement van een of meer beherende vennoten met zich mee. De stille vennoten en geldschieters met vermogen blijven buiten het faillissement, alleen het bedrag dat zij in de CV hebben gestoken loopt risico.
 • BV’s, NV’s, verenigingen, coöperaties en stichtingen
  Dit zijn allemaal rechtspersonen. Als een rechtspersoon failliet wordt verklaard heeft dit alleen betrekking op het vermogen van de rechtspersoon zelf. Het privé-vermogen van bestuurders wordt niet in het faillissement betrokken.

Wettelijke schuldsanering

Als de ondernemer een natuurlijk persoon en geen rechtspersoon is, kan deze nadat de oproep is ontvangen voor de zitting een verzoek doen om toegelaten te worden tot de wettelijke schuldsanering. ‘Voordeel’ van een schuldsanering is dat na een periode van circa 3 jaar de ondernemer weer schuldenvrij is. In geval van een faillissement kunnen schuldeisers na geruime tijd nog aankloppen als er weer gelden zijn.

Als de ondernemer wordt toegelaten tot de schuldsanering dan kan de door de rechtbank aangewezen bewindvoerder besluiten de onderneming te staken of toch in stand te houden. Dit hangt natuurlijk af van de vooruitzichten. De ondernemer behoudt recht op een bestaansminimum. Al hetgeen meer wordt verdiend/ binnenkomst wordt afgeroomd. Schuldeisers krijgen van dit eventueel meerdere hun vorderingen (deels) betaald.

Surseance van betaling

Een surseance van betaling is vaak een voorloper van een faillissement. Een surseance is eigenlijk bedoeld voor bedrijven die in de kerngezond zijn, maar betalingsproblemen hebben door tijdelijke tegenslagen. De ondernemer krijgt een periode om orde op zaken te stellen. Een surseance dient aangevraagd te worden via een advocaat. Vaak is er geen sprake van een tijdelijke tegenslag maar van een structureel probleem. De kans is dan groot dat de surseance spoedig wordt omgezet in een faillissement.

Door het faillissement raakt de ondernemer het bewind over de onderneming kwijt. Voor diverse ondernemers reden om zelf de afwikkeling op te pakken.

Betalingsonmacht / doorstart

In het geval betalingsonmacht op de loer ligt, heeft INretail  een samenwerking met Trip Advocaten & Notarissen. Denk aan: sanering van de schulden (afkoop tegen een bepaald percentage), het treffen van langlopende betalingsregelingen en in sommige gevallen een doorstart na faillissement.

Advies nodig?

Verkeert jouw winkel in zwaar weer? Trek dan op tijd aan de bel. Wij denken met je mee hoe we samen de situatie het beste kunnen aanpakken.

Contacteer de adviseur Bel ons
Rob Drost

Rob Drost

Bedrijfsadviseur

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.