Overzicht steunmaatregelen

Overzicht steunmaatregelen

Met dit overzicht informeren we je over alle steunmaatrelen en focussen we op de grote steunmaatregelen NOW en TVL. Op dit moment krijgen we veel vragen over de vaststelling, het is enorm van belang dat er tijdig vaststelling van de aangevraagde steunmaatregelen wordt aangevraagd. Dit om te voorkomen dat de gehele ontvangen steun in een betreffende periode terugbetaald moet worden.

Update 29-11-2021:

Afgelopen weekend zijn in verband met nieuw afgekondigde maatregelen ook de steunpakketten verruimd of heropend. Vooral in de NOW-regeling zijn enkele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van voorgaande perioden. Hieronder enkele punten die we uit de kamerbrief van 27-11-2021 hebben gehaald over de NOW:

De NOW-5 zal gaan gelden voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021. Dat zijn immers de maanden waarin er meer contactbeperkende maatregelen gelden. Door niet uit te gaan van steun voor een kwartaal (dus inclusief oktober), hoeft de omzet van werkgevers in deze relatief goede maand niet te worden meegerekend.

Er is daarnaast aangekondigd dat er geen mogelijkheid meer is om een periode te kiezen voor wat betreft het omzetverlies. Voor elke werkgever wordt dit berekend over november en december 2021. Ook wordt de loonsomvrijstelling verhoogd naar 15% en kunnen meer startende ondernemers gebruik maken van de NOW-5. Als de regeling verder is uitgewerkt zullen we hier meer informatie over geven op onze NOW-5 pagina.

Ook de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is heropend en op een aantal punten is een verruiming aangekondigd:

De aanvullende maatregelen die vandaag zijn aangekondigd maken dat ondernemers zwaarder getroffen worden. Dit heeft het kabinet doen besluiten om de TVL op een aantal punten te verruimen. Allereerst wordt, in lijn met de verruimde Tijdelijke Kaderregeling ‘COVID-19’, de staatssteungrens opgehoogd van 1,8 miljoen euro, naar 2,3 miljoen euro. Hiervan zal in TVL Q4 2021 al gebruik worden gemaakt. Verder worden de maximale subsidiebedragen opgehoogd naar 550.000 euro voor mkb-ondernemingen, en 600.000 euro voor niet-mkb-ondernemingen. Dit is overeenkomstig met eerdere openstellingen van de TVL-regeling. Daarnaast verhoogt het kabinet—eveneens overeenkomstig eerdere openstellingen van de TVL-regeling—het subsidiepercentage van 85% naar 100%.

Naast de verruimingen van de NOW en TVL is het wederom mogelijk om uitstel van belasting aan te vragen. Ook is het mogelijk voor zelfstandigen om een beroep te doen op inkomensondersteuning (de Bbz) via de gemeente.

Naast inkomensondersteuning is ook aanvullende ondersteuning in de vorm van heroriëntatie op ondernemerschap beschikbaar. Het gaat hierbij onder andere om coaching, scholing en schuldhulpverlening. Ook kan de dienstverlening van de regionale mobiliteitsteams (RMT’s) ingezet worden voor de doelgroep zelfstandig ondernemers. Bijzondere bijstand Gemeenten hebben naast het Bbz en de aanvullende ondersteuning voor zelfstandigen ook andere instrumenten ter beschikking. Zij kunnen groepen met een inkomen rondom het sociaal minimum die vanwege de coronamaatregelen met hun vaste lasten in de knel komen tegemoetkomen via bijzondere bijstand.

De volledige kamerbrief kan je hier raadplegen.

Openstaande steunmaatregelen:

Vaststelling NOW1: extra termijn tot en met 9 januari 2022.
Vaststelling NOW2: tot 5 januari 2022.
Vaststelling NOW3: tot 22 februari 2023.

Vaststelling TVL Q1: tot 11 november 2021.
Vaststelling TVL Q2: tot 12 januari 2022.
Vaststelling TVL Q3: tot 2 april 2022.

(Let op bedrijven met een TVL hoger dan €125.000. moeten het accountantsproduct direct meesturen bij het indienen van de vaststelling. Dit geldt voor alle ondernemers, mkb-bedrijven en grote ondernemingen. Zij kunnen het accountantsproduct vinden op de website van de NBA.

Terugbetaling NOW:
De ingediende aanvragen zullen na het vaststellingsproces bij UWV leiden tot een definitief subsidiebedrag. Afhankelijk van het eerder verstrekte voorschot zal dit resulteren in een nabetaling door UWV aan de werkgever of in een terugbetaling aan UWV. Voor terugbetaling aan UWV geldt de reguliere termijn van zes weken. UWV is daarbij coulant in het afspreken van een betalingsregeling. Voor een betalingsregeling die bij de werkgever past kan telefonisch of digitaal contact worden opgenomen met UWV, waarbij een werkgever tot maximaal vijf jaar de tijd kan krijgen om de terugbetaling te voldoen. Daarnaast kan een betaalpauze van maximaal een jaar worden ingelast en is er bij betaling in termijnen geen sprake van rente.

Terugbetaling TVL:
Ondernemers die toch minder omzetverlies hadden en van wie we het definitieve bedrag naar beneden bijstellen, kunnen wanneer nodig gebruikmaken van ruime, renteloze betalingsregelingen. Zij kunnen online een betalingsregeling treffen en kiezen uit terugbetalen in 6 of 12 maandelijkse termijnen. Een persoonlijke betalingsregeling is ook mogelijk.

NOW

Tegemoetkoming personeelskosten, aan te vragen via het UWV.

NOW 1NOW 2
Periode1 maart tot en met 31 mei 20201 juni tot en met 31 augustus 2020
Vereiste omzetdaling20%20%
Maximale vergoedingspercentage90% van de loonsom90% van de loonsom
Opslagpercentage30%40%
Loonsomvrijstellinggeengeen
(Beoogde) aanvraagperiode6 april t/ 5 juni 20206 juli t/m 31 augustus 2020
Aanvraagperiode definitieve berekening7-10-2020 t/m 9-1-202215-3-2021 t/m 5-1-2022
NOW 3NOW 4
Periode 1 oktober tot en met 31 december 20201 januari tot en met 31 maart 2021
Vereiste omzetdaling20%20% tot maximaal 80%
Maximale vergoedingspercentage80% van de loonsom85% van de loonsom
Opslagpercentage40%40%
Loonsomvrijstelling10%10%
(Beoogde) aanvraagperiode16 november 2020 tot en met 27 december 202015 februari 2021 tot en met 14 maart 2021
Aanvraagperiode definitieve berekening4-10-2021 t/m 22-2-202331-1-2022 t/m 22-2-2023
NOW 5NOW 6
Periode1 april tot en met 30 juni 20211 juli tot en met 30 september 2021
Vereiste omzetdaling20%20%
Maximale vergoedingspercentage85% van de loonsom85% van de loonsom
Opslagpercentage40%40%
Loonsomvrijstelling10%10%
(Beoogde) aanvraagperiode8 mei 2021 tot en met 30 juni 202126 juli tot en met 30 september
Aanvraagperiode definitieve berekening31-1-2022 t/m 22-2-20231-6-2022 t/m 22-2-2023


Uitbetaling verrekening voorschot en vaststelling:
beslissing in principe 12 weken na aanvraag vaststelling en daarna spoedige uitbetaling (UWV heeft 52 weken de tijd voor nemen van de beslissing).

Terugbetaling verrekening voorschot en vaststelling:
betalingsregeling: 12 termijnen en als dat niet mogelijk is een persoonlijke betalingsregeling.

Derden- of accountantsverklaring
Wanneer het subsidievoorschot hoger is dan € 20.000 of de uiteindelijke subsidie hoger uitvalt dan € 25.000 dan is er in ieder geval een derden- of accountantsverklaring nodig. Een derdenverklaring is de verklaring van een administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie, waarin de omzetdaling wordt bevestigd. De Belastingdienst vraagt ook om zo’n derdenverklaring, bij een verzoek om uitstel van betaling wegens bijzondere omstandigheden. Het model hiervoor kan je downloaden via de website van het UWV.

Let op dat het niet zo even een verklaring is die wordt afgegeven. De derdenverklaring vereist onderzoek in de boeken en er moeten veel vragen worden beantwoord alvorens de verklaring mag worden afgegeven. Houd hier rekening mee en overleg daarom ook goed over de eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn.

Wanneer heb ik welke verklaring nodig?

Hoogte van de subsidie:Verklaring nodig?
Voorschot lager dan €20.000 en definitieve tegemoetkoming lager dan €25.000 (€40.000 vanaf NOW 3 en verder)Geen verklaring nodig
Voorschot tussen €20.000 (40.000 vanaf NOW 3) en €100.000Derdenverklaring nodig
Definitieve tegemoetkoming tussen €25.000 (40.000 vanaf NOW 3) en €125.000Derdenverklaring nodig
Voorschot hoger dan €100.000 (125.000 vanaf NOW 3)Accountantsverklaring nodig
Definitieve tegemoetkoming hoger dan €125.000Accountantsverklaring nodig
Aanvraag op werkmaatschappijniveau waarbij concern of groep minder dan 20% omzetverlies heeftAccountantsverklaring nodig

TVL telt niet mee als omzet voor NOW 3
De TVL en daarmee ook de VGD tellen niet meer mee als omzet voor NOW 3 en verder.

TVL

Tegemoetkoming vaste lasten en de opslag voor de voorraadvergoeding, aan te vragen via RVO.

TVL 1 2020
(zomer 2020)
TVL Q4 2020
Subsidieperiodejuni-sept 2020okt-dec 2020
Minimale bedrag€ 750 € 750 
Maximale bedrag€ 50.000 € 90.000 
Subsidiepercentage50%50-70%
Minimale omzetverlies30%30%
Minimale vaste lasten€ 4.000 € 3.000 
Opslag voorraadGeenminstens 5,6% VGD
voor non-food detailhandel, maximaal €20.160
Aanvraagperiode30-6-2020 t/m 30-10-202025-11-2020 t/m 29-1-2021
Aanvraagperiode definitieve vaststelling1-2-2021 t/m 31-3-2021 na mail RVOVoor 1-7-2021 doorgeven definitieve omzet,
binnen 16 weken beslissing en uitbetaling
op basis hoge percentage TVL en VGD (uitbetaling 90% binnen 3 weken)

TVL Q1 2021TVL Q2 2021TVL Q3 2021
Subsidieperiodejan-mrt 2021april – juni 2021juli – september 2021
Minimale bedrag€ 1.500 € 1.500 € 1.500
Maximale bedrag€ 550.000 / € 600.000 voor niet-mkb bedrijven€ 550.000 / € 1.200.000 voor niet-mkb bedrijven€ 550.000 / € 600.000 voor niet-mkb bedrijven
Subsidiepercentage85%100%100%
Minimale omzetverlies30%30%30%
Minimale vaste lasten€ 1.500€ 1.500€ 1.500
Opslag voorraad21% opslag op het vaste lasten percentage
De opslag kent een eigen maximumvergoeding van € 300.000.
Geen VGDGeen
Aanvraagperiode15-2-2021 t/m 18 mei 2021 (eind april openstelling voor niet MKB)25 juni 2021 08:00 uur tot en met 20 augustus 2021 17:00 uur31 augustus 2021 8:00 uur tot en met 26 oktober 2021 17:00 uur
Aanvraagperiode definitieve vaststellingVoor 11-11-2021 doorgeven definitieve omzet, binnen 16 weken beslissing en uitbetaling op basis hoge percentage TVL en VGD (uitbetaling 90% binnen 3 weken)tot 12 januari 2022tot 2 april 2022

TOZO

Inkomstenondersteuning voor ondernemers/ZZPers

Meer informatie over TOZO

Het is mogelijk voor zelfstandigen om een beroep te doen op inkomensondersteuning via de Bbz. De uitvoering daarvan ligt bij de gemeente.

Naast inkomensondersteuning is ook aanvullende ondersteuning in de vorm van heroriëntatie op ondernemerschap beschikbaar. Het gaat hierbij onder andere om coaching, scholing en schuldhulpverlening. Ook kan de dienstverlening van de regionale mobiliteitsteams (RMT’s) ingezet worden voor de doelgroep zelfstandig ondernemers. Bijzondere bijstand Gemeenten hebben naast het Bbz en de aanvullende ondersteuning voor zelfstandigen ook andere instrumenten ter beschikking. Zij kunnen groepen met een inkomen rondom het sociaal minimum die vanwege de coronamaatregelen met hun vaste lasten in de knel komen tegemoetkomen via bijzondere bijstand.

Tonk

De regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) biedt een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten voor huishoudens, die door de crisis te maken krijgen met terugval in inkomen en daardoor noodzakelijke kosten van bestaan niet meer kunnen betalen. Hierbij valt onder meer te denken aan de volgende situaties:

  • Huishoudens die nog wel inkomen uit werk hebben, maar tegelijkertijd met een dusdanige terugval in inkomsten geconfronteerd worden dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen. Dit kunnen zelfstandigen zijn die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, maar ook flexwerkers die plotseling minder worden opgeroepen en ook werkenden die kortdurend vanwege quarantaine inkomsten mislopen.
  • Huishoudens die terugvallen op een uitkering en daardoor dusdanig achteruitgaan in inkomsten dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen.
  • Huishoudens waar een of beide partners geen inkomen uit werk meer heeft en ook geen recht op een uitkering. Daardoor kunnen zij een dusdanige terugval in inkomsten ervaren dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen.

Update: TONK in diverse gemeentes verruimd
Het budget voor de TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) is verdubbeld. In het overleg met de minister van SZW en de gemeentes is aangegeven dat de TONK ruimhartig toegepast kan worden. Diverse gemeenten hebben daar al gehoor aangegeven.

Uitstel belastingen

De mogelijkheid om voor de eerste keer belastinguitstel aan te vragen of verlenging van dit uitstel is verlengd tot en met 30 september 2021. Het terugbetalen van de belastingschuld start vanaf 1 oktober 2022 met een betalingsregeling van 60 maanden. Je kunt uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Voor verlenging van uitstel kan je gebruikmaken van een online formulier.

Belastingen
De betalingsverplichtingen voor de diverse belastingen starten weer per 1-10-2021. Voor de opgebouwde belastingschuld geldt dat de aanvangsdatum voor het aflossen 1-10-2022 is. De betalingstermijn is dan 60 maanden in plaats van 36 maanden. De invorderingsrente is 0,01% tot en met 31 december 2021. De invorderingsrente wordt stapsgewijs verhoogd per:

  • 1-1-2022 > 1%
  • 1-7-2022 > 2%
  • 1-1-2023 > 3%
  • 1-1-2024 > 4%

Meer weten?
Op deze pagina van de Rijksoverheid kan je meer informatie vinden over het bijzonder uitstel van belasting.

Advies nodig?

Heb je een vraag over de corona steunmaatregelen? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder!

Contacteer de adviseur Bel ons
Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.