Tozo 3.0

Tozo 3.0

Tozo-regeling 3.0

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt met negen maanden verlengd tot 1 juli 2021. Tozo 3 bestaat net als z’n 2 voorgangers uit een tegemoetkoming voor levensonderhoud en een mogelijkheid voor het aanvragen van bedrijfskrediet (tot maximaal 10.157 euro voor alle Tozo-regelingen gezamenlijk). Je kunt de Tozo aanvragen bij de gemeente waar je bent ingeschreven en daarom kan de startdatum van de aanvraagmogelijkheid per gemeente verschillen. Als je al gebruik maakt van Tozo 2 dien je Tozo 3 opnieuw aan te vragen (met verkort aanvraagformulier) want Tozo 2 wordt niet automatisch verlengd. Je kunt zelf aangeven voor hoeveel maanden (max 9) je Tozo wilt ontvangen.

Vermogenstoets

Naast de partnertoets (meetellen inkomen partner bij het bepalen van de hoogte van de hoogte van de uitkering) wordt aan Tozo 3 nu ook een vermogenstoets toegevoegd. Om aanspraak te maken op de tegemoetkoming voor levensonderhoud mag je binnen de Tozo 3 niet meer dan 46.520 euro aan beschikbare geldmiddelen hebben. Denk daarbij aan contant geld, bank- en spaarsaldi en aandelen, obligaties en opties. Ander vermogen, zoals de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden vallen niet onder de toets. Voor een Tozo 3-aanvraag is het niet nodig onderdelen van je bedrijf of zelfstandig beroep te liquideren.

Hulp bij arbeidsmarktoriëntatie

Vanaf 1 januari 2021 kunnen Tozo 3-ontvangers aanspraak maken op coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. Die extra steun wordt gefaciliteerd door gemeenten, die daarvoor geld ontvangen. Doel is ondernemers die afhankelijk zijn van een Tozo 3-uitkering te helpen bij oriëntatie op de arbeidsmarkt. Dit plan wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Zodra er meer bekend is zullen we als INretail jou daarover informeren.

Na juni 2021

Eind juni 2021 eindigt de Tozo. Vanaf 1 juli 2021 zal het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz) als vangnet blijven dienen.

Controle

Bij de vermogenstoets zal worden uitgegaan van een verklaring van de aanvrager. De juistheid van deze verklaring zal achteraf steekproefsgewijs door gemeenten gecontroleerd worden. Gemeenten, verantwoordelijk voor hun eigen beleid op dit punt, zijn inmiddels gestart met de eerste controles inzake de Tozo 1 en 2 om eventueel misbruik op te sporen. Deze controles worden veelal steekproefsgewijs en/of signaalgestuurd vormgegeven.

Bedrijf gevestigd in Nederland

Ik woon over de grens, maar mijn bedrijf is in Nederland gevestigd. Kan ik dan een lening aanvragen?

Woon je over de grens, maar heb je je bedrijf in Nederland? Dan kun je een Tozo-lening krijgen voor je bedrijfskapitaal. Een aanvraag hiervoor dien je in bij de gemeente Maastricht, die deze regeling voor heel Nederland uitvoert. Meer informatie en het aanvraagformulier vind je op de website van de gemeente Maastricht. Je kunt geen Tozo-uitkering krijgen voor je levensonderhoud. Daarvoor kun je een beroep doen op de sociale bijstand in jouw woonland.

Bedrijf gevestigd in het buitenland

Ik woon in Nederland en heb een bedrijf over de grens, wat nu?

Dan kun je, wanneer je aan de voorwaarden voldoet, een Tozo-uitkering krijgen voor je levensonderhoud. Een aanvraag hiervoor dien je in bij je woongemeente. Je kunt geen Tozo-lening krijgen voor je bedrijfskapitaal. Voor financiële ondersteuning van jouw bedrijf kun je terecht in het land waar je bedrijf gevestigd is.

Een volledig overzicht van alle regelingen die je kunt aanvragen én waar je deze moet aanvragen, vind je hier:

Rob Drost

Rob Drost

Bedrijfsadviseur

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.