In zes stappen je winkel verkopen

In zes stappen je winkel verkopen

Tijdig starten met stoppen is een must. Maar hoe pak je dit aan? Met het 6-stappenplan helpen we je op weg.

Het verkopen van je onderneming is meer dan alleen een vraagprijs bepalen en onderhandelen om de juiste prijs voor je onderneming te krijgen. Naast het fiscale plaatje spelen er namelijk allerlei juridische zaken een rol bij een verkoop. Denk aan  de overdracht van het personeel en een nog doorlopende huurovereenkomst. Daarom is het belangrijk om een professional in te schakelen, die de retailmarkt goed kent en je ook kan begeleiden en adviseren bij alle aspecten die hierin een rol spelen.

Dit is het moment van loslaten

Voor elke ondernemer komt er een moment dat hij zijn bedrijf moet loslaten, ook voor jou. Als je jouw bedrijf wilt overdragen, dan komen er veel zaken op je af die je goed moet regelen. En niet te vergeten: Je bent helaas niet de enige die wilt stoppen. Jaarlijks komen er honderden winkellocaties voor de wonen-, mode-, schoenen- en sportdetailhandel vrij.

Het zes-stappenplan

Het tijdig starten met stoppen is een must. Maar hoe pak je dit aan? Het 6-stappenplan van INretail helpt je op weg. Zorg ervoor dat je er sowieso 5 jaar voor uittrekt om alles te regelen.

Download het zes-stappenplan

Stap 1: Kies je stopmoment

Feitelijk begint alles met de vraag ‘wanneer wil ik stoppen?’. Denk na op welke leeftijd je afscheid wilt nemen van je bedrijf en welk inkomen je dan tot je beschikking zou willen hebben. De vraag ‘wat voor kapitaal heb je nodig om te kunnen stoppen?’ is hierbij cruciaal. Realiseer je ook dat een gedegen voorbereiding op bedrijfsoverdracht al snel zo’n vijf jaar in beslag neemt. Onderstaand tref je een opsomming van zaken die een rol spelen in deze fase van de verkoop van je onderneming:

• Waarom wil je je bedrijf verkopen (pensioen of carrièreswitch)?
• Wanneer wil je je bedrijf verkopen?
• Is je bedrijf interessant voor potentiële kopers of moeten er nog zaken
geoptimaliseerd worden?
• Is de huidige juridische vorm (B.V., 1-manszaak of vennootschap onder firma) geschikt voor de verkoop?
• Zijn er nog fiscale zaken die een rol kunnen spelen en voor de verkoop geregeld moeten zijn?
• Wat zou de meest gunstige prijs en bijbehorende condities kunnen zijn?
• Wat betekent dit dan voor mijn pensioen, heb ik dan voldoende inkomen?
• Wie zou de beste koper kunnen zijn en waar zou die gevonden kunnen worden?

Stap 2: Bepaal de waarde van je bedrijf

Ga na wat je bedrijf waard is. Op zich is dit een subjectief begrip. Want de meeste ondernemers vinden dat hun bedrijf heel veel waard is; en terecht. De uiteindelijke waarde van de onderneming wordt gebaseerd op gerealiseerde rendementen in het recente verleden en de toekomstverwachtingen. Uiteindelijk is de belangrijkste vraag die je zichzelf moet stellen: ‘hoe toekomstgericht is mijn te verkopen bedrijf?’ Daarbij spelen factoren als kwaliteit van de locatie en het gevoerde concept een belangrijke rol. Laat daarom een waardebepaling opstellen, die een juist beeld geeft van de te verkopen onderneming. De kopende partij moet er een goed rendement kunnen realiseren en de bank(en) moet(en) ook bereid zijn de overname te financieren. Het is daarom zaak dat de verkoopprijs dus vooral reëel is.

Stap 3: Maak je winkel verkoopklaar


Kijk kritisch naar je bedrijf. Is je winkel up-to-date? Kijk hierbij zowel naar de inrichting als de kwaliteit van de collectie (overvoorraad?). Is je bedrijf sterk afhankelijk van jou als ondernemer? Of is er sprake van een goed concept qua interieur en merkenpakket dat voor de nieuwe ondernemer goed voort te zetten is? Wat is je offline/online propositie? Deelname aan een franchiseformule of een samenwerkingsverband is in de afgelopen jaren een belangrijke factor gebleken voor succesvolle exploitaties. Bij een verkoop kan dit van belang zijn voor een kopende partij. Ook de kwaliteit van de locatie speelt een belangrijke rol. Het op tijd verplaatsen van een ‘uit de loop geraakte’ winkel naar een betere locatie, kan ook een belangrijke succesfactor zijn voor een mogelijke verkoop. Verder komen in deze fase eventuele wijzigingen in de rechtsvorm aan de orde.

Stap 4: Ga de markt op


Een spannend moment is aangebroken: je gaat kandidaten in de markt benaderen om hun interesse in een eventuele overname te peilen. De meeste ondernemers kiezen ervoor om dit niet wereldkundig te maken en op een anonieme manier de markt te verkennen. Meerdere kanalen kunnen worden ingezet om een succesvol verloop van de verkoop te bewerkstelligen (netwerk van de verkopende ondernemer en adviseur, collega-ondernemers, advertenties, internet). Om een optimale interesse te
realiseren is het zaak dat er een goed overnameprofiel wordt opgesteld van je bedrijf. Zorgvuldigheid in de omgang met de vertrouwelijke informatie over je onderneming is in deze fase erg belangrijk. Want je wilt wel verkopen, maar niet dat alle informatie op straat komt te liggen. Een geheimhoudingsverklaring bij het verstrekken van informatie middels een verkoopmemorandum maakt hier dan ook onderdeel van uit.

Verkoopmemorandum

Maak een verkoopmemorandum van je bedrijf. Het verkoopmemorandum schetst een volledig beeld van je onderneming. Het geeft de koper inzicht in wat voor type onderneming je hebt en verschaft daarnaast veel inzicht over de resultaten en de potentie van je onderneming. Het vormt de basis voor
een succesvolle verkoop. De inhoud van een verkoopmemorandum bestaat uit de onderstaande onderdelen:

  1. een introductie
  2. een samenvatting
  3. de geschiedenis en achtergronden van de onderneming
  4. de reden waarom tot verkoop wordt overgegaan
  5. informatie over de producten en diensten
  6. een beschrijving van de markt
  7. beschrijving van de organisatiestructuur en –cultuur
  8. overzicht van de financiële gegevens
  9. overige relevante informatie

Stap 5: Onderhandelingen

Een formele fase, maar zeer belangrijk. Omdat er nu over je ‘kindje’ wordt onderhandeld, kan dit emotioneel gezien een lastige fase zijn. Alle afspraken moeten op de juiste wijze worden vastgelegd. Denk aan overdracht van het huurcontract (of verkoop van je pand), overdracht van het personeel en het voorkomen van aansprakelijkheid. Het niet goed vastleggen van afspraken veroorzaakt veel onnodige ruis en zakelijke conflicten.

Stap 6: De overdracht, neem afscheid

Je afscheid als ondernemer is een feit. De overdracht staat voor de deur en de koper staat te popelen om het bedrijf over te nemen. Informeer al je relaties over de overdracht. Het is ook verstandig om een afscheidsreceptie of zelfs een feest te organiseren. Dit zorgt ervoor dat de overname wordt gezien als een goed iets, wat het over het algemeen ook zou moeten zijn. Bovendien is dit een uitgelezen kans voor iedereen om met je opvolger kennis te maken. Je hebt nu tijd om je met andere zaken bezig te houden: familie, vrienden, sport, hobby’s en vakanties.

Advies nodig?

Als adviseur heb ik jarenlange ervaring in het adviseren van ondernemers bij het verkopen van hun onderneming. Wij kunnen je begeleiden in het totale proces. Neem gerust contact met mij op voor meer informatie.

Contacteer de adviseur Bel ons
Rob Drost

Rob Drost

Bedrijfsadviseur

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.